Inzichten veranderen histories herhalen zich.

26 juni 2011 door Willem Schneider

Het lijkt wel of ik met vakantie ben geweest. Normaal gesproken staat er om de vier weken een nieuwe column klaar en nu heeft dat echt langer geduurd. Waar het dat in zit? Druk druk druk? Nee niet echt druk is een excuus om geen prioriteiten te stellen. Dat heb ik dus gedaan  en dat geeft wel een fijn gevoel want dat is wel eens nodig. Prioriteiten stellen zou vaker gedaan moeten worden in de maatschappij want dat zou veel kunnen oplossen. Maar ja wie vindt welke prioriteit belangrijker.


Op de planeet waar ik geboren ben is sinds mijn geboorte een enorme groei gaande. Een economische ontwikkeling die continue leidde tot een prioriteitstelling die niet de mijne was. Meer winst, meer macht, minder vrede en minder delen . Nu kan je dus vanuit die perceptie kijken maar ook een breder beeld hebben van de wereld en dat doe ik graag.  Ik kijk even naar Zwijndrecht van vlak voor mijn geboorte waar  toch tal van wereldbedrijven ontstaan zijn of vanuit werken. Veel van die bedrijven staan of stonden buitendijks. De dijk is een historisch gegeven en houdt de Zwijndrechtse waard droog zo ongeveer sinds 1331.


In 1953 scheelde het weinig of Zwijndrecht was ook ondergelopen. Feitelijk liep het ook wel onder maar niet in de mate zoals dat in Zeeland plaatsvond. De dijk hield het mede dankzij de bomen die in het dijklichaam stonden. Tegenwoordig mag er geen boom meer in de dijk staan. Zwijndrecht in 1953 was niet zo groot achter de Rotterdamseweg lagen de tuingebieden , de koninginneweg was deels  een brede laan waar nog een huishoudschool de Schakel gebouwd moest gaan worden, een postkantoor, een Vonkenberg en Koningskerk, de Passage en de weg op zich moest nog zijn huidige vorm gaan krijgen. De weg is na het bouwen van de huizen  feitelijk pas belangrijker geworden in de jaren zestig.

Op de foto s van de watersnoodramp zie je hoe het water over de straten strommde van de Bruïnelaan, de Koninginneweg en alle andere starten er tussen. Stukken dijk waren weggeslagen maar we hielden het relatief droog.
Zowel de dijk, als de Koninginneweg spelen heden ten dage nog een belangrijke rol in het wegenstelsel van Zwijndrecht. De koninginneweg discussie in de gemeenteraad is beslecht in het voordeel van de voorstanders die omwille van een flinke sloot subsidie de komende jaren ja gezegd hebben tegen de vernieuwing van het profiel van de Koninginneweg.  Meestal vernieuwd een gemeente zijn wegen op dit grote niveau om de vijfentwintig jaar maar nu doet men dat na 12 jaar.


Vanuit die discussie is de dijk weer een echte hoofdroute geworden zoals die dat ook in de jaren vijftig was. Toch is er een groot verschil in de verkeersintensiteit, activiteit en woonklimaat aan en rond die dijk. Na de watersnoodramp moesten alle huizen die in de dijk gebouwd waren of vlakbij verdwijnen. De Zwijndrechtse ringdijk was een soort woon werk straat waar diverse winkels  en bedrijven in een aan gevestigd waren. Buitendijks was niet een echt probleem want wie buitendijks woonde of werkte wist dat men natte voeten kon krijgen.
Het idee in Zwijndrecht groeide om de Ringdijk tot een soort boulevard te doen laten uitgroeien een brede baan waar het verkeer  de ruimte had. 

Met bedrijven aan de dijk was dat voor hun een prima optie maar voor fietsers was dat wat minder veilig. Met de verandering van de functie van de buitendijkse bestemming van werken naar wonen werd het steeds drukker op de dijk  mede door de bewoning maar vooral door het aantal auto s wat door de economische groei toenam. De Koninginneweg werd daarom een hoofdweg en iedereen moest die maar nemen ipv de dijk. Dat leidde uiteindelijk tot situaties die alleen maar gevaarlijker  werden en daarom was de oplossing van een zogenoemde binnen en buitenring in Zwijndrecht bedacht die twaalf jaar geleden effectief werd.

Tot die tijd bleef ook de discussie gaan in de provincie en binnen de wensen van colleges in Zwijndrecht om een vrije baan voor openbaar vervoer aan te leggen naar het station. De metro in Rotterdam was daar een pracht voorbeeld van en binnen de Zwijndrechtse historie van een tramlijn tussen Rotterdam en Zwijndrecht was die gedachte dus niet vreemd. De wens was een doorgetrokken metro klonk dan al in de jaren zeventig door. Ook de bewoners van de Koninginneweg in de lage huurhuizen werden door hun huisbaas met dacht argument om de oren geslagen als het ging om onderhoud.

Telkens kwam het er niet van en veranderde het profiel van de Koninginneweg  waar een dubbel rij bomen aan beide zijden van de weg  gekomen waren in de jaren zestig. Van die bomenrij sneuvelde aan een zijde de bomen  en werd de tweede rij in bakken behouden. De metro werd niet doorgetrokken maar men had het idee dat er dan wel een sneltram kon komen. Twee sporen  vrijliggend in de as van de weg aansluitend op het staition, en daarmee was er een duidelijk vergelijk met de in 1943 verdwenen tram die aansloot op de veerpont naar Dordrecht. Maar ook die sneltram kwam er niet en voor de huurders bleef echt onderhoud aan de woningen achterwege. Men bleef dat onderhoud  niet doen ( anders dan echt noodzakelijk)  omdat er een vrije busbaan zou komen.

Dat was de jaren negentig maar toch kwam die niet en werd het profiel 12 jaar geleden neergelegd zoals dat er nu ligt. Nadat er een nieuwe projectleider kwam veranderden er opnieuw inzichten en werden er aanvragen gedaan binnen de mogelijkheden  om subsidie te verkrijgen voor een vrije busbaan. Ruim zes jaar geleden kondigde de verhuurder de bewoners dan ook aan dat de woningen vanwege die busbaan gesloopt zouden worden. De gemeenteraad heeft dat besloten meldde de directeur in het bijzijn van de projectleider en zijn wethouder. Dat de gemeenteraad nog geen besluit had genomen was niet belangrijk. Tal van bewoners, bewonersvertegenwoordigers waren uit het veld geslagen. Uiterst tevreden woonden de mensen, over de woning zelf waren er vooral onderhoudsklachten over nalatig onderhoud. Maar de huisbaas beslist en net zoals dat in de jaren vijftig ging mocht je die niet tegenspreken.


Maar kijk je naar de ruimte op de Koninginneweg zelf dan zie je dat er ruimte genoeg is voor een busbaan zonder dat er huizen gesloopt hoeven worden. Eigenlijk zijn de woningen na ruim vijftig jaar eigenlijk alweer morden. Ze hebben de ruimte voor alle aspecten die deze tijd met zich meebrengt. Verkoop ze aan ons stelden een aantal bewoners maar dan zien de marktpartijen hun winst vervliegen dus dat gebeurt niet. Zwijndrecht wil een mooiere entree hebben en dat worden dan dure koopwoningen aan een brede laan met veel bomen, vier banen waarvan twee gesubsidieerde busbanen waarvan het de vraag is wie ze gaat gebruiken.

Een nieuwe hoofdroute op oude leest geschoeid over de dijk waar nog veel meer woningen gaan komen dan er ooit hebben gestaan. Misschien had Zwijndrecht beter het oude tracé van de tramlijn weer opgepakt . De woningen die nu gaan verdwijnen zijn destijds zo gebouwd dat men in ieder geval droge voeten hield en de ruimte tussen de nieuwbouw zal vergelijkbaar blijven alleen het stuk waar destijds de Schakel, de Vonkenberg en Koningskerk en de Passage is gebouwd hebben onvoldoende ruimte voor de dubbele busbaan.

Hoe dat dan moet gaan in de toekomst is dan maar afwachten. Misschien gaat het net als met de bomen in de dijk die vroeger zorg droegen voor stabiliteit dat dit stuk daar ook voor gaat zorgen dat er geen verkeer meer kan doorstromen zodat het net zo ontspannen wonen wordt aan de Koninginneweg als in de jaren vijftig  zoals je dat kan zien op de foto waar alleen de ijscoman Noce Santorro zijn ijsjes aan het verkopen is.


Buitendijks heeft de verandering aan  de Westkeethaven Zwijndrecht  ruim 16 miljoen gekost het is te hopen voor de inwoners dat dit hier aan en rond de Koninginneweg niet hetzelfde  zal gaan gebeuren ondanks de 12 miljoen subsidie die nu toegekend gaat worden in de najaarsbegroting van de provincie. Het Moet in ieder geval er voor zorgen dat Ambacht en Zwijndrecht elkaar snel kunnen bereiken per bus via hoogwaardig openbaar vervoer door de Drechtsteden is het niet linksom dan wel rechtsom. Mijn  prioriteit blijft lekker wonen aan de Koninginneweg.
 

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.