Nieuwe CU-lijsttrekker Waterschap Hollandse Delta zoekt de verbinding

11 maart 2023 • 13:00 door De redactie
Nieuwe CU-lijsttrekker Waterschap Hollandse Delta zoekt de verbinding
Harry Scheermeijer, de nieuwe lijsttrekker ChristenUnie zoekt de verbinding na een turbulente bestuursperiode

DRECHTSTEDEN - Volgende week woensdag kan je stemmen voor het bestuur van het waterschap Hollandse Delta. Vele partijen hebben inmiddels hun boodschap via persberichten gebracht. Om wat meer de diepte in te steken, heeft de redactie gekozen om een interview te houden met één van de lijsttrekkers, namelijk de ChristenUnie. Deze partij heeft namelijk een nieuwe lijsttrekker in de persoon van Harry Scheermeijer uit Ooltgensplaat (Goeree-Overflakkee). 

Nieuwe daging
Hij volgt Jantien Fröling op. Zij was voor vriend en vijand een zeer deskundig bestuurder. Als hij wordt gekozen, wordt Harry ondersteund door drie kandidaten uit de Drechtstedengemeenten (Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht). De nieuwe lijsttrekker staat nu voor een nieuwe uitdaging: de ChristenUnie heeft nu één zetel in het Algemeen Bestuur en aan hem de opdracht deze zetel minstens te behouden of uit te breiden. Hoe gaat hij dat doen? Dit wil hij doen door in de nieuwe situatie na de verkiezingen de samenwerking en de verbinding te zoeken.

Jantien Fröling: actieve en initiatiefrijke CU-bestuurder Waterschap

Verbinding zoeken
Wat is zijn belangrijkste boodschap voor de kiezer? Waarom zouden de kiezers op de ChristenUnie moeten stemmen?
“De belangrijkste boodschappen zijn dat de ChristenUnie staat voor verbinding, samenwerken en samen verantwoordelijk nemen. We zullen bij het besturen van het Waterschap elkaar hard nodig hebben. Dit geldt voor alle deelnemende partijen. Iedereen wil veilige dijken, schoon water en een goede zuivering van rioolwater. Daarin vinden we elkaar. Maar juist ook  samenwerking met bedrijven, boeren, burgers en gemeenten op de grote uitdagingen van deze tijd aan te gaan. We kunnen het niet alleen, iedereen is nodig om dit mooie land te beschermen en te behouden voor de volgende generaties,” vertelt Harry.

Focus: samenwerking
Wat gaat hij in vergelijking met zijn voorganger nieuw doen? Wat is zijn focus voor de komende vier jaar in het waterschap?
Hij vindt dat de focus vooral ligt op samenwerking, want het waterschap is van ons allemaal. “Ook aandacht voor de kwetsbare groepen bij het kwijtschelden van belastingen. En natuurlijk één van de grootste uitdagingen: ‘de energietransitie’. Daarnaast anticiperen op klimaatverandering, stijgende zeespiegel en de droge zomers en veel regen in de winter. Om alles goed te kunnen uitvoeren hebben we een gezond financieel beleid nodig. Ook  waterkwaliteit heeft onze voortdurende aandacht,” geeft CU-lijsttrekker aan.

Maar: “Al deze punten vraagt om een transparante bedrijfscultuur- en bestuur, waarin  transparantie naar alle 900.000 bewoners van ons bijzondere gebied een noodzaak is. Samen werken aan ons land.”

Hoogtepunt waterpeil zorgvuldig afwegen
Een belangrijk punt in de verkiezingen lijkt de hoogte van het waterpeil te zijn. Drie stellingen hierover:
1. Op het platteland staat het water in de zomer soms hoger dan in de winter. Het waterpeil moet daar niet te hoog zijn, omdat het land bewerkt wordt.
2. Bij oude huizen mag het peil niet te laag zijn, omdat houten funderingen dan kunnen verrotten.
3. In natuurgebied is het meestal goed om een hoog waterpeil aan te houden.

Waar staat de ChristenUnie? Welke van de drie stellingen vindt de ChristenUnie het belangrijkst? Welke spreekt u aan en waarom?
Harry: “Dit is een uitdagend onderwerp met tegenovergestelde belangen. De ChristenUnie stelt zich op het standpunt dat in gesprek gaan met alle belanghebbenden het eerste aandachtspunt is. De verschillende belangen vragen om een zorgvuldige afweging. Het gaat niet alleen om de hoogte van het waterpeil, maar ook bijvoorbeeld de kosten die gemoeid zijn met alle belangen. En wie betaalt die kosten, bijvoorbeeld voor het vervangen van de houten funderingen bij een te laag waterpeil. Waar liggen de prioriteiten, wat is de noodzaak en hoeveel tijd hebben we? Hierin is samenwerking, beleidsadvisering en de beschikbare technieken van groot belang.”

 Hoogte waterpeil

Verkiezingen: nieuwe start bestuur
Het bestuur van de Hollandse Delta lijkt de afgelopen drie jaren nogal naar binnengekeerd te zijn en teveel met zichzelf bezig te zijn door middel van diverse bestuurswisselingen. Hoe ziet Harry deze waarneming als buitenstaander? Hoe zou zo’n  interne machtsstrijd in de toekomst kunnen worden voorkomen? 
De CU-lijsttrekker vindt dat de verkiezingen een ‘natuurlijk moment’ vormen om een nieuwe start te maken. “Maar ook om elkaar in de ogen te kijken en zoveel mogelijk samen te werken. Elkaar te vinden in de overeenkomsten en de verschillen te parkeren. De uitdagingen van onze tijd zijn te groot om naar binnen gericht te zijn. Juist nu moeten we de handen in elkaar slaan en ruimte geven aan een frissen start.”

Voorstander samenwerking
Hoe ziet hij de samenwerking met andere partijen, bijvoorbeeld met de SGP?
“De Christen Unie zal altijd de samenwerking zoeken. De SGP is daarin altijd wel een partner geweest. Maar ook samenwerking met andere partijen sluiten we niet uit. We willen een verbindende partij zijn vanuit een christelijke identiteit met zorg voor de schepping. Samenwerken is, gelet op alle uitdagingen – nodig en belangrijk. We hoeven het niet alleen te doen,” meent Harry.

Wat bereikt na vier jaar?
Wat is voor hem en zijn fractie belangrijk om over vier jaar bereikt te hebben? En waar de kiezers kunnen hem na vier jaar op aanspreken?
Onze fractie zal zich de komende vier jaar onderscheiden door een pro actief beleid. Dit gaan om de grote uitdagingen waar het waterschap voor staat. Waarbij verbinding en samenwerking primair staan om beleid te realiseren. Energietransitie, maatregelen voor de stijgende zeespiegel, hoe droge zomers te overbruggen, zoet water en het overschot aan water in de winter. Hier willen we op aangesproken worden. We hebben 10 speerpunten, die je kunt vinden op onze website.” Zie: https://hollandsedelta.christenunie.nl/

Harry op werkbezoek bij de sluis De Oude Dame

Foto's: Harry Scheermeijer, Jantien Fröling

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.