Bestuurscrisis waterschap ettert door

22 september 2022 • 11:05
Bestuurscrisis waterschap ettert door

DORDRECHT / ZWIJNDRECHTSE WAARD - Water Natuurlijk vindt dat het waterschap vol aan de bak moet om een watercrisis te voorkomen. In ons land tuimelen van de ene in de andere crisis. Klimaatcrisis, biodiversiteitcrisis, stikstofcrisis en een watercrisis in aantocht. Allemaal problemen waarbij het waterschap direct betrokken is of aan de lat staat om voor oplossingen te zorgen. Het Algemeen Bestuur van het waterschap Hollandse Delta heeft zijn eigen crisis, die na een beschamende vertoning in de vergadering gisteravond dieper is dan ooit. Een verslag van een toeschouwer.

Watercrisis op komst
De waterkwaliteit in Nederland is slecht. Veel slechter dan in de andere Europese landen. Uiterlijk 2027 moet voldaan zijn aan de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Dat geldt ook voor de wateren van het waterschap Hollandse Delta. Het waterschap heeft de afgelopen 12 jaar weinig prioriteit gegeven aan waterkwaliteit. Zo werd ongeveer 60% van de wettelijk verplichte maatregelen om de kwaliteit te verbeteren niet uitgevoerd.

Deskundigen voorzien een watercrisis vergelijkbaar met de stikstofcrisis. De absolute deadline om aan de normen te voldoen is 2027. Daarna dreigen Europese boetes en dwangsommen. Het is ook denkbaar dat net als bij de stikstofcrisis milieuorganisaties naar de rechter stappen en de overheid dwingen om zich aan de eigen wetten te houden. Nederland opnieuw op slot is het risico, waarbij tal van economische ontwikkelingen stil komen te liggen. Alle reden dus om alles op alles te zetten om deze crisis te voorkomen.

Bestuurscrisis
Het Algemeen Bestuur van het waterschap Hollandse Delta heeft zijn eigen crisis en die bereikte in de vergadering van gisteravond een beschamend dieptepunt. Het vergadersysteem is nu waar het om draait. Hierover is de afgelopen periode een doorlopende discussie. Een deel van het bestuur wil het oude systeem terug waarbij in gespecialiseerde commissies voor bijvoorbeeld het watersysteem of de dijken een advies wordt gegeven voor de besluitvorming. Anderen hechten aan het nieuwe systeem waarbij in een grote oordeelsvormende vergadering de besluitvorming wordt voorbereid.

Navelstaren, verspilling van tijd, geld en energie aan futiliteiten zal een buitenstaander zeggen. Voor vertegenwoordigers van de fracties van SGP, Waterschapspartij Hollandse Delta, Hollandse Delta Natuurlijk, Ongebouwd (boeren) en Gebouwd (bedrijven) was het aanleiding om met een initiatiefvoorstel te komen om terug te gaan naar het oude systeem met aparte commissies.
Tevoren zijn de argumenten voor en tegen uitputtend gewisseld. Dat werd gisteravond nog eens dunnetjes over gedaan met de nodige verwijten en onhebbelijkheden over en weer en aankondigingen om de commissievergaderingen te boycotten. De tegenstanders deden een beroep op de indieners van het voorstel om het in te trekken; mede omdat de medewerkers en ook enkele bestuursleden hun drukke agenda al hadden afgestemd op vergaderdata die al een jaar vastliggen en nu ineens weer moeten gaan improviseren met nieuwe data.. Na een schorsing werd dat geweigerd. Het zag er naar uit dat het voorstel een nipte meerderheid zou krijgen. Nieuwe schorsing met als vervolg dat de tegenstanders van het voorstel de zaal verlieten. Hierdoor waren er te weinig aanwezigen om te kunnen besluiten en restte onze dijkgraaf niets anders dan de vergadering te sluiten.

Oproep
Oproep aan het zittende bestuur: Stap over je verschillen heen en richt je op de toekomst van ons waterschap. Aan de kiezers: in maart volgend jaar wordt er een nieuw bestuur gekozen. Zorg voor een bestuur dat de schouders zet onder de problemen waar we voor staan: waterkwaliteit, klimaat, stikstof, biodiversiteit en energie en eerlijke verdeling van lasten.

Fractievoorzitter Water Natuurlijk, Anne Mollema:
“Door omstandigheden kon de fractie Water Natuurlijk niet aanwezig zijn bij deze treurige vertoning. We vinden voor elk van de opties goede argumenten en begrijpen niet waarom dit op de spits moet worden gedreven. We zullen ons neerleggen bij het meerderheidsbesluit.

Er zijn voldoende belangrijke onderwerpen om scherp met elkaar in debat te gaan en daarbij hoort incasseren en vervolgens weer het volgende debat te voeren. Altijd met het belang van het waterschap voorop. Dat zal Water Natuurlijk blijven doen. Met open vizier en open over wat er speelt. Ook over dit treurspel; daar heeft de ingezetene recht op.”

Joost Kievit MSc

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.