College in evaluatie: "Buurgemeenten bouw meer sociale woningen"

11 januari 2022
College in evaluatie: "Buurgemeenten bouw meer sociale woningen"
Presentatie raadsprogramma in 2018. Vanavond evalueert de gemeenteraad dit programma

ZWIJNDRECHT - Buurgemeenten moeten meer goedkope(re) woningen bouwen. Deze boodschap brengen Burgemeester en Wethouders in de evaluatie van hun raadsprogramma “Krachtig Zwijndrecht.”

"Kloekmoedigheid, bepaal' de maat van uw beleid"
De gemeenteraad evalueert vanavond dit raadsprogramma uit 2018. In de eindevaluatie schrijft het college dat “er was veel nodig, er is veel bereikt, maar er is nog veel nodig en er is nog veel te bereiken." De oude Zwijndrechtse wijsheid is daarom volgens het college onverminderd actueel: "Geen vreeze maar kloekmoedigheid, bepaal' de maat van uw beleid."

Het college geeft aan de hand van vier hoofdthema’s wat de stand van zaken is. Het gaat dan om wonen en bouwen, om de bestrijding van de armoede, om welzijn en zorg, en om veiligheid en leefomgeving.

Bouw duurdere woningen
Als het gaat om de woningen, vindt het college dat Zwijndrecht in de Drechtsteden het grootste percentage (goedkope) sociale huurwoningen heeft. Dit leidt tot een eenzijdige bevolkingssamenstelling. Daarom wil de gemeente Zwijndrecht meer nieuwe woningen in het middeldure- en dure segment laten bouwen. “Dat draagt in gezamenlijkheid bij aan het versterken van de sociaaleconomische structuur, leefbaarheid en samenlevingen participatie van bewoners in Zwijndrecht. Verder blijft de gemeente Zwijndrecht zich in de regio inspannen om zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau de buurtgemeenten op te roepen om meer woningen in het goedkopere sociale segment bij te bouwen,” menen Burgemeester en Wethouders.

De gemeente verwijst hierbij ook naar een afspraak in de “Lokale PALT-afspraken 2018-2023” voor “de afbouw van 600 sociale huurwoningen” (PALT staat voor: Prestatie Afspraken Lange Termijn). Volgens het college hebben de woningcorporaties op 6 oktober 2020  aangegeven, dat zij inmiddels een afname van 412 woningen hebben gerealiseerd.

Voor de toekomst is een belangrijk aandachtspunt dat “we moeten scherp monitoren of we niet te veel woningen tegelijkertijd in de markt zetten en concurrentie tussen de verschillende gebiedsontwikkelingen in Zwijndrecht krijgen.”

Bestrijding armoede: sociaal scout en zorgmarinier
Als het gaat om bestrijding van de armoede ziet het college dat er meters zijn gemaakt. Zo zijn participatieplekken, voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, een zeer waardevol instrument in het kader van activatie en participatie. In 2020 maakten 200 mensen hiervan gebruik, in 2021 verwachtte het college 160 plekken.

Waardevolle instrumenten vindt het college ook de “sociaal scout” en de “zorgmarinier.” De 'sociaal scout' in het basisonderwijs is halverwege 2020 gestart. Waar de Intern Begeleider van school zich richt  op het kind, kijkt de sociaal scout verder, namelijk naar het gezin. Deze totaalaanpak is gekozen om de rust binnen het gezin te bewaken. De sociaal scout is een laagdrempelig onderdeel van de school en bouwt vanuit vertrouwen een band op met ouders.

De vragen van ouders variëren van het zoeken naar woonruimte, aanmelden voor voedsel- en/of kledingbank, een schuldsaneringstraject of stichting Leergeld, maar ook de aanvraag van een ID-kaart, het regelen van vervoer of een CV opstellen om te solliciteren. Veel ouders komen volgens het college op eigen initiatief terug bij de sociaal scout wanneer zij met vragen zitten.
In het afgelopen anderhalf jaar zijn 95 ouders door de Sociaal Scout ouders  via de scholen geholpen. En over de zorgmariniers zegt het college: “sinds de inzet van de zorgmariniers zijn doorbraken gerealiseerd in complexe casussen en lukt het opschalen veel sneller.”

Beschermd wonen
Verder is voortuitgang gemaakt bij de verschillende vormen van beschermd wonen en kwetsbare groepen. Het gaat om:

  • 12 plekken voor tijdelijke huisvesting voor mensen met lichte ondersteuningsvragen,
  • een logeerhuis. Zo'n huis biedt mensen de mogelijkheid om er tijdelijk ‘tussenuit’ te kunnen in geval van een (dreigende) crisis.
  • Woontraining voor jongeren. Gemeente en corporaties onderzoeken de mogelijkheden tot woontraining in sociale huurcomplexen. De Lindtsedijk 93 (samenwijenjij) zou graag uitbreiden met twee Tiny houses om 18+ woontraining mogelijk te maken, als tussenstap, naar de weg van zelfstandigheid

Welzijn en zorg: behoud wijkverpleegkundige
Successen bij Welzijn en Zorg betreffen de extra formatie bij de wijkteams en het behoud van de wijkverpleegkundigen. Volgens het college bleek de wijkverpleegkundigen een belangrijke schakel waren om bij kwetsbare inwoners achter de voordeur te komen. Zij zijn vaak huiverig voor hulpverleners, maar laten vanwege medische redenen wel een wijkverpleegkundige toe. Daarnaast vormen de wijkverpleegkundigen een medische schakel met de huisartsenpraktijken.

Veiligheid en leefomgeving: A16 ondertunnelen
Uit de evaluatie blijkt dat het college en raad nog altijd geloven in een ondertunneling van de A16 en een “dedicated” goederenlijn over het spoor. In 2021 stelde de raad een budget ter beschikking gesteld om een onderzoek te verrichten naar de (on)mogelijkheden hiervan.

Het college schrijft hierover: “We werken in dit onderzoek nauw samen met de gemeente Dordrecht en hebben overleg met de Brabantse steden. Daarnaast is er een klankbordgroep waar vertegenwoordigers van het ministerie van I&W, provincie Zuid-Holland, ProRail en het Havenbedrijf Rotterdam aanwezig zijn om de (tussentijdse) resultaten te voorzien van feedback. Om dergelijke grote inpassingen te rechtvaardigen is draagvlak nodig bij omliggende buurgemeenten en andere overheden, met samenwerkingen en klankbordgroep proberen we dit te realiseren.”

Kortom: er is breed overleg in verschillende bestuurslagen. Dit is een kloekmoedig beleid, wat wel maatwerk vereist.

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.