Nieuw bomenbeleidsplan: meer grote, oude bomen en behoud dode bomen

14 september 2021 door Willem Schneider
Nieuw bomenbeleidsplan: meer grote, oude bomen en behoud dode bomen

ZWIJNDRECHT - Meer oude en grote bomen en dode bomen behouden. Dat zijn enkele wensen van de gemeente Zwijndrecht in het nieuwe bomenbeleidsplan 2021-2030. De gemeenteraad bespreekt vanavond dit plan en de daarbij behorende nieuwe bomenverordening. In deze verordening wil de gemeente particulieren wat meer ruimte geven om hun bomen te kappen. 

Oude en grote bomen
In het nieuwe bomenbeleidsplan staat dat het beleid van Zwijndrecht is gericht op het behouden en waar mogelijk verder versterken van het groene karakter van de gemeente. Daarom willen de bestuurders het aantal bomen minimaal gelijk wil houden en “daar waar ruimte bestaat” dit aantal vergroten. Voor het behoud van het groene karakter streeft Zwijndrecht naar een “evenwichtig opgebouwd bomenbestand.”

In het bijzonder streeft Zwijndrecht daarom naar meer oude bomen. Door de bodem waarop Zwijndrecht gelegen is, doen vooral boomsoorten het goed die een relatief korte levensduur hebben, zoals populieren, wilgen en elzen. “Om toekomstige generaties net zo te laten genieten van het groen als wij doen, wil Zwijndrecht bomen de ruimte geven om uit te groeien tot volwassen exemplaren. Oude bomen hebben een groter positief effect op de omgeving, grotere impact op klimaatadaptatie en zijn voor de biodiversiteit ook significant waardevoller,” motiveert het college deze keuze. Daarom wil Zwijndrecht de gemiddelde leeftijd van bomen in Zwijndrecht de komende jaren laten stijgen door “spaarzaam om te gaan met bestaande bomen en te investeren in goede groeiplaatsen bij de aanplant van nieuwe bomen.”

Anderzijds staat in het nieuwe bomenbeleidsplan dat “door ophoging van verzakte wijken niet altijd mogelijk is om bomen te behouden. Door uiteenlopende redenen staan bomen onder druk.” Twee bekende oude bomen zijn overigens de Hollandse olm aan het Maaspad en de witte paardenkastanje bij de ingang van Develweg 30. Volgens deskundigen zou deze kastanje rond 1865 aangeplant zijn. 

Leefbaarheid 
Onder het motto “de juiste boom op de juiste plaats” wil Zwijndrecht volgens het nieuwe plan zich inzetten voor een leefbare omgeving voor boom en mens. Het college erkent dat bomen als “overlast” kunnen worden gezien. Dit is niet helemaal te voorkomen, “maar door bij de soortkeuze rekening te houden met de eigenschappen van de boom en omgeving kan toekomstige overlast voorkomen of zoveel mogelijk beperkt worden. Door rekening te houden met de eigenschappen van boom en omgeving kan ook worden bewerkstelligd dat een boom volledig uit kan groeien zonder problemen te geven,” schrijven de opstellers van het bomenbeleidsplan. 

Dood hout leeft!
Verder wil het college dode bomen “behouden, of het in ieder geval behouden van de stammen van deze bomen, op plekken die daarvoor de ruimte bieden. Dit draagt bij aan het vergroten van de biodiversiteit. Iedereen die weleens een dood stuk hout heeft zien liggen in de tuin of het bos weet dat het meestal omgeven is met pissebedden, kevers en andere insecten. Deze insecten vormen op hun beurt weer voedsel voor talloze vogels”, vindt het college. 

Communicatie 
Het college constateert dat veel inwoners erg betrokken zijn bij hun directe leefomgeving, hetgeen “positief” is. Daarom zal het college inwoners blijven informeren over de werkzaamheden en  “waar mogelijk laat meedenken over veranderingen in hun directe leefomgeving.” Daarbij moet “een balans worden gezocht tussen de wens om bewoners te informeren en mee te laten denken enerzijds en de impact van werkzaamheden anderzijds.” Volgens B&W is het “immers niet realistisch om inwoners mee te laten denken over de reguliere snoei van individuele bomen of het vooraf informeren van bewoners over een noodkap.” Bij grootschalige ingrepen worden bewoners wel geïnformeerd over de werkzaamheden die worden uitgevoerd. Per situatie wordt dan bekeken wie de belanghebbenden zijn en hoe zij worden betrokken.

Nieuwe Bomenvergunning
Tegelijk met het Bomenbeleidsplan wordt een nieuwe Bomenverordening voor tien jaar vastgesteld. Een belangrijk nieuw voorstel in deze verordening geldt de kap van 'particuliere bomen' (in tuinen en erven van woningen). Voor deze groep geldt dat inwoners in de toekomst alleen een kapvergunning hoeven aan te vragen als de te kappen boom op de 'lijst waardevolle particuliere bomen' voorkomt. Dit betekent dat voor de andere 'particuliere bomen', dus die niet op de lijst staan, geen kapvergunning meer nodig is.

Bij de opstelling van deze lijst wil de gemeente “extern draagvlak creëren” door inwoners en vooral  boomeigenaren er bij te betrekken. De nieuwe verordening wil ook de categorie “overige bomen” boven een bepaalde omvang beschermen. Voor deze groep met een dwarsdoorsnede van minimaal tien centimeter (gemeten op 130 cm hoogte) geldt namelijk een compensatieplicht, als ze toch gekapt moeten worden. 
 

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.