gemeenteraad druk bezig

03 juni 2010

ZWIJNDRECHT - De gemeenteraad van Zwijndrecht had een vol programma. Twee initiatiefvoorstellen waardoor zijzelf flink aan de slag zullen moeten gaan, ingediend door Chris moorman van ABZ maar ook twee moties van D66 die geagendeerd waren. Een ander belangrijk bespreekpunt was de inhuur derden en de jaarverantwoording. Minder belangrijke punten waren het binnemilieu van scholen en de instelling van de anti discriminatieverordening. Wat teruggekomen was uit de vorige caroussel was het betaald parkeren van en voor leerkrachten rondom de Pruylenborg. Dat laatste punt nam de wethouder mee terug naar het college. Mede omdat in het raadsprogramma er een onderzoek moet komen naar de gehele wenselijkheid van betaald parkeren.

De initiatiefvoorstellen voor het instellen van een societeit van raadsleden en oud raadsleden kreeg -mits budgettair neutraal- de steun van de raad. Chris Moorman melde dat er voor een eerste bijeenkomst budget was en dat daaruit voortvloeiend verder gekeken zou worden naar behoefte, dekking en nut en noodzaak. Ook voor de instelling van een kunst en cultuur commissie was er brede steun. De term commissie was volgens Chris Moorman niet geheel juist gekozen maar het doel is een netwerkorganisatie van raadsleden niet raadsleden tesamen met ambtenaren te vormen die hiermee een stuk verbinding wil leggen tussen alle activiteiten met onder andere een evenementeagenda waarbij de agenda op zwijndrecht.net als uitgangspunt genomen is.

Bij de bespreking van de moties van D 66 waren partijen het eens dat zoveel mogelijk er naar gestreefd moet worden om het kunstgrasveld op Bakenstein vlot te realiseren. Voorzitter Corstius van Pelikaan hield een gloedvol betoog en bood zelfs aan het kunstgrasveld in eigen beheer aan te leggen voor een veel lager bedrag dan door de gemeente geraamd. Wethouder Vissers gaf aan dat hij met de crisis en herstelwet in de hand op dit moment kijkt naar de situatie op Bakenstein  om te kijken hoe hij daar tot de beste oplossing kan komen samen met de clubs .

Bij de motie over de sluiting van de servicewinkel in Heerjansdam sprak de Dorpsraad in. Zij waren van mening dat Heerjansdam achtergesteld werd door de sluiting van dit servicepunt. Men vond het een te grote opgave om voor een paspoort of ID naar Zwijndrecht te komen.

Vooral een hevig geemotioneerde Heerjansdammer fractievoorzitter van der Does van D66 was van mening dat er aangetoond moest worden door het college dat alle mogelijkheden onderzocht waren om dit open te houden en inzichtelijk te maken wat de kosten waren. Vanuit veel partijen klonk dat geluid door.

Van der Does bleef duidelijk geemotioneerd ondanks de opmerkingen van de wethouder die burgemeester Scholten op dit onderdeel verving. Hij gaf aan in de raad de moties opnieuw in te dienen. Bij aanvang van de gemeenteraad meldde hij zijn moties dan ook keurig aan

In het Vragenhalfuurtje van de raad kwam de Blue Lagoon tevoorschijn. In het AD had daar een artikel over gestaan en ook Radio Rijnmond had aandacht besteed aan de situatie rondom de bedreigde discotheek de Blue Lagoon. Vanuit de VVD werd de vraag gesteld hoe de vork in de steel zat en of het nog wel mogelijk zou zijn over een paar maanden nog rustig een biertje te kunnen drinken in de Blue.

Fred loos van ABZ stelde daarop een aantal aanvullende vragen en merkte ook op dat in de communicatie van de gemeente nogal wat mist. Het raadsprogramma spreekt duidelijk over de Blue lagoon. Hij vond dat een duidelijke misser maar gaf ook aan dat Wethouder Kamsteeg op radio Rijnmond duidelijk was geweest. Hij vroeg de wethouder dan ook de raad actief te gaan informeren over het vervolg rondom de perikelen van de Blue. De provincie is geen partij in deze zaak stelde hij terecht maar het is een zaak tussen prorail en de eigenaar van de Blue Lagoon en die zijn er nog niet uit. De wethouder deed de toezegging dat hij de raad actief zou informeren.

De moties van D66 van der does waren de enige overgebleven discussiepunten van de raad. Rondom de kunstgrasvelden was de motie aangepast op verzoek van de VVD en daar stemde de  gehele gemeenteraad mee in.

Rondom het servicepunt stemde Groenlinks en ABZ tegen. Fred Loos vond het raar dat men wel heel de werled af kan reizen maar niet eens de vijf jaar naar Zwijndrecht kan komen voor een paspoort of ID kaart. Voor ouderen gehandicapten en anderen die om bepaalde redenen niet naar het gemeentehuis kunnen komen is de mobiele service aanwezig die binnen geheel Zwijndrecht geboden wordt.

Schijnbaar vind de gemeenteraad hier meerkosten blijkbaar geen probleem op ABZ en groenlinks na. Misschien dat na een verdere motivatie over kosten en onderzoek en informatie de raad alsnofg akkoord gaat met de sluiting.

Hoe dan ook het was een geemotioneerde raad dankzij D 66 die vooral het werk delegeerd naar ambtenaren in  plaats van zelf onderzoek te doen of de griffie hiervoor aan het werk te zetten.

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.