Gemeenteraad in debat over jaarverantwoording

17 juni 2010

ZWIJNDRECHT -De gemeenteraad stond dit keer in het teken van de financiële verantwoording. Door de inhuur derden kreeg het eerstgenoemde onderwerp een extra dimensie. In de voorgaande raadsperiode was er een brief gestuurd aan drie fractievoorzitters, Willemstein, Moorman en Loos. Daarin werd er door een anonieme klokkenluider gewag gemaakt van vermeende foute praktijken door ingehuurde derden. Door deze brief kwam er door doorvragen het een en ander aan het licht over de wijze waarop derden werden ingehuurd voor gemeentelijk werk.

Fred Loos was degene die dit allemaal oppakte. Uit de beantwoording van zijn vragen bleek dat er voor 1.6 miljoen overschrijding was uitgegeven aan de inhuur derden. Dat was dan ook mede de reden om dit onderwerp aan de jaarverantwoording toe te voegen. Miranda de Vries had in de vorige periode niet goed zicht gehad op de inhuur door de diverse collega s.

Nu bij de jaarverantwoording was het dan ook de accountant die nog geen goedkeuring gaf aan de jaarverantwoording. Omdat deze nog geen handtekening onder zijn advies had gezet kan de politiek pas bij de behandeling van de perspectiefnota hier een definitief standpunt over uitspreken. Dit agendapunt naam een hele carrouselvergadering in beslag. In de andere zaal werd gesproken over de Uilenkade en de kosten voor het project. Hierin waren alleen wat vragen en was er weinig bezwaar tegen het besluit. Zo ook voor het onderwerp onbalans huisvesting. Bij de consultatie over het ontwerp stationsplein was er meer kritiek. Alle opmerkingen over parkeren, oversteekplaats en toegankelijkheid worden meegenomen in de inspraak die nu opengesteld is voor de gemeente Zwijndrecht.


Rondom het onderwerp Drechtwerk was er veel meer commotie. De nieuwe bestuursstructuur leverde vel opmerkingen op. Zeker vanwege de al eerder ingezette onderzoeken naar Drechtwerk. Het onderwerp werd doorverwezen naar de volgende carrousel. Toch heeft wethouder Kamsteeg nog een gewijzigd stuk naar de raad gestuurd om zodoende de besluitvorming voor 1 juli rond te krijgen en de opmerkingen van de raad van Zwijndrecht in te brengen.


In de gemeenteraad was er bij het vragenhalfuurtje een vraag over hangjongeren in Kort Ambacht met name rond de voetbalkooi bij het IJsvogelplein. Bewoners aldaar hebben een handtekeningenlijst opgehaald rondom alle problemen rondom de herinrichting van het hele gebied. Overlast van de jongeren, overlast vanwege de verbouwing nieuwbouw de IJsvogel.

Chris Moorman van ABZ had de klacht doorgezet naar het college en vroeg het college wat zij hiermee gingen doen. De wethouder Vissers bedankte voor de doorgezette klacht en gaf aan dat via JOR, wijkagent en andere diensten er aandacht aan wordt besteed. Hij deed de toezegging dat hij bereid was dit schriftelijk nog eens door te geven aan het raadslid of raadsleden. Moorman gaf aan dat hij graag zag dat dit aan de gehele raad gebeurde. De wethouder heeft zijn woord gehouden en het raadslid kon de bewoners verder op de hoogte stellen.


Bij de debatstukken van de raad stond de accountantsrapportage in concept op de agenda maar die werd doorgeschoven naar de eerstvolgende raad. Ook over het project Uilenkade en de onbalans huisvesting Walburg en Develstein was geen debat meer.
Bij de hamerstukken werden nieuwe vertegenwoordigers met een hamerslag benoemd en zo ging het ook bij de aanname van de discriminatieverordening en het onderwerp binnenmilieu basisscholen.

Bij de initiatiefvoorstellen van Chris Moorman voor ABZ sneuvelde de hamer van de voorzitter, niet ernstig maar wel passend bij het onderwerp instelling sociëteit voor oud raadsleden-raadsleden. Moorman merkte als stemverklaring op dat dit en zijn andere initiatief allemaal budgettair neutraal zijn. De instelling van een kunst en cultuurcommissie leverde al vlot na het indienen veel aanmeldingen op van mensen die mee willen doen in de opzet van de netwerkorganisatie want, dat is het idee. Verbindend en waarderend naar de Zwijndrechtse samenleving. Na al deze plichtplegingen sloot de voorzitter de vergadering.

De eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad is dinsdagmiddag om twee uur. De perspectiefnota van het nieuwe college is dan het onderwerp van gesprek.
 

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.