Terugblik op de Politieke markt van 8 maart 2016

15 maart 2016 door Hennie van der Zouw
Terugblik op de Politieke markt van 8 maart 2016

ZWIJNDRECHT -  Hieronder volgt een terugblik op de Politieke markt van 8 maart 2016. De raadsleden spraken onder andere over Vivera en de sportvoorziening Develpark.

Sportvoorziening Develpark
De gemeenteraad trekt meer geld uit voor een sportvoorziening in het Develpark. Dit maakt het mogelijk om een sportveld van 20 bij 30 meter aan te leggen. Naast voetbal is er ruimte voor andere balsporten mogelijk, zoals volleybal, basketbal, tennis en straathockey.

In een eerdere vergadering maakte een aantal fracties zich zorgen over het dagelijks gebruik en beheer van de jongerenontmoetingsplaatsen, de zogenaamde JOP's. Deze staan al in het park en zijn mogelijk van invloed op het gebruik van de sportvoorziening. Het college van B&W benadrukte in een memo aan de raad dat er uitgebreid overleg is met politie, jongerenwerk en straatcoaches.

Jongeren op publieke tribune
Een aantal jongeren is bereid om aan een werkgroepje deel te nemen en te fungeren als aanspreekpunt voor de rest van de groep. Op 8 maart zaten diverse jongeren op de publieke tribune bij de raadsvergadering om hun goede wil te tonen.

Verbod op alcohol en drugs
Het gesprek tijdens de vergadering 8 maart spitste zich toe op het verbieden van alcohol en drugs bij de sportvoorziening en het opruimen van vuil. De CU-SGP vindt dat het een gezonde en veilige plek moet zijn. Daar is een lokaal verbod op alcohol en drugs mogelijk. De andere fracties gaat een verbod te ver. 'Het is beter om te kiezen voor een preventieve aanpak. Bovendien kunnen jongeren elkaar aanspreken.'

Goed gedrag
Burgemeester Dominic Schrijer legde uit dat de gemeente een aantal plekken in de openbare ruimte heeft aangewezen waar een verbod geldt voor drank- en drugsgebruik. De politie kan in het Develpark optreden als dat nodig is, zoals bij openbare dronkenschap. Schrijer: 'Onze zorgen betreft het blowgedrag van een van de groepen. De andere groepen jongeren gedragen zich goed. De komende tijd gaan we met jongeren en het jongerenwerk in gesprek over preventie.'

Afval opruimen
De gemeente is van plan Zwijndrecht Werkt in het weekend in te zetten voor het opruimen van afval in en rond de JOP's. De gemeenteraad wil dat dit niet leidt tot gemakzucht bij de jongeren. Fred Loos (ABZ) deed een oproep naar de jongeren op de tribune: 'Wij investeren 100.000 euro voor een sportvoorziening. Dan verwachten wij ook dat er wordt opgeruimd. Schoon, heel en veilig is jullie verantwoording.'

Tevreden met besluit
Wethouder Jolanda de Witte (Jeugd en Sport) toonde zich zeer tevreden met het besluit van de gemeenteraad. 'Het is heel fijn dat u het voorstel voor de sportvoorziening ondersteunt. Hiermee kunnen we iets moois neerzetten voor alle jongeren in Zwijndrecht.

Extra impuls voor Vivera wijkteams
De gemeente gaat een extra impuls geven aan de Vivera wijkteams voor ondersteuning van kwetsbare inwoners. De gemeenteraad stemde op 8 maart in met het voorstel van het college om de teams uit te breiden voor algemeen maatschappelijk werk.

Op 15 november vorig jaar zijn de Vivera wijkteams gestart in de wijken in Zwijndrecht. Zij geven informatie, advies en ondersteuning over wonen, zorg, welzijn en inkomensondersteuning. Door tijdig advies en hulp te bieden, wordt de kans kleiner dat mensen gebruik moeten maken van zwaardere zorg.

Inwoners weten inmiddels de weg naar de wijkteams te vinden. Om de toestroom te kunnen verwerken en ruimte te geven aan de vernieuwing in de zorg, is extra inzet nodig. Hiermee kan voorkomen dat er wachtlijsten ontstaan.

Terugblik carrouselvergadering 8 maart 2016
• Deelname aan participatiefonds InnovationQuarter: Komt terug in de volgende carrousel, de portefeuillehouder zoekt uit of het besluit juridisch klopt.
• Aanvullende werkzaamheden Groot onderhoud Develpoort: Het voorstel kan als hamerstuk naar de raadsvergadering.
• Impuls Vivera wijkteams: Het voorstel kan als hamerstuk naar de raadsvergadering.
• Beantwoording vragen CDA-fractie over de kap van bomen op het Jiffyterrein: De wethouder beloofde de raad een plan te maken voor de herplantplicht, voortaan als er een verzoek wordt ingediend om hele grote aantallen bomen te kappen dit snel te checken en hiervan mededeling aan de raad te doen én de raad op de hoogte te stellen van de exacte locatie van het herplanten van bomen bij Eemstein/Zonnestein

Terugblik raadvergadering 8 maart 2016
• Inspraak: De Stichting Lindtwind uit haar zorgen rondom het proces rondom de plaatsing van windmolens.
• Terugkoppeling college: Het college informeert de raad over de brief van Milieudefensie over de Krabbepolder. De intentie van deze brief is: Maak je eerder druk om bedrijven met veel milieuhinder op deze plek dan over windmolens. Ook meldt het college het failliet gaan van Internos en een mogelijke overnamekandidaat, het opnieuw bestraten van de achterzijde van het station en het invullen door antikraak van leegstaande scholen aan de Balistraat en de Toorts.
• Vragenhalfuurtje: De raadsleden stelden vragen over schoon, heel en veilig bij bij de onderdoorgang van de tunnels (ZPP), gladheid bij de ondertunneling van de Molenweg naar de Langeweg (D66), communicatie over mogelijke vervuiling van het drinkwater door Dupont (D66) en de woonwagens bij de Bolero (CDA).
• Besluit: De raad stemde in met het Rekenkamerrapport: Een weg is meer dan een straat alleen, het verhogen van het krediet sportvoorziening Develpark en de Impuls Viverateams 2016 (zie boven).

Motie: De door het CDA ingediende motie waarin het CDA vraagt te toetsen of gemeentelijke regelgeving voldoet aan de uitvoering van het VN Verdrag inzake mensen met een handicap is door de hele raad aangenomen.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.