woensdag 3 maart 2021

Alles over Zwijndrecht

Twee (Project-)Coördinatoren m/v per 1 februari 2021

Dordrecht

Stichting Present heeft als missie ‘Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden’. Present maakt het mogelijk dat groepen vrijwilligers uit kerken, gezinnen, scholen, bedrijven en andere sociale verbanden zich inzetten voor plaatsgenoten in een kwetsbare situatie. Zo zorgen we samen voor een betere samenleving. In de coronaperiode is er in Dordrecht een nauwe samenwerking ontstaan tussen diverse hulpverlenende instanties in de stad.

Stichting Present Dordrecht/Papendrecht is sinds 2009 actief en maakt onderdeel uit van een landelijk netwerk van ca. 75 stichtingen verspreid over Nederland. Het bestuur van Present Dordrecht/Papendrecht is in verband met het vertrek van twee coördinatoren, op zoek naar:

Twee (Project-)Coördinatoren m/v per 1 februari 2021
of z.s.m. daarna,
met een gezamenlijk dienstverband van 28 uur per week

Uren en takenpakket zijn in overleg op elkaar af te stemmen.
De belangrijkste verantwoordelijkheid van een coördinator is het geven van de dagelijkse leiding aan Present. Het werk bestaat voor het grootste deel uit het organiseren van de projecten van Present Dordrecht/Papendrecht.. Het werkplan en de begroting worden jaarlijks samen met het bestuur opgesteld. Een coördinator heeft daarnaast o.a. verantwoordelijkheid voor het opbouwen van het netwerk van plaatselijke contacten en partners, zowel op het gebied van Maatschappelijke Organisaties als ook op het gebied van het werven van groepen. Een coördinator is het gezicht van Present Dordrecht/Papendrecht.

Kenmerken die bij jou en de functie passen zijn:
• Je hebt HBO werk- en denkniveau, liefst in de richting van sociaal of maatschappelijk werk • Je bent een maatschappelijk betrokken en ondernemend iemand met durf en daadkracht, die de missie en motivatie van Present volmondig kan onderschrijven.
• Je hebt het christelijke geloof als basis voor je leven en bent actief betrokken bij een christelijke gemeente.
• Je bent in staat visie en strategie te ontwikkelen en deze te vertalen in concrete acties.
• Je hebt ervaring met leiding nemen en -geven en je hebt affiniteit met het werkveld van Maatschappelijke Organisaties.
• Je werkt en denkt in netwerken, legt makkelijk contacten en je kunt mensen en organisaties enthousiasmeren en helpen hun betrokkenheid bij Present concreet vorm te geven.
• Je werkt zorgvuldig en brengt structuur aan, om te zorgen dat de kwaliteit van de projecten gewaarborgd is.
• Je bent flexibel in de werktijden en bereid om incidenteel in de avonduren/op zaterdag te werken.
• Je hebt ervaring met het dragen van zorg voor de financiële en inhoudelijke planning en beheersing van het werk.
• Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk.
• Je kunt vrijwilligers aan je binden, aansturen en begeleiden.
• Je bent woonachtig in Dordrecht of omgeving en je hebt een binding met Dordrecht en/of Papendrecht
• Als je ervaring hebt met fondsenwerving is dat een pré.

Wat hebben we jou te bieden?
• Een veelzijdige en uitdagende functie in een dynamische, maatschappelijk betrokken organisatie waar volop ontwikkeling mogelijk is.
• Toerusting met betrekking tot missie, visie, werkwijze van Present en de ontwikkelingen via onder meer door Present Nederland aangeboden workshops en opleidingen.
• Salariëring conform de CAO Zorg en Welzijn

Interesse of wil je meer weten over de functie-inhoud? Bel dan met Frans Riet 078-6183011.(Voorz.) Sollicitaties kun je tot 5 januari 2021 sturen aan presentdordrechtpapendrecht@kpnmail.nlTerug naar overzicht vacatures