Alles over Zwijndrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Beweegdiploma voor kleuters'
11jun 2018

Beweegdiploma voor kleuters

ZWIJNDRECHT - Zaterdag werden in de O&O-turnhal aan de Uilenvliet de vaardigheden van het beweegdiploma voor kleuters afgenomen. Onder grote belangstelling van ouders, opa’s en oma’s lieten de kleuters tal van hun eerder aangeleerde bewegingsvormen zoals duikelen, balanceren, springen, rollen, steunvormen, raddraaien, hinkelen enz. zien. Alle kleuters wisten de proef van bekwaamheid te doorstaan en kregen het Nijntje-beweegdiploma uitgereikt. Daarnaast ontvingen zij een cadeautje  en werden zij aan het eind getrakteerd op limonade

Waarom een Nijntje Beweegdiploma voor kinderen van 2-6 jaar?
In de eerste levensjaren vindt bij kinderen de grootste ontwikkeling van de motoriek plaats. In deze periode komen verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. De snelheid in geleiding van prikkels van spieren naar hersenen en omgekeerd, neemt toe. Er ontwikkelt zich een verfijnde samenwerking tussen het gezichtszintuig, evenwichtszintuig en de sensoren in de spieren, pezen en gewrichten enerzijds en het zenuwstelsel anderzijds. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen. Daarnaast is bewegen voor het jonge kind van groot belang om overgewicht tegen te gaan. Zodra het kind goed kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk.

Het halen van een zwemdiploma voor het jonge kind is voor veel ouders de normaalste zaak van de wereld en hoort bij de opvoeding. Het behalen van een beweegdiploma voor het jonge kind is nog niet zo vanzelfsprekend, maar ó zo belangrijk voor de motorische en sociale ontwikkeling van een jong kind. De KNGU zorgt ervoor dat kinderen op jonge leeftijd niet alleen een zwemdiploma maar óók een beweegdiploma kunnen halen.

G.V. O&O was één van de eerste vereniging die het beweegdiploma mocht doceren en afnemen.Deel dit bericht met je vrienden!