dinsdag 30 november 2021

Alles over Zwijndrecht

Politiek

Zwijndrechtse politiek is altijd een levendig geheel geweest. Zwijndrechtenaren zijn over het algemeen genomen mensen van discussie; over bepaalde stukken kan soms eindeloos doorgediscussieerd worden en wanneer dingen soms tijdelijk in een 'doofpot' zijn gestopt, kan de discussie daarna even vrolijk weer oplaaien.

Gemeente Zwijndrecht heeft nu 27 raadszetels, deze zijn verdeeld over acht fracties. de voorzitter van de raad is de Burgemeester.

Onderstaand schema geeft aan hoe de zetels verdeeld zijn over de politieke partijen.

Zie ook de site van de gemeente: www.zwijndrecht.nl

Politieke partijen
Verdeling zetels onder de politieke partijen (totaal = 27)
Algemeen Belang Zwijndrecht (5)
ChristenUnie / SGP (5)
CDA (4)
VVD (4)
D66 (3)
PvdA (3)
Zwijndrechtse Plus Partij (2)
GroenLinks (1)
© fotografie: Hans Huisman