Alles over Zwijndrecht...

Open Hofkerk

Open Hof Kerk 

hervormde gemeente Walraven van Hallstraat 2
3333 BZ Zwijndrecht
Tel. 078- 6127778

Diensten
Iedere zondag om 9:30 uur
Predikant Scriba

Vacant
Mevr. J.M. Lodder
Walraven van Halstraat 50
3333 BZ Zwijndrecht
E-mail: scriba@openhofkerk.info
Koster Websites
www.openhofkerk.info
www.hervormdzwijndrecht.nl
Achtergrondinformatie
Het kerkelijk leven in de Open Hof Kerk vindt zijn oorsprong als zelfstandige wijkgemeente in de naoorlogse jaren. Men heeft toen het Hervormd Centrum Meerdervoort (HCM) gebouwd, zodat de wijk kon gaan functioneren als een wijkgemeente binnen Hervormd Zwijndrecht.

Door aanpassing van het Rijkswegennet en de tunnelbouw onder de Oude Maas moest het HCM in 1973 worden gesloopt. Mede door de schadeloosstelling van Rijkswaterstaat kon destijds de Open Hof Kerk worden gebouwd.

Het kerkgebouw heeft een grote ontmoetingshal, waarmee de keuken in directe verbinding staat. Daarnaast zijn er drie bijzalen, een consistoriekamer en een predikantenruimte. Eén van de drie bijzalen is omgebouwd tot een multifunctionele jongerenruimte.

De kerkzaal biedt plaats aan ruim vierhonderd personen.

De kansel is asymmetrisch geplaatst, waardoor een grote liturgische ruimte vrij is. Hier wordt o.a. het Heilig Avondmaal gevierd, dat de gemeente aan tafel zittend gebruikt.
Signatuur van de wijkgemeente Open Hof Kerk
De wijkgemeente heeft een confessionele oriëntatie. Er wordt gezongen uit het Liedboek voor de kerken. Mede door de inbreng van jongeren kan bij speciale diensten van een wat evangelisch accent gesproken worden. Dit komt tot uiting in het zingen van enkele liederen uit de bundels “Opwekking” en “Johan de Heer”. Met feestdagen en in gezins- en jeugddiensten (beiden 2x per jaar) treden koren op.

De gemeente is een klassieke liturgie gewend met voorgelezen wet en/of een samenvatting daarvan en een één keer per maand voorgelezen of gezongen geloofsbelijdenis.

Het Heilig Avondmaal wordt 6x per jaar gevierd, waarbij drie keer ook het Avondmaal thuis meegevierd wordt.

De kinderen van 5-12 jaar gaan vóór de preek naar een nevenruimte en horen daar een verhaal op hun niveau. Na de prediking komt de oudste groep weer terug in de kerkzaal. Bij gezins- en jeugddiensten blijven de kinderen gedurende de gehele dienst in de kerk. Gemiddeld wordt de kindernevendienst door 40 kinderen bezocht.

Bij een “gewone” eredienst kan van een gemiddelde bezetting van ongeveer 80 a 90% worden gesproken.
terug