donderdag 28 oktober 2021

Alles over Zwijndrecht

23
aug

Subsidie voor overstap huurwoningen op warmtenet

Er komt 200 miljoen euro vrij voor het aardgasvrij maken van huurwoningen. De zogeheten Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) van minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is bedoeld voor verhuurders die de transitie willen maken van aardgas naar een warmtenet. In Zwijndrecht is nog geen warmtenet, wel in omliggende gemeenten als Rotterdam, Dordrecht en Sliedrecht.

Tegemoetkoming in kosten
De subsidieregeling biedt een tegemoetkoming in de kosten die zowel binnen als buiten de woning gemaakt moeten worden om de aansluiting op een andere warmtebron mogelijk te maken. Een voorbeeld is het weghalen van cv-ketels in de huurwoning, het verleggen van leidingen of een tegemoetkoming in de aansluitkosten buiten de woningen. Ook verhuurders van woningen die al zijn aangesloten op een warmtenet, maar momenteel nog aardgas gebruiken voor het verwarmen van water of het koken kunnen een beroep doen op de regeling, zodat de woningen 100 procent aardgasvrij worden. De subsidie per woning bedraagt maximaal 5000 euro. Met ingang van 1 mei kunnen verhuurders een aanvraag indienen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

TNO onderzoek Zwijndrecht
TNO heeft onderzoek gedaan in Zwijndrecht-Noord en een wijk in Purmerend om te bekijken wat inwoners drijft of juist afremt in de overstap op aardgasvrij wonen. Deze uitkomsten van het TNO onderzoek bieden houvast aan de gemeente in de plannen om wijken aardgasvrij te maken. Tijdens interviews van de bewoners van Zwijndrecht kwamen ook andere wensen boven water om aardgasvrij eventueel te combineren met andere opgaven om de wijk te verbeteren. Gemeente Zwijndrecht bereidt momenteel een aanvraag voor: proeftuin aardgasvrije wijk. De inzichten uit het onderzoek zijn zeer waardevol omdat de gemeente hierdoor meer inzicht krijgt in hoe de inwoners tegen de energietransitie aankijken. Zwijndrecht-Noord is daarnaast behoorlijk representatief voor de rest van de gemeente. Met het onderzoek worden ook de mensen gehoord die niet altijd reageren op enquêtes en panels. Overstappen van energie wordt al regelmatig gedaan vanuit een kostenperspectief, maar nu komen er ook andere factoren bij kijken.

Aardgasvrij wonen in de Drechtsteden
Bijna dertig organisaties hebben zich in de regio Drechtsteden begin 2018 aangesloten bij het Energieakkoord Drechtsteden. Hieronder vallen de zeven gemeenten, woningcorporaties, netbeheerder Stedin, bedrijven en bewonersorganisaties. Gezamenlijk zetten zij de schouders onder de energietransitie op grote schaal. Ondanks dat het een grote operatie is, biedt het ook grote kansen om de aantrekkingskracht van de regio te verbeteren. Zo zorgt de energietransitie voor duurzame woningen, schonere lucht en nieuwe werkgelegenheid. Begin 2019 is het eerste plan voor aardgasvrij wonen ontwikkeld: de Transitievisie Warmte 1.0. In het plan staat beschreven welke duurzame energiebronnen het meest voor de hand liggen ter vervanging van aardgas, uitgesplitst per woonwijk. In sommige wijken beginnen de voorbereidingen vóór 2030 en in andere wijken ná 2030.

Deel dit bericht met je vrienden!