maandag 12 april 2021

Alles over Zwijndrecht

Overzicht plan opknapbeurt

Winkelcentrum Kort Ambacht krijgt een opknapbeurt

14 oktober 2020 (door Jan-Willem Schneider)

ZWIJNDRECHT – Winkelcentrum Kort Ambacht krijgt een opknapbeurt. Bestaande winkels worden gerenoveerd en de kiosken tegenover de bushalte moeten plaatsmaken voor een grote supermarkt. Hiermee wil de gemeente het winkelcentrum aantrekkelijker maken. Voor de opknapbeurt is een gemeentelijk voorbereidingskrediet nodig van €130.000,-.

De gemeente heeft vastgesteld dat het slecht gaat met het winkelgebied; de Albert Heijn vertrok er drie jaar geleden en intussen staan er zes winkelruimtes leeg. Enkele andere panden staan verkapt leeg. Bovendien zijn er in het winkelcentrum slechts vijf ondernemers die nog redelijk verdienen met hun onderneming volgens een gemeentelijk onderzoek. Van buiten oogt het winkelcentrum ongezellig en kampt het met achterstallig onderhoud, aldus de gemeente.

Renovatie 'broodnodig'
De gemeenteraad onderschreef op dinsdagavond 13 oktober het belang van de renovatie. Alle raadsleden vonden het plan “mooi en broodnodig”, maar er leefden wel vragen over de parkeerdruk. Om dat aspect beheersbaar te houden vroeg Cynthia van der Graaf (D66) zich af of de parkeergarage vaker gratis gebruikt kan worden. VVD’er Robert Kreukniet haakte hierbij aan. “Parkeren op het ingetekende plein lijkt me nog wat krap, dus de parkeergarage lijkt mij niet overbodig”. Iekje Berg (CDA) vroeg nog aandacht voor veiligheid van fietsers, waarbij Andries van Gemerden (CU-SGP) zich aansloot. Thomas Loos (ABZ) wilde zich nog niet al te veel vastleggen op details en vroeg zich af wat er met de kiosken gaat gebeuren. “De bloemenkiosk krijgt een plaats in de nieuwe supermarkt, terwijl de andere verplaatst worden naar het gerenoveerde winkelcentrum”, antwoordde wethouder Tycho Janssen.

Verkeer en inbreng omwonenden
De vele aandacht voor het parkeren vond de wethouder terecht. “De parkeergarage is een van de slechtst bezette in ons land. Een oorzaak is dat ze goed verstopt is, maar het renovatieproject biedt kansen om de garage zichtbaar te maken. Daarbij gaan we in gesprek over het gebruik ervan; nu hebben klanten van de Dirk (bestaande supermarkt) voorrang. Naast onze aandacht voor de garage voorziet het plan ook in een parkeerplein, waardoor het winkelcentrum compacter en levendiger zal ogen. Uw zorg voor de fietsveiligheid ga ik meenemen in het plan.” Verder wil wethouder Janssen kijken of er draagvlak is voor een klankbordgroep. “Vanuit zo’n platform kunnen belanghebbenden (on)gevraagd advies geven. Op 29 oktober komt er een informatieavond voor omwonenden waarop ik meer uitleg zal geven”.

'Plan is goede investering'
VVD’er Kreukniet had nog financiële bedenkingen, maar die kon de wethouder weerleggen. “Het gaat om een goede investering die beperkt is en de openbare ruimte betreft. Die ruimte wordt beheerd door de gemeente, zodat het onze taak is om die bij te houden. Bovendien gaat een renovatie van dit zieltogend winkelplein ons veel geld opleveren. Door de leegstand mist de gemeente nu een deel van de gebruikers-OZB, maar zodra de supermarkt opent, ontvangt de gemeente €20.000,- per jaar extra aan OZB”. Juridisch zag Janssen ook weinig bezwaren. “De renovatie past in het bestemmingsplan, al kunnen we nog wel extra voorwaarden stellen, zoals we dat al hebben gedaan qua duurzaamheid. Als de projectontwikkelaar aan alle voorwaarden voldoet, dan committeert de gemeente zich aan het plan, waarmee ze al een ‘ja’ suggereert.” En dat is wel nodig, volgens Janssen. “Er moet echt iets gebeuren in winkelcentrum Kort Ambacht”. Op dinsdag 27 oktober zal de raad stemmen over het plan en dan lijkt het aangenomen te worden. 

Foto N-architecten

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!