Saturday 25 September 2021

Alles over Zwijndrecht

Verzoek aan Rijk - kom over de brug naar Zwijndrecht

11 december 2020

ZWIJNDRECHT - Zoals afgesproken bij de vaststelling van de gemeentelijke begroting heeft de gemeente Zwijndrecht een rekening van drie miljoen euro naar het Rijk gestuurd. Het gaat om een vergoeding voor de taken die de gemeente moet uitvoeren voor het Sociaal Domein (Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet). Daarvoor krijgt de gemeente te weinig geld van het Rijk. 

Zwijndrecht vraagt de regering over de brug te komen door de financiële basis van gemeenten op orde te brengen. Voorgeschreven beleidstaken dienen voorzien te worden van voldoende middelen. De taken in het sociaal domein werden enkele jaren terug overgedragen aan de gemeenten met tegelijk een korting van de beschikbare middelen. De gemeente ontvangt deze middelen grotendeels via het gemeentefonds.

Tekorten zijn niet opgelost
In tegenstelling tot vorig jaar heeft Zwijndrecht nu wel een sluitende begroting ingediend bij de provincie Zuid-Holland als toezichthouder. Daarvoor heeft de gemeente gebruik moeten maken van de opbrengst van de verkoop van Eneco-aandelen. Bij de begrotingsbehandeling verzocht de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders een rekening te sturen naar het Rijk. Er moet in Den Haag duidelijk zijn dat de tekorten voor de lange termijn hiermee niet zijn opgelost.

Financiële veenbrand
Wethouder Tycho Jansen (Financiën): "Het Rijk kan de coronacrisis te lijf met een goed gevulde portemonnee. Een portemonnee die ook gevuld is door opgaven bij gemeenten te leggen met minder financiële middelen. Nog voordat de weg naar herstel en groei is ingeslagen, woedt er al een financiële veenbrand bij gemeenten. Dat is onbegrijpelijk."

Niet één dorpje
Zwijndrecht benadrukt in de brief dat dit niet alleen de mening is van 'één dorpje aan het riviertje de Devel' dat dapper weerstand blijft bieden. Wethouder Jansen: "Gemeenten krijgen meer en meer taken overgedragen. Dat kan niet zonder daaraan ook de middelen toe te voegen. Ook andere gemeenten voelen zich genoodzaakt op deze wijze voor hun belangen op te komen en stellen het Rijk verantwoordelijk voor de oplopende tekorten in het sociaal domein. Wij hopen dat meerdere gemeenten ons voorbeeld zullen volgen."


 

Zie ook:

Lees meer over:

begroting rijk verzoek
Deel dit bericht met je vrienden!