donderdag 9 december 2021

Alles over Zwijndrecht

Leden van de dorpsraad in 2018

Van Dorpsraad naar Dorpsplatform 

23 november 2021

ZWIJNDRECHT/HEERSJANSDAM -  Het college van Zwijndrecht wil de dorpsraad in Heerjansdam volgend jaar na de verkiezingen opheffen. B&W willen hiervoor in de plaats een dorpsplatform, dat te vergelijken is met een wijkplatform. De dorpsraad is na de gemeentelijke herindeling met Zwijndrecht in 2003 opgericht. 

Dorpsraad: te zwaar middel 
Het college baseert zijn voornemen op een evaluatie van een onafhankelijk onderzoeksbureau. B&W hebben het uitgangspunt dat “een zo hoog mogelijke participatiegraad ter vertegenwoordiging van Heerjansdam leidend is.” De collegeleden vinden verder dat de huidige dorpsraad “te zwaar is opgetuigd voor zowel de leden van de dorpsraad als voor de gemeente en haar ambtenaren.” Een andere “werkvorm” zou daarom “meer recht doen aan de wensen van Heerjansdam, haar inwoners en de gemeente.”

Volgens het college is de inzet van vier jaar voor de dorpsraad “in de huidige samenleving wellicht te veel gevraagd. Mensen binden zich minder makkelijk voor een langere periode aan een formele functie. Juist door te kiezen voor een dorpsplatform kunnen inwoners van Heerjansdam (tijdelijk) laagdrempelig aansluiten bij onderwerpen, waar zij zich voor in willen zetten.” Een andere reden om de dorpsraad af te schaffen is dat “de huidige structuur heeft geresulteerd in geen schriftelijke adviezen. En sinds 2018 zijn geen dorpsplannen (inclusief jaarverslagen) opgesteld.” Verder verwijst het college dat het feit dat de “spreekbuis- en inspraakfunctie van de dorpsraad te smal is uitgevoerd.” 

Dorpsplatform: laagdrempelig  
De bestuurders zetten in op een “laagdrempelige en voor iedereen toegankelijke manier van (tijdelijke) intensieve participatie van Heerjansdammers voor hun dorp.” Daarom wordt voorgesteld om tot een “Dorpsplatform Heerjansdam,” dat grotendeels dezelfde werkwijze als de wijkplatforms in Zwijndrecht heeft. “Hierbij zal het Dorpsplatform een bepaalde uitzonderingspositie behouden, wegens de eigenheid van Heerjansdam.” Maar: “nadere keuzes hierin dienen nog uitgewerkt te worden. Het uitgangspunt is dat het Dorpsplatform een eigen budget behoudt, waaruit activiteiten voor Heerjansdam gefinancierd kunnen worden. Dit budget moet verantwoord worden middels een financiële rapportage aan het college. Daarnaast is een uitgangspunt dat de leden van Dorpsplatform vrijwilligers zijn, zonder persoonlijke vergoeding. De laagdrempeligheid vraagt om aanwas van enthousiaste inwoners die gezamenlijk een lagere werklast hebben, dan nu op de schouders van de leden van de dorpsraad rust.” 

Communicatie om te enthousiasmeren 
Op 16 november was er een oriëntatie-avond. Vanavond, 23 november, wisselen de gemeenteraadsleden met het college van gedachten over dit voorstel. In het eerste kwartaal van 2022 neemt de gemeenteraad een besluit.

De voorgestelde wijziging van een Dorpsraad naar een Dorpsplatform voor Heerjansdam vragen volgens B&W om “heldere berichtgeving” naar de inwoners van het dorp. De collegeleden vinden daarom dat “het opstellen van dit beleid  om intensieve participatie met de inwoners van Heerjansdam vraag om te komen tot een gedragen Dorpsplatform. Vervolgens zullen inwoners van het dorp geënthousiasmeerd moeten worden.” Communicatie speelt hierbij dus een grote rol. 
 

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!