vrijdag 26 februari 2021

Alles over Zwijndrecht

RIVM-weekcijfers: iets meer positieve coronatesten in Zwijndrecht

23 februari 2021 (door Jan-Willem Schneider)

ZWIJNDRECHT - Deze week zijn opnieuw meer Zwijndrechters positief getest op het corona-virus, zo blijkt uit de nieuwste RIVM-weekcijfers. Afgelopen week zijn er 203 stadsgenoten positief getest op het corona-virus, wat er 46 meer zijn dan de week ervoor. Twee weken geleden registreerde het RIVM nog een toename van 11 positieve testen. Hieruit blijkt dat het aantal positieve testen toeneemt. 

In buurgemeente Hendrik-Ido-Ambacht constateert het RIVM ook een stijging. Zo testten er deze week 100 Ambachters positief, wat neerkwam op een toename van 31 personen. De stijging hangt wellicht samen met de heropening van de basisscholen en kinderdagverblijven twee weken geleden, in combinatie met het verscherpte testbeleid: ook bij lichte klachten moeten deze kinderen zich laten testen. 

Verloop aantal positieve testen
   week 7  week 8
Hendrik-Ido-Ambacht  69 (-13)    100 (+31) 
Zwijndrecht  157 (+11)    203 (+46)


Positiviteitsratio in onze regio daalt van 14,9% naar 12,9%
Het percentage positieve testen (positiviteitsratio) in onze veiligheidsregio duidt op een afzwakkende corona-golf. Waar vorige week nog 14,9% positief testte, is dat percentage gedaald naar 12,9%, zo stelt het RIVM. Daarbij is het gemiddeld aantal geteste personen in onze regio wel gestegen; van 946 naar 1.004 per dag. Verder heeft onze regio nog altijd meer dan 150 besmettingen per 100.000 inwoners heeft, wat de rijksoverheid "zeer ernstig" vindt. Om in de beheersbare fase te komen moet het aantal positieve testen liggen op hoogstens 50 per 100.000 inwoners. Die fase heeft nog geen enkele veiligheidsregio bereikt; de meeste regio's kennen momenteel een "zeer ernstige" epidemiologische situatie. Beter gaat het in de regio's Gelderland-Midden waar het risiconiveau "ernstig" is en regio IJsselland met risiconiveau "zorgelijk". 

Gemiddelde R-waarde stijgt licht naar 0,99
De gemiddelde R-waarde is licht gestegen van 0,96 naar 0,99. Dit betekent dat elke 100 mensen met het virus ongeveer 99 anderen besmetten, zodat de epidemie langzaam aan kracht kan verliezen. De R-waarde van deze week is een gemiddelde van het traditionele coronavirus en de Britse variant. De R-waarde van het bekende virus is gestegen van 0,84 naar 0,90, terwijl die van de variant nu 1,15 gebleven is. Als deze waardes stabiel blijven, zal het traditionele virus verdrongen worden door de Britse variant. Dat kan op termijn destabiliserende gevolgen hebben voor zorg, welzijn en samenleving. De enige structurele oplossing lijkt snelle vaccinatie te zijn. 

Onvolledige aantallen opnames en overlijdens
Opvallend genoeg vermeldt het RIVM deze week relatief weinig opnames en sterfgevallen in ons dorp. Alleen in Zwijndrecht constateert het instituut iets meer sterfte dan in Ambacht:

  Opnames  Sterfgevallen
Hendrik-Ido-Ambacht 0 (-0) 1 (+1)
Zwijndrecht 1 (+1) 3 (-1)


Uit verschillende waarnemingen is gebleken dat deze RIVM-data niet overeenkomen met de feiten; ziekenhuizen geven sommige Covid-opnames en -sterfgevallen niet door aan het RIVM. Een voor de hand liggende oorzaak is de hoge werkdruk die veel zorgmedewerkers nog altijd ervaren. De werkelijke aantallen opgenomen en overleden patiënten kunnen dus hoger liggen.

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!