vrijdag 22 oktober 2021

Alles over Zwijndrecht

RIVM-weekcijfers: iets meer positieve coronatesten in Zwijndrecht

2 februari 2021 (door Jan-Willem Schneider)

ZWIJNDRECHT - Opnieuw blijkt uit de de RIVM-weekcijfers dat het aantal positieve coronatesten iets stijgt in onze gemeente. Zo zijn er afgelopen week 168 stadsgenoten positief getest op het corona-virus, wat er 14 meer zijn dan de week ervoor. Twee weken geleden registreerde het RIVM een toename van 11 positieve testen. Hieruit blijkt dat het aantal positieve testen wat toeneemt in Zwijndrecht.

In buurgemeente Hendrik-Ido-Ambacht constateert het RIVM juist een lichte daling. Zo testten er deze week 106 Ambachters positief, wat neerkwam op een afname van 21 personen. Vorige week zag het RIVM een kleinere afname van 15 positieve testen. Een mogelijke verklaring voor het verschil is dat Zwijndrecht iets meer verstedelijkt is, waardoor het virus wat gemakkelijker kan overspringen. 

Verloop aantal positieve testen
   week 4  week 5 
Hendrik-Ido-Ambacht  127 (-15)   106 (-21) 
Zwijndrecht  154 (+11)  168 (+14)


Het RIVM ziet landelijk een afname van 20%, wat het instituut toeschrijft aan de lockdownmaatregelen. Wel rapporteert het RIVM de opmars van de besmettelijkere Britse coronavariant. Vorige week bevatte 8,6% van de positieve testen genetisch materiaal van de Britse variant. Intussen is dat percentage gestegen naar 19,8%, heeft het RIVM becijferd. Via schattingen denkt het instituut dat het percentage nog hoger ligt.

Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse varianten
De Zuid-Afrikaanse variant lijkt zich minder snel te verspreiden dan de Britse. Zo is de exoot nog maar twintig keer vastgesteld. In alle gevallen hadden de positief geteste personen een reisgeschiedenis. Nog beperkter lijkt de verspreiding van de Braziliaanse variant met zo'n drie bevestigde gevallen. Om verdere verspreiding te voorkomen heeft het parlement onder meer een avondklok ingevoerd. Een eventueel effect wordt pas volgende week verwacht. Later in dit jaar zouden vaccinaties eerst de harde en daarna de gedeeltelijke lockdown overbodig moeten maken. 

Positiviteitsratio in onze regio daalt van 13,4% naar 13,2%
Het percentage positieve testen (positiviteitsratio) in onze veiligheidsregio ondersteunt het beeld van de verzwakkende corona-golf. Waar vorige week nog 13,4% positief testte, is dat percentage gedaald naar 13,2%, zo stelt het RIVM. Daarbij is het gemiddeld aantal geteste personen in onze regio afgenomen; van 739 naar 736 per dag. Toch heeft onze regio nog altijd meer dan 150 besmettingen per 100.000 inwoners heeft, wat de rijksoverheid "zeer ernstig" vindt. Om in de beheersbare fase te komen moet het aantal positieve testen liggen op hoogstens 50 per 100.000 inwoners. Die fase heeft nog geen enkele veiligheidsregio bereikt; elke regio kent intussen een "zeer ernstige" epidemiologische situatie. 

Gemiddelde R-waarde stijgt van 0,93 naar 0,97
Een minpuntje is de toenemende R-waarde die vorige week 0,93 was, maar nu ongeveer 0,97 is. Dit betekent dat elke 100 mensen met het virus ongeveer 95 anderen besmetten, zodat de epidemie langzaam aan kracht kan verliezen. De R-waarde van deze week is een gemiddelde van het traditionele coronavirus en de Britse variant. De R-waarde van het bekende virus is gedaald van 0,89 naar 0,86, terwijl die van de variant nog altijd 1,28 is. Als deze waardes stabiel blijven, zal het traditionele virus verdrongen worden door de Britse variant. Dat kan op termijn destabiliserende gevolgen hebben voor zorg, veiligheid en samenleving. De enige structurele oplossing lijkt snelle vaccinatie te zijn. 

Onvolledige aantallen opnames en overlijdens
Opvallend genoeg vermeldt het RIVM deze week relatief weinig opnames en sterfgevallen in Hendrik-Ido-Ambacht. Alleen in Zwijndrecht constateert het instituut iets meer sterfte dan in Ambacht:

  Opnames  Sterfgevallen
Hendrik-Ido-Ambacht 0 (-1) 2 (-2)
Zwijndrecht 3 (+2) 3 (-3)


Uit verschillende waarnemingen is gebleken dat deze RIVM-data niet overeenkomen met de feiten; ziekenhuizen geven sommige Covid-opnames en -sterfgevallen niet door aan het RIVM. Een voor de hand liggende oorzaak is de hoge werkdruk die veel zorgmedewerkers nog altijd ervaren. De werkelijke aantallen opgenomen en overleden patiënten kunnen dus hoger liggen.

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!