dinsdag 19 oktober 2021

Alles over Zwijndrecht

RIVM-weekcijfers: aantal positieve coronatesten begint af te nemen in onze gemeente

9 februari 2021 (door Jan-Willem Schneider)

ZWIJNDRECHT - Na weken van toename daalt intussen het aantal positieve coronatesten in Zwijndrecht, zo blijkt uit de nieuwste RIVM-weekcijfers. Afgelopen week zijn er 146 dorpsgenoten positief getest op het corona-virus, wat er 22 minder zijn dan de week ervoor. Twee weken geleden registreerde het RIVM nog een toename van 14 positieve testen. Hieruit blijkt dat het aantal positieve testen begint af te nemen. 

In buurgemeente Hendrik-Ido-Ambacht constateert het RIVM ook een daling. Zo testten er deze week 82 Ambachters positief, wat neerkwam op een afname van 24 personen. Vorige week zag het RIVM een afname van zo'n 21 positieve testen. Dat komt neer op een totaal van 106 positieve testen.

Verloop aantal positieve testen
   week 5  week 6 
Hendrik-Ido-Ambacht  106 (-21)    82 (-24)
Zwijndrecht  168 (+14)  146 (-22)


Het RIVM ziet landelijk een afname van 14%, wat het instituut toeschrijft aan de lockdownmaatregelen. Wel blijft het RIVM bezorgd over de opmars van de besmettelijkere Britse coronavariant. Vorige week bevatte 19,8% van de positieve testen genetisch materiaal van de Britse variant. Intussen is dat percentage gestegen naar 60,2%, heeft het RIVM becijferd. Via schattingen denkt het instituut dat het percentage snel kan stijgen.

Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse varianten
De Zuid-Afrikaanse variant lijkt zich minder snel te verspreiden dan de Britse. Zo is de exoot vorige week nog maar twintig keer vastgesteld. In alle gevallen hadden de positief geteste personen een reisgeschiedenis. Deze week trof het RIVM de Afrikaanse mutant al zo'n vijfendertig keer aan. Nog beperkter lijkt de verspreiding van de Braziliaanse variant met zo'n drie bevestigde gevallen. Om verdere verspreiding te voorkomen heeft het parlement onder meer een avondklok ingevoerd. Hoewel de effecten niet duidelijk zijn, heeft Rutte de maatregel verlengd tot ten minste 3 maart. Na die datum kan de avondklok nog eens verlengd worden. Later in dit jaar zouden vaccinaties eerst de harde en daarna de gedeeltelijke lockdown overbodig moeten maken. 

Positiviteitsratio in onze regio daalt van 13,2% naar 13,0%
Het percentage positieve testen (positiviteitsratio) in onze veiligheidsregio ondersteunt het beeld van de verzwakkende corona-golf. Waar vorige week nog 13,2% positief testte, is dat percentage gedaald naar 13,0%, zo stelt het RIVM. Daarbij is het gemiddeld aantal geteste personen in onze regio afgenomen; van 736 naar 668 per dag. Toch heeft onze regio nog altijd meer dan 150 besmettingen per 100.000 inwoners heeft, wat de rijksoverheid "zeer ernstig" vindt. Om in de beheersbare fase te komen moet het aantal positieve testen liggen op hoogstens 50 per 100.000 inwoners. Die fase heeft nog geen enkele veiligheidsregio bereikt; elke regio kent intussen een "zeer ernstige" epidemiologische situatie. 

Gemiddelde R-waarde blijft zo'n 0,97
De gemiddelde R-waarde blijft schommelen rond de 0,97. Dit betekent dat elke 100 mensen met het virus ongeveer 95 anderen besmetten, zodat de epidemie langzaam aan kracht kan verliezen. De R-waarde van deze week is een gemiddelde van het traditionele coronavirus en de Britse variant. De R-waarde van het bekende virus is gedaald van 0,86 naar 0,80, terwijl die van de variant nog altijd 1,13 is. Als deze waardes stabiel blijven, zal het traditionele virus verdrongen worden door de Britse variant. Dat kan op termijn destabiliserende gevolgen hebben voor zorg, veiligheid en samenleving. De enige structurele oplossing lijkt snelle vaccinatie te zijn. 

Onvolledige aantallen opnames en overlijdens
Opvallend genoeg vermeldt het RIVM deze week relatief weinig opnames en sterfgevallen in ons dorp. Alleen in Zwijndrecht constateert het instituut iets meer sterfte dan in Ambacht:

  Opnames  Sterfgevallen
Hendrik-Ido-Ambacht 0 (-0) 0 (-2)
Zwijndrecht 1 (-2) 1 (-2)


Uit verschillende waarnemingen is gebleken dat deze RIVM-data niet overeenkomen met de feiten; ziekenhuizen geven sommige Covid-opnames en -sterfgevallen niet door aan het RIVM. Een voor de hand liggende oorzaak is de hoge werkdruk die veel zorgmedewerkers nog altijd ervaren. De werkelijke aantallen opgenomen en overleden patiënten kunnen dus hoger liggen.

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!