dinsdag 19 oktober 2021

Alles over Zwijndrecht

Raadsmeerderheid wil Blauwe Brug volledig openen voor vrachtverkeer

11 mei 2021 (door Jan-Willem Schneider)

ZWIJNDRECHT – Op dinsdag 11 mei bespraken enkele raadsleden het nieuwe gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP). Uit het gesprek bleek dat een raadsmeerderheid de Blauwe Brug zou willen openstellen voor vrachtverkeer. Verder gaven alle raadsleden aan dat ze moeite hebben met eventuele sluiting van de A16-afrit. Het verkeer zou dan moeten omrijden via de Ambachtse Sandelingenknoop die toch al drukker wordt.

Het nieuwe GVVP pleit voor een tweezijdige openstelling van de Blauwe Brug. Inspreker Gerard Vaandrager (Ondernemersvereniging Zwijndrecht) was het roerend eens met dit idee. In de raad vond Vaandrager weerklank bij Andries van Gemerden (SGP-CU) die de brug graag open ziet. “Vrachtwagens moeten anders omrijden via de Munnikensteeg, wat extra brandstof kost en slecht is voor het milieu”. Een vergelijkbaar argument gaf Kreukniet. “Volledige openstelling van de Blauwe Brug leidt per saldo tot minder fijnstof en een geringe geluidsbelasting voor bijvoorbeeld de Geerweg”, hield de VVD’er de andere raadsleden voor.

Alternatieven Blauwe Brug: Munnikensteeg of aangepaste Bilderdijkstraat
Kritischer waren Freek Hartmeijer (ZPP) en Gerard Slotema (PvdA). Zo stelde Slotema dat het verkeer onveiliger wordt na tweezijdige opening van de Blauwe Brug. Hij ziet dan ook liever dat het vrachtverkeer via de Munnikensteeg rijdt, waarbij de straat desnoods aangepast wordt. Dat is echter lastig, wist Kreukniet. “De Munnikensteeg is van het waterschap, zodat we ze niet kunnen aanpassen”. Slotema bleef echter moeite houden met opening van de Blauwe Brug. Een alternatief presenteerde Chris Moorman (ABZ): “We zouden de Bilderdijkstraat parallel aan de A16 kunnen doortrekken. Dan kan verkeer via die weg kunnen rijden”. Van Gemerden vond het idee zo gek nog niet.

Weerstand tegen afsluiting toe- en afrit A16
Naast de Blauwe Brug kreeg de A16 aandacht. Het GVVP stelt namelijk voor om de Zwijndrechtse toe- en afritten te sluiten. Als alternatief geldt dan de Sandelingenknoop in Hendrik-Ido-Ambacht. Dat voorstel werd massaal afgewezen door de raadsleden. Zo wees Moorman op de toenemende verkeersdruk op de Ambachtse toe- en afritten. Ook Kreukniet sprak van een “beetje bijzonder plan”. Verder hadden veel raadsleden graag meer overleg gehad met buurgemeentes over het GVVP. “Omdat het plan zoveel hobbels heeft, hadden we graag meer overleg gehad met Ambacht”, verduidelijkt Moorman.

Autoluwe “tuinstad”
Een ander aandachtspunt uit het GVVP was het STOMP-principe. Dit wil zeggen dat voetgangers, fietsers en openbaar vervoer alle ruimte krijgen ten koste van de auto. Concreet leidt het principe tot meer 30-kilometerzones en minder parkeerplaatsen. Kreukniet vond het plan te ver gaan en gebaseerd op wensdenken. Sabine Schippers (D66) daarentegen miste nog aandacht voor elektrisch rijden en fietsen. Verder wil de politica de jongerenraad om advies vragen. “Wellicht zien zij nog oplossingen in wijken met weinig ruimte voor auto’s, temeer omdat zij er later zullen wonen”.

Contouren van meerderheden
De raad zal later nog een besluit nemen over het GVVP. Uit de bespreking van het plan blijkt dat een meerderheid zou instemmen met opening van de Blauwe Brug. Verder blijkt dat de raadsleden allemaal moeite hebben met de sluiting van toe- en afrit van de A16. Het STOMP-principe kan daarentegen op meer steun rekenen, al zijn VVD en D66 kritisch.

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!