donderdag 2 december 2021

Alles over Zwijndrecht

Beeld van de geplande woningbouw rond de watertoren

Raad worstelt met rol in woningbouwprocedure rond watertoren

29 januari 2021 (door Jan-Willem Schneider)

ZWIJNDRECHT - Tijdens een oriëntatieavond op donderdag 28 januari over de woningbouw rond de watertoren bleek dat raadsleden worstelen met de rol die zij nog hebben in de procedure van deze bouw. Uit de ambtelijke voorlichting blijkt namelijk dat de raad een geringe rol heeft bij afwijkingen van het bestemmingsplan. Dat ligt gevoelig, omdat veel omwonenden ontevreden zijn over de nieuwe bouwplannen.

Omwonenden vrezen voor verlies van hun uitzicht, omdat de geplande woningen afwijken van het bestemmingplan. Zo wil de projectontwikkelaar zes meter hoger bouwen dan de elf meter die het bestemmingsplan voorschrijft en het bouwvlak met tien procent overschrijden. “Bij dit soort afwijkingen mag het college (burgemeester en wethouders) zelfstandig besluiten nemen, zonder instemming van de raad”, vertelt een ambtelijke voorlichter. “Bovendien heeft de raad enkele jaren geleden een motie van geen bedenkingen aangenomen als het gaat om afwijkingen van maximaal tien woningen. De bevoegdheid om deze afwijking te beoordelen ligt in dit geval dus bij het college.”

Raad speelt geen rol bij beoordeling afwijkingen bestemmingsplan
Om afwijkingen van het bestemmingsplan te beoordelen bekijkt het college de ruimtelijke onderbouwing van de aanvrager. “Het college zal de onderbouwing uiterst zorgvuldig toetsen volgens de wettelijke normen. Daarbij worden verschillende belangen afgewogen, waaronder die van omwonenden. Tot slot toetst het college toezeggingen van wethouders aan wettelijke kaders. In dit proces speelt de raad geen rol”, verduidelijkt een ambtenaar. Volgens haar leidt de afwijking niet tot een wijziging van het bestemmingsplan. “Zo’n wijziging vergt een andere wettelijke procedure waarbij de raad wél betrokken is”.

Mogelijkheden na beoordeling: zienswijzen, bezwaren en gesprekken
Momenteel toetsen ambtenaren de bouwplannen rond de watertoren. Daarna beslist het college en tegen dat besluit kunnen zienswijzen of bezwaren worden ingediend. De gemeenteraad heeft in deze procedure geen rol. Wel beloofde wethouder Jos Huizinga de raadsleden dat hij uitvoering wil geven aan een aangenomen motie uit 2016. In deze motie vraagt de raad of de aanvrager een gesprek wil voeren met de gemeenteraad en met de omwonenden.

Foto Gemeente Zwijndrecht

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!