maandag 18 oktober 2021

Alles over Zwijndrecht

Oude woningen aan Koninginneweg moeten wijken voor nieuwbouw

13 juli 2021 (door Jan-Willem Schneider)

ZWIJNDRECHT – De oude huurwoningen aan de Koninginneweg worden binnen enkele jaren gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Een andere optie was renovatie, maar woningcorporatie Woonkracht10 ziet toch liever nieuwbouw. Over dat voorstel is de corporatie in overleg met de gemeente, zo meldde Woonkracht10 in een brief aan de bewoners van de Koninginneweg.

Als de huurwoningen gesloopt worden, moeten de huidige bewoners verhuizen. In haar brief belooft Woonkracht10 dat de bewoners een andere woning zullen krijgen. Zo krijgen de huurders voorrang bij toewijzing van een woning in Zwijndrecht. Verder zal Woonkracht10, samen met een bewonersadviesgroep, een sociaal plan opstellen, waarin afspraken staan over (tijdelijke) verhuizing, vergoeding van verhuiskosten, urgentie en andere zaken. Zo krijgt elke huurder te maken met dezelfde afspraken, wat de rechtszekerheid ten goede komt. Op die manier wil Woonkracht10 de Koninginneweg zo sociaal mogelijk aanpassen.

Masterplan Spoorzone
De aanpak van de Koninginneweg kadert in een jarenlang traject dat heeft geleid tot het Masterplan Spoorzone. Met dat plan willen de Gemeente Zwijndrecht en Woonkracht10 de spoorzone verlevendigen en aantrekkelijker maken. Vernieuwing, transformatie en verdichting vormen sleutelwoorden in het Masterplan, waarbij onder meer de Koninginneweg hoort. Woonkracht10 en de gemeente hebben dan ook samen een eerste schetsontwerp gemaakt van de nieuwbouw, evenals een kostenoverzicht. Beide aspecten worden onderdeel van een sloopbesluit dat de gemeenteraad begin 2022 kan goedkeuren. Dan kan Woonkracht10 een samenwerkingsovereenkomst tekenen met de gemeente en aan de slag.

Foto Google Maps

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!