Friday 24 September 2021

Alles over Zwijndrecht

Ingenieursbureau: “Strijd tegen wateroverlast is opgave van ons allemaal”

14 april 2021 (door Jan-Willem Schneider)

ZWIJNDRECHT – In de zomer van 2020 werd Zwijndrecht geteisterd door hoosbuien. Dat leidde tot wateroverlast aan de Bootjessteeg en in verschillende straten van de wijk Centrum. Ingenieursbureau Urban Refit onderzocht de overlast en presenteerde op dinsdagavond 13 april enkele aanbevelingen. Uit de presentatie blijkt dat zowel de gemeente als bewoners inspanningen kunnen verrichten om wateroverlast te bestrijden. “Kortom, de overlast is een opgave voor ons allemaal”.

Om wateroverlast te beperken moeten zowel inwoners als gemeente maatregelen nemen. Dit heeft te maken met de combinatie van openbare grond en eigen percelen. “Voor de openbare grond heeft de gemeente een inspanningsverplichting, maar voor percelen zijn bewoners verantwoordelijk. Zij moeten dus zelf zorgen voor de af- en ontwatering van hun perceel”, vertelt een presentator van Urban Refit. “Om te ontwateren is vergroening een optie, dan kan de bodem meer water opnemen. Andere opties zijn dat bewoners schotten in hun tuin aanbrengen of hun perceel verhogen. Meer tips zijn te vinden op https://groenblauw.site/.”

Geen definitieve oplossing voor wateroverlast
Ondanks alle inspanningen erkent Urban Refit dat wateroverlast in de toekomst onvermijdelijk is. Als oorzaak noemt het bureau de klimaatsverandering, gecombineerd met aanhoudende bodemdaling. “Doordat de gemiddelde temperatuur stijgt, neemt de kans op hoosbuien toe. Zo valt er enorm veel neerslag in een korte tijd, wat de riolering niet aankan. Dan stroomt het water al snel het maaiveld op, dat hier en daar sterk verzakt is. Omdat de wijk Centrum behoorlijk versteend is, kan de bodem geen water opnemen. Zo stroomt het water naar laaggelegen straten als de Prins Mauritsstraat en de Prins Hendrikstraat, waar het zich ophoopt. Omdat de bodem en de woningen daar blijven zakken, zal de wateroverlast nooit definitief opgelost worden.”

Verhoging straten niet overal zinvol
Om de wateroverlast op te lossen pleiten veel bewoners voor ophoging en aanpak van het riool. Volgens Urban Refit is dat echter niet altijd zinvol. “In de wijk Centrum liggen de openbare ruimte en woningen lager dan de omgeving. Daarom stroomt er veel water naar de lagere delen met als risico dat het de woningen instroomt.” Over een grote rioolaanpak is Urban Refit vrij kort. “Zo’n renovatie vraagt draconische maatregelen die erg veel geld zouden kosten door de ruimtelijke inpassing en bodemdaling”. Zinvoller is volgens het ingenieursbureau om de waterdoorgang (duiker) onder de Koninginneweg te vergroten. “Onder de rotonde bevindt zich een flessenhals in de waterafvoer”. Verder pleit het bureau voor meer afvoer- en opslagcapaciteit van singels.

Dijkdrempels, kolken en verhoogde stoepranden
Voor Julianadorp (wijk Centrum) geeft Urban Refit nog specifieke adviezen per straat, bijvoorbeeld voor de Prins Hendrikstraat. “In die straat zou de gemeente de rioolverbinding naar de Bruïnelaan moeten sluiten. In de Emmastraat kan een verkeersdrempel worden aangelegd die dient als kleine waterkering.” Voor in de Prins Mauritsstraat adviseert het ingenieursbureau lage straatkolken die het regenwater direct afvoeren naar de begraafplaats. “Daarnaast moet bijvoorbeeld een verkeersdrempel het water van de dijk tegenhouden”. In de nabijgelegen Julianastraat ziet Urban Refit liefst dat de stoeprand van de Molenstraat verhoogd wordt. Toch zullen de aanpassingen niet voldoende zijn volgens berekeningen van Urban Refit. “De maatregelen kunnen slechts een bepaald niveau tegenhouden en pas water afvoeren na enkele uren. In de tussentijd zullen inwoners zelf aan de bak moeten”.

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!