donderdag 9 december 2021

Alles over Zwijndrecht

Gemeente wil financiële opvoeding op basisscholen in armere wijken

21 oktober 2021

ZWIJNDRECHT - De bestrijding van de armoede blijft het komende jaar een speerpunt in het beleid van de gemeente. Het huidige college streeft in dit kader naar een halvering van het aantal kinderen, dat opgroeit in armoede. Hierbij richten B&W zich vooral op de basisscholen in de wijken met lagere inkomens. 

Financiële voorlichting 
De gemeente heeft een jongerenwerker aangesteld, die financiële voorlichting geeft op scholen. De jongerencoach gaat aan de slag om jongeren te informeren en de weg te wijzen rondom financiën en sluit daarin aan bij wat verschillende leeftijdsgroepen aanspreekt.
 “Financiële opvoeding is een vast onderdeel van het lesprogramma in de bovenbouw van het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs in Zwijndrecht. We starten op de scholen waar armoede zich concentreert (de Dolfijn locatie Perkstraat en Laurensvliet), De Bron, De Margrietschool en Loket),” aldus het college in zijn begroting voor 2022. 

Sociaal Scout 
Ook het project Sociaal Scout blijft in 2022. De Sociaal Scout is vooral voor de ouders om het gezin verder te helpen. Het gaat vooral om gezinnen met multi-problematiek (vaak een combinatie van armoede, schoolverzuim, psychische problematiek en soms veiligheid/criminaliteit), waar meer inzet nodig is dan de school aan ondersteuning kan bieden. De Sociaal Scout biedt een luisterend oor voor de ouders en geeft praktische hulp bij regelzaken. Deze scout heeft Inmiddels  75 ouders gesproken en geholpen. 

Preventie 
Het college zegt ook in 2022 ‘stille’ doelgroepen te willen bereiken, “die nog niet in beeld zijn bij hulp- en ondersteuningsdiensten.” Ze doet dit in het kader van het project “Samen Sneller Schuldenvrij." Dit is de aanpak om te voorkomen dat betalingsachterstanden verergeren tot schulden. “We richten ons hierbij niet meer alleen op inwoners met een betalingsachterstand bij de zorgverzekeraar, maar ook een huurachterstand en/ of een betalingsachterstand bij energieleveranciers wordt nu gemeld bij de gemeente." De uitvoering gebeurt door het VIVERA Sociaal Wijkteam, “om gemakkelijker te kunnen inspringen op diverse onderliggende hulpvragen.” 

Extra banen
Om de armoede bij volwassenen te verminderen wil de gemeente, in het kader van de regionale ambitie in de Groeiagenda van 30.000 banen in de regio in 2030, zo'n 3800 extra banen in Zwijndrecht creëren. 
 

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!