woensdag 8 december 2021

Alles over Zwijndrecht

Gemeente: 3100 nieuwe woningen in 2030 en sociaal huursegment afbouwen

21 oktober 2021

ZWIJNDRECHT - In het nieuwe begrotingsjaar wil de gemeente in de woningbouw het sociale huursegment afbouwen. De gemeente streeft naar “leefbare gemixte wijken en bij de ontwikkeling van nieuwe woningbouwlocaties vooral de bovenkant van de markt op te zoeken. Dat geeft ook elders in de woningmarkt ruimte, bijvoorbeeld voor de doelgroep starters.” Dit schrijft het college in zijn begroting voor 2022. 

Doorstroming 
De gemeente zegt primair voor doorstroming te bouwen. “Zo realiseren we een verhuisketen en zijn er extra kansen voor starters om in de bestaande voorraad een bereikbare woning te vinden. Door te bouwen voor doorstroming zorgt één nieuwbouwwoning ervoor dat meerdere woningzoekenden hun woonwensen kunnen realiseren. Daarnaast houden we het aandeel van 22% betaalbare koop op peil, voeren we een pilot uit met het anti-speculatiebeding en zelfbewoningsplicht en ondersteunen we starters met het verstrekken van startersleningen”, meldt het college. 

Bouwlocaties: 250 woningen 
B&W verwachten dat de bouwlocaties Euryza, Buizerdstraat, Van 't Hofflocatie, Stadstuinen en Heer Janstraat zullen de komende jaren zo'n 250 woningen opleveren. Bij de projecten die in voorbereiding zijn (Noordoevers en de bouwlocaties in de Spoorzone) gaat het om meer dan duizend woningen, die per (deel)project de komende jaren gefaseerd in ontwikkeling genomen kunnen worden. 

Ambities
Tot en met 2030 willen we de woningvoorraad in Zwijndrecht fors: er zijn binnenstedelijk 3100 woningen ingepland. “Als alle locaties bebouwd worden lopen we wel tegen de grenzen aan van onze ambitie. De binnenstedelijke locaties in Zwijndrecht zijn dan nagenoeg allemaal benut. Als de ambitie groter is, dan kan in de volgende periode een verkenning naar de kansen van het buitengebied uitkomst bieden”, aldus het college. 
 

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!