Saturday 25 September 2021

Alles over Zwijndrecht

Geef je mening over locaties voor zonneparken

9 december 2020

DRECHTSTEDEN - Met een enquête, een prikbord en online sessies kun je deze maand meedenken over zon in restruimtes en over de drie zoekgebieden voor de opwekking van grootschalige duurzame energie. Jouw inbreng wordt gevraagd voor het opstellen van het bod voor de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 in de Drechtsteden.

Alle energieregio's in Nederland hebben de opdracht om een RES op te stellen. Hierin wordt beschreven hoe de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving, de opslag van energie én de energie-infrastructuur vorm wordt gegeven. Voor de zomer is de concept-RES uitgebracht. Nu werken de gemeenten toe naar de RES 1.0. Drechtse Stromen en Drechtse Energie hebben in september ingesproken gemeenteraadsvergaderingen. Onlangs hebben de Drechtsteden een enquête gehouden over de warmtetransitie.

December: enquête, locaties prikken en online bijeenkomsten
En deze maand december vragen de Drechtsteden je mee te denken over zon in restruimtes en over de drie zoekgebieden voor de opwekking van duurzame energie. Tot en met 18 december kun je de enquête invullen: Zonnepanelen in restruimtes, wanneer zou dat kunnen? En je kunt locaties voor restruimtes prikken op de kaart van de Drechtsteden.
Ook houdt de regio online bijeenkomsten over de opwek van duurzame energie per zoekgebied:

  • maandag 14 december 2020 voor zoekgebied bij Kijfhoek,
  • dinsdag 15 december 2020 voor zoekgebied langs de A16,
  • donderdag 17 december 2020 voor zoekgebied langs de A15.

Aanmelden
Deelnemen aan de enquête en aanmelden voor de online bijeenkomsten (van 19.30 tot 21.15 uur) kan op denkmee.drechtstedenenergie.nl.
De RES 1.0 wordt komend voorjaar ter besluitvorming aan de gemeenten, provincie en waterschappen.

De regionale ambitie
De Drechtsteden verwachten in 2030 is een bijdrage te kunnen leveren van 0,66 PJ aan de landelijke doelstelling voor de grootschalig van elektriciteit en 12.000 woningen en gebouwen aardgasvrij te maken. Het is een realistisch bod op basis van wat nu bekend is. De regio wil nog wat meer bijdragen: de ambitie is om het RES-aanbod te verhogen naar 1,5 PJ duurzame elektriciteit en 25.000 aardgasvrije woningen in 2030. Hoe? Deur maximaal in te zetten op de van energie via zonnepalen op grote daken. Er is verder in de toekomst van 0,66 PJ (0,66 PJ) van er in de zoekgebieden nog meer duurzame energie grootschalig kan opgewekt worden (0,84 PJ).

Lees meer over:

locaties zonneparken
Deel dit bericht met je vrienden!