donderdag 21 oktober 2021

Alles over Zwijndrecht

Bedrijventerrein Bakestein: nog acht kavels te gaan

24 juni 2020

ZWIJNDRECHT - De gemeente Zwijndrecht telt zeven bedrijventerreinen. Eén daarvan is bedrijventerrein Bakestein, direct gelegen aan de A16, ruim van opzet en met een hoogwaardig karakter. Op dit bedrijventerrein, met een oppervlakte van zo’n 16,5 hectare, hebben zich in de afgelopen vijftien jaar vele mooie bedrijven gevestigd. Er zijn nu nog zo’n acht kavels vrij. Wethouder Jos Huizinga (CDA, ruimtelijke ontwikkeling) van de gemeente Zwijndrecht heeft Bakestein in zijn portefeuille. De wethouder windt er geen doekjes om: “Over een jaar of drie moet bedrijventerrein Bakestein zijn volgebouwd.”

Jos Huizinga dicht de gemeente Zwijndrecht de nodige kansen toe. “We zijn een actieve gemeente, gelegen in een sterke economische, maritieme regio en onderdeel van de Drechtsteden. Dit alles maakt dat wij ondernemers veel te bieden hebben. Eén van de speerpunten in mijn portefeuille is Bakestein.
Op dit bedrijventerrein zijn inmiddels ruim 65 bedrijven gevestigd en is er op dit moment nog 27.000 m2 grond vrij. Dit zijn acht kavels en die willen we zo snel mogelijk verkopen.” Om zijn ambities gestalte te geven heeft Huizinga contact gezocht met Van Vliet Bedrijfsmakelaars uit Ridderkerk. “Begin dit jaar zijn we een samenwerkingsverband aangegaan met Van Vliet. Zij kennen de markt als geen ander en beschikken over de nodige voelhoorns om precies te weten wat er zich in de markt afspeelt,” motiveert Huizinga zijn keuze.

Moment
De gemeente Zwijndrecht merkt dat de huidige economische omstandigheden voor de nodige bewegingen in de markt zorgt. “Dit is het moment om te anticiperen. Ook op Bakestein merken we dat het goed gaat,” vervolgt Huizinga. “Diverse ondernemers hebben aangegeven om de nog vrije grond naast hun huidige bedrijfspand te willen kopen. Dat is nu nog mogelijk, maar over niet al te lange tijd hopen we vol te zitten.”

Trots
Bedrijventerrein Bakestein is niet voor niets gewild. Het is geen dertien in een dozijn bedrijventerrein en gemakkelijk bereikbaar dankzij de A16 die pal naast Bakestein ligt. De havensteden Rotterdam en Antwerpen bevinden zich op nog geen uur rijden van Zwijndrecht. Bakestein is vooral geschikt voor niet al te forse MKB-bedrijven. De ruime opzet, de goed onderhouden panden, de fraaie groenvoorzieningen en een uitstekend functionerend parkmanagement zorgen ervoor dat de ondernemers die hier hun bedrijf hebben, trots zijn op hun vestigingslocatie. “De ondernemers zijn veelal eigenaar van hun pand en vinden dat het er mooi uit moet zien en de nodige uitstraling moet hebben,” zegt Huizinga. “Daarom past niet iedereen hier, voor grote distributiebedrijven is hier bijvoorbeeld geen ruimte beschikbaar.”

Zoektocht
De zoektocht naar nieuwe bedrijven die zich op Bakestein willen vestigen verloopt naar wens. Van Vliet Bedrijfsmakelaars legt de eerste contacten en in samenspraak met de gemeente Zwijndrecht wordt het verdere traject doorlopen. Huizinga: “Het inschakelen van een bedrijfsmakelaar werkt twee kanten op voor een bedrijf dat op zoek is naar een andere of nieuwe vestiging. Zowel wat betreft het ‘oude pand’ als voor het ‘nieuwe pand’ kan Van Vliet het nodige betekenen voor de ondernemer.”

Maatwerk
Voorkeur voor een bepaald soort bedrijven is er niet. De gemeente Zwijndrecht gaat graag met iedereen in gesprek. Het leeuwendeel van de belangstellenden komt tot nu toe uit de regio. Zo vreemd is dat niet, want dat levert de minste problemen op voor medewerkers die eventueel van vestigingslocatie moeten veranderen. Op dit moment loopt er een aantal gesprekken met geïnteresseerden voor vestiging op Bakestein. Het aantal kavels is niet meer onuitputtelijk, sterker nog, het wordt bijna maatwerk om nieuwe bedrijven te kunnen onderbrengen. Er zijn echter nog genoeg mogelijkheden zo stelt Huizinga met nadruk vast. “Bestemmingsplannen zijn niet heilig,” zegt Huizinga hierover. “We stellen ons flexibel op en gaan binnen de randvoorwaarden met de ondernemers in gesprek. Ook wij willen slagvaardig opereren, daar hebben zowel de ondernemer als wij baat bij.”

Transparant
Het proces met gegadigden voor een vestiging op bedrijventerrein Bakestein is transparant. Een voorwaarde om snel en efficiënt te kunnen opereren. Vanaf het begin van het proces is de toegevoegde waarde van de gemeente als ‘projectontwikkelaar’ merkbaar. Huizinga: “Al vanaf het prille begin van een mogelijk bouwtraject is er een stedenbouwkundige van de gemeente bij de gesprekken betrokken. Bij iedere fase in het proces is op die manier duidelijk wat er wel en niet mogelijk is en kunnen we eventuele alternatieven de revue laten passeren. Hierdoor wordt een ondernemer niet met extra kosten en tijd
verlies geconfronteerd. Het grootste voordeel is overigens dat op het moment dat er een omgevingsvergunning aan te pas moet komen, alle partijen het eigenlijk al eens zijn over de voorwaarden. Deze manier van werken stellen bedrijven die hier willen bouwen bijzonder op prijs. Het werkt ook prettig want uiteindelijk streven alle betrokken partijen hetzelfde doel na.”

Drechtsteden
Als onderdeel van de Drechtsteden kent de gemeente Zwijndrecht ook nog hogere doelen om na te streven. Met meer woningen en arbeidsplaatsen in de regio willen de Drechtsteden een aantrekkelijk economisch perspectief bieden. De groeiagenda voor de Drechtsteden laat zien dat er in 2030 zo’n 30.000 arbeidsplaatsen gerealiseerd moeten zijn. Huizinga beseft dat de plannen ambitieus zijn, maar wel realistisch zoals hij zegt. “We werken goed samen in de regio. Op het gebied van bedrijfshuisvesting kijken we met elkaar wat de mogelijkheden zijn en wat de beste locaties zijn om specifieke bedrijven te huisvesten. Op Bakestein zoeken we simpel gezegd naar ‘klein maar fijn’. Het samenspel van Van Vliet Bedrijfsmakelaars, wij als gemeente Zwijndrecht en de regionale bedrijvencontactfunctionarissen gaat zeker tot mooie resultaten leiden. Over een paar jaar kunnen we het bordje ‘vol’ ophangen. Daar ben ik van overtuigd,” zo besluit de wethouder.

Van Vliet bedrijfsmakelaars & adviseurs begeleidt de gemeente Zwijndrecht bij de verkoop.
Voor meer info: Jan Scheurwater, tel 06-55 810 375.

Bron: Interview magazine Kansen van Van Vliet bedrijfsmakelaars & adviseurs.
 

 

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!