Na inwilliging wensen door college kiest raad voor positieve insteek komst Ara-asielzoekers

28 februari 2024 • 17:40 door Willem Schneider
Na inwilliging wensen door college kiest raad voor positieve insteek komst Ara-asielzoekers
Hotel ARA

ZWIJNDRECHT - Na een aantal toegezegde aanscherpingen door wethouder Robert Kreukniet (VVD) heeft de gemeenteraad geen bezwaren meer tegen de komst van 300 asielzoekers in Hotel Ara. Dit bleek 27 februari aan het einde van de discussie in de gemeenteraad over dit onderwerp. Uit de collegebrief is ook af te leiden dat Hotel ARA geschikt zou zijn voor zestig alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV’ers), in plaats van de door de raad gevraagde dertig.

Bevoegdheid college, bedenkingen vanuit de raad
Gelet op de politieke gevoeligheid heeft het college de wensen en bedenkingen vanuit de raad uitvoerig beantwoord. Toch heeft het college, en niet de raad, de bevoegdheid om een overeenkomst te sluiten met het COA en het mogelijk maken van de opvang van asielzoekers in hotel ARA. Het college “neemt deze bedenkingen ook mee” in zijn definitieve besluit tot het sluiten van een deze overeenkomst.

Bij de bedenkingen vroegen raadsleden om aanscherpingen van veiligheidsmaatregelen (meer toezichthouders in de omgeving, inzet jongerencoach), passend onderwijs, goede gezondheidszorg, jeugdzorg, betere toeleiding naar werk en dagbesteding.
Verder neemt de wethouder de wens tot maximaal drie jaar opvang over.“In de overeenkomst staat standaard een artikel met de mogelijkheid tot verlenging. Als reactie op deze wens heeft het college dit artikel laten schrappen. Als verlenging gewenst is, moet het proces opnieuw doorlopen worden,” schrijft het college.

Om tegemoet te komen aan de wens van de gemeenteraad is het college met het COA overeengekomen om bij aanvang van de opvang het aantal asielzoekers te maximeren op 230. Op het moment dat de opvang zonder ernstige incidenten verloopt kan dit aantal worden opgebouwd tot maximaal 300, staat in de collegebrief te lezen.

Verder geeft het college aan dat door nu de mogelijkheden te benutten en extra asielzoekers op te vangen de gemeente met andere gemeenten kan afspreken om de komende periode minder statushouders te huisvesten of na de periode van drie jaar tijdelijk geen opvang te organiseren. “Hiermee behoudt de gemeente Zwijndrecht de regie en benut ze de mogelijkheid van de locatie om een aandeel te leveren in de landelijke opgave van de opvang van asielzoekers,” meent wethouder Kreukniet.

Koken: voor AMV’ers
Op verzoek van de raad heeft de wethouder zelfs laten onderzoeken of de asielzoekers zelf kunnen koken in het hotel ARA. Resultaat: dat blijkt in de afspraken tussen COA en Hotel ARA niet mogelijk te zijn voor alle asielzoekers. “Voor de zestig alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV'ers) is dit zeer waarschijnlijk wel mogelijk en wordt een kookvoorziening gerealiseerd tijdens de opvang. Op deze manier kunnen zij hun dag goed invullen en werken aan zelfstandigheid,” weet de wethouder. Over AMV’ers gesproken: er lijkt wat verwarring te zijn over het aantal, want waar de wethouder spreekt over zestig in zijn brief, spreekt ABZ’er Fred Loos in een reactie aan Zwijndrecht.net over veertig AMV’ers.

Fred Loos: “Spreidingswet is dwangwet
Loos heeft uiteindelijk toch met het raadsvoorstel ingestemd. “Ons is niet gevraagd om in te stemmen met de komst van het asielzoekerscentrum. Immers: met de inwerkingtreding van de Spreidingswet werd dit een bevoegdheid van het college en niet van de raad. Wij waren tot de inwerkingtreding van de wet het oneens met het college dat het hun bevoegdheid was. Dit hebben we aangetoond met een handreiking van de VNG Vereniging Nederlandse Gemeente die aangaf het gaat om een goedkeuringsbesluit van de raad. Dat gaven we in de raadsvergadering in november al aan. Maar helaas we zijn ingehaald door de wet, waarmee de raad qua goedkeuring buiten spel gezet is. Dat is voor ons ook de reden waarom wij deze wet de Dwangwet noemen, omdat deze in de bevoegdheid van de gemeenteraad ingrijpt.” Maar: “Wij hebben nu voor het voorstel van de wensen en bedenkingen gestemd, omdat wij hierin opdrachten meegegeven hebben aan het college die vooral over de veiligheid gaan en ingrijpen bij overlast.”

Daan Spanjersberg: “Tel je zegeningen”
Ook VVD’-fractievoorzitter Daan Spanjersberg is tevreden over de uitkomst van de discussie over de komst van de asielzoekers. “Ik ben tevreden over het feit dat het uiteindelijk gelukt is de raad op een lijn te krijgen. Ik zat op de lijn van minder asielzoekers (eerst 200 en na januari 2025 230). Helaas is daar onvoldoende draagvlak voor. Dan wordt het ‘pick your battles’ en tel je zegeningen. Ik ben dus niet van mening veranderd, maar heb me aangepast aan dat wat mogelijk is. Door te groeien naar uiteindelijk 300 (de wens van college en COA) bestaat de mogelijkheid en die opdracht geven wij het college. Dat betreft  ook om de overcapaciteit met omliggende gemeenten uit te ruilen tegen huisvesting statushouders (wij meer asielzoekers, zij meer statushouders).” Reden hiervan: “Het grote voordeel is dat het ons woningen scheelt die nu beschikbaar komen voor de inwoners van Zwijndrecht. Verder zijn statushouders voor de gemeente veel duurder dan de extra asielzoekers.”

Verder begrijpt de VVD’er dat asielzoekers kunnen werken bij natuurorganisaties in de regio. “Ze gaan hun uiterste best gaan doen de asielzoekers in te zetten voor werk in hun eigen woonomgeving, andere gemeenten hebben daar positieve ervaringen mee in hoeverre daar het aanbod groot genoeg voor is zal moeten blijken.”

Trots
Al met al is Spanjersberg trots:“Wij hopen dat alles rustig en goed zal verlopen en dat we uiteindelijk trots kunnen zijn op Zwijndrecht, omdat we mensen van goede wil hebben kunnen helpen.” Maar waarschuwend: “Blijft wel dat zij die niet van goede wil zijn en overlast veroorzaken hard moeten worden aangepakt. Ook dat hebben we fors aangezet in onze wensen en bedenkingen.”

Petitie tegen komst asielzoekers
Zwijndrecht.net heeft ook aan de initiatiefnemer van “Opvang vluchtelingen in de gemeente Zwijndrecht” om een schriftelijke reactie gevraagd op de positieve insteek van de gemeenteraad. Volgens de initiatiefnemer was “eigenlijk al zeer ruim van tevoren wel bekend dat het geheel doorgang zou vinden." Verder geeft hij aan: "Men vergeet dat er ook nog eens ruim 70 statushouders gehuisvest gaan worden in Zwijndrecht voor eind juni dit jaar. Dan kom je al op 370 asielzoekers uit. Daarbij zeker voorzichtig nog 740 nareizende familieleden bij optellen, en ga er ook maar vanuit dat het er vele meer worden. Dan zit je zeker binnen korte tijd op bijna 1200 extra inwoners,” rekende hij Zwijndrecht.net voor.

Deze petitie heeft ongeveer 1600 handtekeningen opgeleverd.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.