College: Afsluiting Stadsbrug leidt in de gemeente tot meer verkeersoverlast en meer verkeersongevallen

07 februari 2024 • 17:35 door de redactie
College: Afsluiting Stadsbrug leidt in de gemeente tot meer verkeersoverlast en meer verkeersongevallen

ZWIJNDRECHT - De gemeente Zwijndrecht heeft fundamentele kritiek op het plan van Dordrecht om bij het Maasterras enkele duizenden woningen te bouwen. Er wordt volgens de gemeente namelijk te weinig rekening gehouden met de belangen van Zwijndrecht. Om de leefomgeving te verbeteren wil Dordrecht de Stadsbrug ‘omvormen tot een aantrekkelijke route voor fietsers en voetgangers.’ Dit impliceert dat geen autoverkeer meer mogelijk is tussen Zwijndrecht en Dordrecht..
In hun zienswijze geven de collegeleden aan dat ze geen steun verlenen aan “een autovrije brug, uitgezonderd nood- en hulpdiensten, het openbaar vervoer en het landbouwverkeer.” Zwijndrecht namelijk wil de goede bereikbaarheid van de centrumvoorzieningen in Dordrecht handhaven.

Negatief effect op verkeer
Volgens de gemeente heeft Rijkswaterstaat modellen laten zien in de situatie dat de brug bij groot onderhoud tijdelijk is afgesloten. Die modellen laten zien dat er veel congestie optreed in Zwijndrecht door de afsluiting van de brug vooral bij de op- en afritten van de A16.

“Gevolg hiervan is dat de bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten zwaar onder druk komt te als gevolg van de filevorming in Zwijndrecht zelf. Het model laat zien dat er in de middag vanaf ca. 15:00 uur stilstaand verkeer is en dit enkele uren tot na de avondspits aanhoud. Verkeersberekeningen geven zij aan dat niet alleen de snelweg, maar ook de lokale wegen hierdoor vele malen drukker worden. Deze wegen krijgen 16.716 voertuigen extra te verwerken, die niet over de brug kunnen, schrijven de collegeleden.Daarom: “Kan Zwijndrecht zich hier niet in vinden, zeker niet als dit onze interne verkeerstructuur sterker gaat belasten. In de huidige onderzoeken wordt aangetoond dat deze geheel vast komt te staan, als er niet geïnvesteerd wordt in forse aanpassingen, zoals verplaatsing van een rotonde die door Zwijndrechtenaren als belangrijk wordt ervaren.”

Meer verkeersongelukken
Door de verkeerstoename neemt ook de kans op verkeersongelukken binnen Zwijndrecht toe, waarbij ook de belasting op de bestaande afritten van de A16 nog zwaarder wordt. “Dat geldt voor zowel afrit 22 als afrit 23 bij de Sandelingen. Bij die laatste is er nu al een knelpunt, er wordt niet voor niets om versterking van die knoop gevraagd. Daarbij is Zwijndrecht van mening dat door de toename van verkeer ook een aantal wegen in de Zwijndrechtse Spoorzone en daaromheen niet kunnen worden afgewaardeerd,” vindt het college.

Hoger dan Dordste Dom
De gemeente heeft ook kritiek op de bouwhoogte. “In het ontwerpbestemmingsplan lezen wij dat de bouwhoogte in dit plangebied is gemaximeerd op 40 meter. Echter zien wij in de getoonde beelden in uw Masterplan en vernemen wij uit de media dat er veel hogere woningbouw wordt gerealiseerd die de hoogte van uw Grote Kerk overtreft. In Zwijndrecht hebben wij woningbouw gerealiseerd of is in ontwikkeling die de hoogte van de Grote Kerk niet voorbij gaat. U heeft zelfs opmerkingen geplaatst over de 'hoogbouw' aan Zwijndrechtse zijde in het project Euryza. Waarom realiseert u woningbouw die uw eigen Grote Kerk overtreft?”

MER: Bestaat Zwijndrecht nog?
Tenslotte geven burgemeester en wethouder fundamentele kritiek op de omgevingseffect- en milieueffectrapportage. “Een milieueffectrapportage dient te zien op het plan in zijn omgeving. Zwijndrecht maakt deel uit van die omgeving. Echter, in het gehele document lijkt volledig voorbij te zijn gegaan aan het bestaan van Zwijndrecht en het effect van de plannen op Zwijndrecht. De omgevingseffectrapportage schiet daarmee tekort en behoeft aanpassing waarbij een oprechte verkenning van een variant met brug met autoverkeer dient plaats te vinden.”

Dordtse raad verwerpt moties intrekking plan Maasterras
Op 6 februari besprak de Dordtse gemeenteraad het plan over het Maasterras naar aanleiding van een Raadsinformatiebrief. Een motie om te komen met alternatief, waarin meer rekening wordt gehouden met de buurgemeenten, verwierp de gemeenteraad met een grote meerderheid. Er kwamen twee moties in stemming.

De eerste motie was vroeg het college geen overeenkomsten met projectontwikkelaar voor dit plan af te sluiten voordat de gemeenteraad er bij betrokken is. Deze motie werd met een nipte meerderheid (19 tegen, 17 voor) verworpen. De motie was ingediend door SP, VSP, Op ons Eiland, Partij van de Dieren en Fractie van Leeuwen.

Een tweede motie waarin werd gevraagd om het voorgestelde bestemmingsplan in te trekken en te komen met een alternatief werd ook verworpen (29 tegen, 7 voor). Dit alternatief moet dan rekening houdt met bestaande belangen in het gebied, met de belangen van regiogemeenten, en gericht zijn op het snel realiseren van betaalbare, sociale woningen, in een verhouding zoals de provincie eist. De reden voor het intrekken van dit plan zijn onder meer:
1. Het feit dat Zwijndrecht en de eigenaar van de brug, Rijkswaterstaat, mordicus tegen het autovrij willen maken van de brug tussen Zwijndrecht en Dordrecht zijn
2. Het feit dat deze beslissing tot een volledig vastlopen van het verkeer zal leiden op de 16, de cruciale verbinding tussen Antwerpen - Breda - Dordrecht - Rotterdam
3. Het autovrij maken van de brug de bereikbaarheid van Dordrecht vanuit Zwijndrecht ernstig zal belemmeren met grote nadelige gevolgen voor onze binnenstad en voorzieningen
4. Het feit dat de door Zwijndrecht ingediende visie laat zien dat er in dit proces een streep getrokken wordt door `goed buurmanschap' en samenwerking in de Drechtsteden
De motie was ingediend door SP, VSP, Op Ons Eiland, en Fractie van Leeuwen.

Afslag 23:meer verkeersbelasting bij afsluiting Stadsbrug