Flinke daling doorstroom vanuit WW naar bijstand in Drechtsteden

16 november 2023 • 07:46
Flinke daling doorstroom vanuit WW naar bijstand in Drechtsteden

DRECHTSTEDEN - In 2022 kwamen in Drechtsteden 139 mensen na hun WW-uitkering terecht in de bijstand. Dit zijn er 100 minder dan in 2021 (-40%). De gunstige situatie voor werkzoekenden op de arbeidsmarkt droeg bij aan deze daling. Van de mensen die doorstroomden naar de bijstand, woonde de helft in Dordrecht. Het doorstroompercentage voor Dordrecht (4,1%) lag dan ook hoger dan voor de andere gemeenten in de arbeidsmarktregio Drechtsteden (3,4%). Met een landelijke gemiddelde van 2,9% is het doorstroompercen-tage toch beduidend hoger in Drechtsteden. Het doorstroompercentage is nog wel lager dan in arbeidsmarktregio Rijnmond (4,3%).  

Laagste doorstroompercentage van WW naar bijstand in vijf jaar
UWV beëindigde in Drechtsteden 3.706 WW-uitkeringen in 2022. Dat gebeurde omdat mensen werk vonden of omdat de maximale termijn voor hun recht op WW-uitkering verstreek. Bij 3,8% van de beëindigde WW uitkeringen volgde een bijstandsuitkering. Dit percentage vanuit de WW is de afgelopen vijf jaar nog niet zo laag geweest. In 2018/2019 was het nog 5,7%. In alle leeftijdsklassen daalde de doorstroom vanuit de WW naar de bijstand. De gunstige arbeidsmarkt voor werkzoekenden droeg hieraan bij. Door grote personeelstekorten zijn 
werkgevers meer bereid functie-eisen aan te passen voor hun moeilijk vervulbare vacatures.

Drechtsteden-- doorstroom WW naar bijstand
“De coronacrisis zorgde in 2020 ervoor dat het aantal banen en vacatures afnam in Drechtsteden. In de twee jaar erna nam het aantal banen in de regio weer toe en steeg het aantal openstaande vacatures steeg tot recordhoogte. Medio 2022 stonden zo’n 7.100 vacatures open. Meer mensen hadden daardoor kans op een baan. De uitstroom naar werk vanuit de WW nam in Drechtsteden ook toe van 63,7% naar 65,8%”, zegt Willem Schrijver, arbeidsmarktadviseur bij UWV. 

Doorstroompercentage ‘overig’ Drechtsteden gunstiger dan voor Dordrecht 
Voor Drechtsteden kwam in 2022 het doorstroompercentage naar de bijstand uit op 3,9% (5,4% in 2021), en voor het totaal van de overige gemeenten in Drechtsteden op 3,8%. Drechtsteden behoort samen met Rijnmond, Haaglanden, Zeeland en Groningen tot de regio’s met de hoogste doorstroompercentages vanuit de 
WW naar bijstand. Uit eerdere analyses van UWV naar de doorstroom vanuit de WW naar de bijstand bleken een aantal verklarende factoren. Alleenstaanden, laag opgeleiden en mensen die wonen in grote steden en/of wijken met een lage sociaaleconomische status komen vaker dan gemiddeld na afloop van de WW in de bijstand terecht. Als werkzoekenden kunnen terugvallen op sociale netwerken kan dat het risico op doorstroom naar bijstand verminderen. De gegevens zijn per arbeidsmarktregio en per gemeente online te raadplegen. 

Het UWV draagt hier aan bij door extra aandacht te schenken aan alle cliënten die nog 3 maanden dienstverlening krijgen totdat zij uitstromen uit de WW en eventueel doorstromen naar de bijstand. Door in te zetten op uitstroom naar werk ter voorkoming van uitstroom naar de bijstand hebben we het ‘Max WW project’. 
In dit project bekijken we met een aantal adviseurs werk wat we nog meer kunnen doen om deze cliënt aan werk te helpen. Hierbij worden ook de samenwerkingspartners van het Werkgevers Servicepunt (WSP), het 
LeerwerkLoket en het Regionale Mobiliteitsteam betrokken. De jongeren met wie het lastiger is in contact te komen, worden bereikt op een manier die aansluit bij hun wensen. Daarnaast worden cliënten ruim van tevoren geïnformeerd over het belang van werk vinden en wat eventuele doorstroom naar de bijstand voor ze betekent.


Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.