Landelijke koers: Lokale omroepen in Drechtstreek worden één streekomroep

29 juli 2023 • 20:03 door de redactie
Landelijke koers: Lokale omroepen in Drechtstreek worden één streekomroep

DRECHTSTREEK - De koers staat vast: ooit gaan alle lokale omroepen in onze regio fuseren. In dat veranderproces krijgen gemeentebesturen een nieuwe rol waarbij moed nodig is om tradities te doorbreken. Dat blijkt uit een publicatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

In Dordrecht en omgeving wordt al vaker geschreven en gesproken over samenwerking. Het bestuur van RTV Dordrecht dat zes jaar geleden de verlenging van de zendmachtiging aanvroeg, sprak zich ook nadrukkelijk uit voor regionale krachtenbundeling. 

Kees Thies, columnist bij AD De Dordtenaar, is ook voorstander van regionalisering. Een vergelijkbaar pleidooi hield Nelleke de Smoker eens, nu lid van de  Raad van Toezicht van RTV Dordrecht.

De lokale omroepen in de Drechtstreek staan in een eigen historie. RTV Dordrecht lijkt in de loop van de geschiedenis het vaakst in het nieuws te zijn bij andere media.

Huisvesting RTV Dordrecht
Voor RTV Dordrecht speelt nu de huisvesting bij Davinci op het Leerpark een grote rol. De vraag is nadrukkelijker gesteld of de omroep daar kan blijven. De gemeente Dordrecht heeft in elk geval 50.000 euro toegezegd voor een verhuizing nog dit jaar.

Verder heeft RTV Dordrecht volgens tijdelijke regelingen de betrokkenheid van vier journalisten. De vraag is of dat doorloopt.

Bron: NPO Nieuwsbrief 27 juli 2023

Ridderkerk
In een beleidsplan voor de jaren 2022 tot en met 2025 van omroep Ridderkerk wordt ook verwezen naar regionale samenwerking.RTV Dordrecht wordt niet genoemd, maar wel omroepen uit omliggende gemeentes.

In de openbare notitie staat:

Met de regionale omroep RTV Rijnmond is inmiddels een goede samenwerking. Er wordt zelfs een programma (ZaterdagMiddagLive) gezamenlijk gemaakt. Daarnaast is er samenwerking waar het gaat om eenmalige projecten en journalistieke opleidingen. In de regio wordt daarnaast goed samengewerkt met de omroepen waarmee RTV-Ridderkerk een zogenaamde streekomroep vormt, te weten: ATOS RTV (H.I. Ambacht en Zwijndrecht), RTV Papendrecht en Merwe RTV (Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam). Hier wordt ook samengewerkt op technisch vlak, maar ook vindt er uitwisseling plaats van programma’s.
Getracht zal worden overleg en samenwerking met collega-instellingen in de regio te onderhouden en waar nodig/gewenst te intensiveren. In geval van calamiteiten in de regio Rijnmond zijn er ook afspraken met RTV Rijnmond, in haar rol van zgn. ‘Rampenzender’.

Reactie bestuur RTV Papendrecht:

"De landelijke overheid streeft naar een bundeling van de lokale omroepen. Het doel is te komen tot 80 streekomroepen. Welke vorm die omroepen moeten krijgen (fusies of samenwerkingsverbanden) is aan de omroepen zelf.

Vooruitlopend op die ontwikkeling heeft RTV Papendrecht enige jaren geleden het initiatief genomen tot meer en inniger samenwerking met een aantal van onze ‘buuromroepen’. Wij trekken al jaren samen op met ATOS, RTV Ridderkerk en MerweRTV.

Drie jaar geleden kwam Rijnmond, onze regionale omroep, met het voorstel een streekredactie op te richten voor de Drechtsteden. Die zou dan gevestigd worden bij RTV Dordrecht. Rijnmond en NOS hebben hiervoor medewerkers geleverd. Deze streekredactie is een mislukking geworden. Het kwam erop neer dat dit voor RTV Dordrecht een versterking van de redactie betekende, maar de rest van de streek had er niet veel aan.

Inmiddels zitten we in een nieuwe fase. Vooruitlopend op een nieuwe financieringswijze vanuit het Rijk is er voor een aantal lokale omroepen of samenwerkingsverbanden per jaar 250.000 euro beschikbaar om de lokale journalistiek te versterken. Voor zo’n ‘zak met geld’ bestaat een aanvraagprocedure, waarbij aan een aantal criteria moet worden voldaan.

Na uitvoerige gesprekken heeft RTV Dordrecht die aanvraag ingediend. Mocht deze aanvraag worden gehonoreerd, zullen ook ATOS, RTV Ridderkerk en RTV Papendrecht profiteren van de journalistieke meerwaarde van deze subsidie. Daartoe is een intentieverklaring getekend."

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.