Bermbeheer waterschap steeds beter

23 mei 2023 • 09:23
Bermbeheer waterschap steeds beter

ZWIJNDRECHTSE WAARD / DORDRECHT - Water Natuurlijk zet zich al jaren in voor een beter, meer op biodiversiteit gericht, beheer van de bermen van waterschapswegen. En opnieuw zet het waterschap Hollandse Delta stappen naar een beter beheer van de ruim 3000 kilometer aan bermen in het gebied. Minder veiligheidsmaaien, fasering van het maaiwerk en aanpak van “wildmaaien”. Dit gaat helpen bij het herstel van de biodiversiteit in de Hollandse Delta.

Laag hangend fruit

Het gaat niet goed met de natuur. De variatie aan leven neemt dramatisch af. Zeker in ons land. Onderzoek wijst uit dat de afgelopen 30 jaar zo’n 80 % van het insectenleven verdwenen is. Om hier iets aan te doen behoort een beter beheer van bermen tot het spreekwoordelijke laaghangend fruit. Herstel van biodiversiteit op gronden zonder productie functie vergt geen investeringen en een omschakeling in het beheer is op termijn ook niet duurder.

Nu wordt 60 % van de bermen van het waterschap ecologisch beheerd. Dat betekent maaien en afvoeren van het maaisel. De variatie aan bloeiende kruiden in de bermen neemt hierdoor toe en dat is goed nieuws voor vlinders, bijen, hommels en andere insecten. Er wordt een verdere fasering van het maaiwerk in de tijd doorgevoerd. Dit om de insecten het hele vliegseizoen van voedsel te voorzien. Voor Water Natuurlijk kan dit beheer naar 100 %, maar we zetten nu grote stappen in de goeie richting.

Veiligheidsmaaien

Bij het zogenoemde veiligheidsmaaien werd een strook van anderhalve meter langs de rijbaan van alle polderwegen frequent gemaaid. Water Natuurlijk zette hier vraagtekens bij. Meer maaien geeft meer kosten en minder biodiversiteit. Toename van de verkeersveiligheid door minder ongevallen kon niet worden aangetoond. In een bestuurlijke informatiebrief geeft het waterschap informatie over de uitkomsten van een proefproject. Het resultaat is dat er minder gemaaid gaat worden.

Het waterschap beheert een grote variatie aan wegen. Sommige kennen een intensief autoverkeer en op andere zie je geen kip. Variatie in het bermbeheer lijkt dan ook logisch. Het nieuwe beheer gaat ervan uit dat langs 500 km wegen de veiligheidsstrook van 1,5 meter gehandhaafd blijft. Voor 940 km wordt deze strook smaller en gaat naar een halve meter. Langs 160 km weg verdwijnt het zogenoemde veiligheidsmaaien. Aan weerszijde van die wegen is dat meer ruimte voor biodiversiteit en fors minder maaiwerk. Winst voor natuur en ook een kostenbesparing.

Wildmaaien

Vooral in het buitengebied zijn er bewoners die de bermen van het waterschap bij hun percelen naar eigen inzicht maaien. Dat doorkruist het beleid en is dus ongewenst. Water Natuurlijk kreeg daar in het verleden meerdere klachten over en adviseerde het waterschap hier door voorlichting wat aan te doen. Ook dat gaat nu gebeuren. Medewerkers van het waterschap gaan het gesprek aan om uit te leggen waarom dit ongewenst is. Meldingen hierover kunnen via het contactformulier op de website van het waterschap Hollandse Delta gedaan worden.

Water Natuurlijk is blij met de stappen die nu gezet worden en blijft zich inzetten voor een betere leefomgeving in de Hollandse Delta.

Joost Kievit MSc


Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.