Wethouder Jansen: “Maak meer gebruik van regelingen voor de minima”

08 december 2022 • 11:15 door Willem Schneider
Wethouder Jansen: “Maak meer gebruik van regelingen voor de minima”

ZWIJNDRECHT - Een groter bereik, een verruiming en vereenvoudiging van de aanvragen. Dit zijn doelen die wethouder Tycho Jansen (Sociale Zaken) stelt voor de nieuwe regelingen van het minimabeleid. De gemeente informeert inwoners hierover met flyers, animatievideo's en een speciale website. Ook kondigt de wethouder een fonds aan waarop volwassenen met een laag inkomen een beroep kunnen doen om te sporten en deel te nemen aan culturele activiteiten.

Vertrouwen winnen
“De bewoners moeten over hun schaamtegevoel en argwaan voor de overheid heen stappen om een aanvraag in te dienen,” aldus wethouder Jansen in een toelichting op zijn voorstel. “Het principe van de aanvraag van een toeslag creëert afhankelijkheid van de overheid. En laat nu juist die overheid door de toeslagenaffaire bij de kinderopvang door allerlei terugbetalingen veel vertrouwen bij personen met een minimuminkomen of bij werkende armen te hebben verloren. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard!” De inzet van Jansen is daarom om het vertrouwen van de bewoners terug te winnen. Dat toeslagen kunnen aanslaan, is te zien bij de energietoeslag. “Het gaat hier niet om verkeerde keuzes die personen hebben gemaakt, maar om een collectieve gebeurtenis. Zo’n gebeurtenis overkomt je niet alleen, maar de hele samenleving. Dan is de schaamte veel minder om een toeslag aan te vragen. Het is namelijk een collectieve en niet een individuele regeling.”

Meer bekendheid
De wethouder wil vertrouwen terugwinnen door meer bekendheid aan de regelingen te geven. Hierbij zet hij in op gerichte folders over deze regelingen aan doelgroepen en aan hulporganisaties. Ook is hij afgelopen maanden in gesprek gegaan met de doelgroep om in kaart te brengen waar behoefte aan is. Hieruit is onder andere het idee ontstaan om informatieve animatie-video's te maken. Wethouder Tycho Jansen verwacht dat de extra inzet op communicatie vanaf het tweede kwartaal zijn vruchten gaat afwerpen. De grote belangstelling voor de energietoeslagen betekent ook een groter bereik van de doelgroep. De gemeente kan de personen van deze doelgroep, die bij de gemeente nog niet bekend waren, wijzen op andere regelingen waar men recht op heeft.

Vereenvoudiging
Naast een groter bereik wil de gemeente een vereenvoudiging van de aanvragen. Een voorbeeld is het Persoonlijk Minimabudget (PMB). Dit is het bedrag dat mensen met een minima-inkomen vrij kunnen besteden voor kosten die ze moeilijk van hun uitkering kunnen betalen. Inwoners mogen zelf weten waaraan ze dit geld uitgeven. Op dit moment moeten inwoners elk jaar opnieuw het PMB aanvragen. Er is hierbij geen onderscheid in de aanvraagprocedure tussen een eerste, tweede of latere aanvraag. Om inwoners makkelijker te maken en het niet-gebruik van de regeling te verminderen is het voorstel om het PMB na de eerste aanvraag elk jaar zo eenvoudig mogelijk toe te kennen. Voorwaarde hierbij is dat de situatie van de inwoner ongewijzigd blijft. Utrecht en Den Haag passen deze vereenvoudigde aanvraagprocedures voor de individuele inkomenstoeslag (= PMB) al toe.

Verruiming
1. Medische kosten
De gemeente wil ook sommige regelingen verruimen. Een belangrijke verruiming is om vanuit de bijzondere bijstand soepeler te zijn voor inwoners met medische kosten, die niet worden vergoed door de zorgverzekering. Soepeler is dan concreet:
• als een inwoner met een “gegronde” reden geen aanvullende zorgverzekering heeft (bijvoorbeeld geen toegang door schulden) is bijzondere bijstand mogelijk.
.• als een inwoner zonder gegronde reden geen aanvullende zorgverzekering heeft, is er een eenmalige uitzondering in de vorm van leenbijstand mogelijk. Het moet wel gaan om een dringende, noodzakelijke behandeling, die anders niet kan plaatsvinden.
• Als een inwoner wel een aanvullende verzekering heeft, maar er overstijgende medische kosten zijn, is bijzondere bijstand onder voorwaarden mogelijk. Zo moet de behandeling dringend en noodzakelijk zijn.

2. Groter bereik toeslag kinderopvang
Verder komt er een groter deel van de doelgroep, namelijk de ‘werkende armen’ in aanmerking voor de tegemoetkoming voor de eigen bijdrage kinderopvang. Dit gebeurt door de personen die wat hoger dan het sociaal minimum verdienen (130% in plaats van 110%) voor deze tegemoetkoming in aanmerking te laten komen. Daarnaast verhoogt de gemeente de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor een Persoonlijk Minimabudget (van 110% naar 120% van het sociaal minimum).

Deelname aan sport en cultuur
Naast deze verruimingen stelt de gemeente een “volwassenfonds sport- en cultuur” in. Het doel van dit fonds is om de minima aan het maatschappelijk leven te laten blijven deelnemen. Volgens plan zouden bewoners vanaf april van dit fonds gebruik kunnen maken. “In tussentijd loop er vanuit het sportakkoord een pilot die het voor volwassenen met een laag inkomen mogelijk maakt om gratis te sporten,” vindt wethouder Jansen. Het is hem onduidelijk hoeveel inwoners uiteindelijk gebruik zullen maken van het volwassenfonds sport- en cultuur. “Een dergelijk fonds is nog niet eerder aan minima in Zwijndrecht aangeboden. Hoeveel inwoners uit de doelgroep van een dergelijke regeling gebruik willen maken is daardoor onzeker. Op basis van het gebruik in andere gemeenten, wordt het jaarlijks gebruik in Zwijndrecht op 312 inwoners geschat.”

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.