Laurensvliet, Ringdijk, Hoofdland scoren hoog bij te hard rijden

15 november 2022 • 16:22 door Willem Schneider
Laurensvliet, Ringdijk, Hoofdland scoren hoog bij te hard rijden

ZWIJNDRECHT - De Ringdijk en Laurensvliet zijn het meest genoemd bij de wegen, waarop te hard op gereden wordt. Dit blijkt uit een recente  inventarisatie van Facebook Zwijndrecht.net op de vraag aan lezers op welke wegen de snelheid van weggebruikers te hoog is. Desgevraagd gaf de gemeente gaf een algemene reactie. Van de acht raadsfracties reageerden vier fracties: D66, VVD en ZPP reageerden schriftelijk. ABZ stelde de inventarisatie aan de orde bij een oriëntatie-avond over veiligheid en verkeerproblemen. Tijdens deze avond bleek dat de politie hoge prioriteit geeft aan bestrijding van jeugdoverlast en van “ondermijning.”

Inventarisatie
Eén van meeste genoemde wegen is de Ringdijk. Dan gaat het met name om het gedeelte vanaf cafetaria De Brug tot aan Hendrik-Ido-Ambacht en het gedeelte tussen het Veerplein en het Noordpark. Verder scoren Hoofdland, de Koninginneweg, de Klarinetsingel, Beethovenlaan en Swanendrift hoog. Anderen noemen: Beneluxlaan, Burgemeester Jansenlaan, Jeroen Boschlaan, Kerkweg, Lindtsedijk en Merelstraat. Bij sommige van de genoemde straten zijn scholen (Laurensvliet, A. van Leeuwenhoekstraat) of is een speeltuin (Langeraar-straat) aanwezig. Daarnaast wordt nog een groot aantal straten in onderstaand overzicht vermeld, waarin volgens een aantal mensen ook te snel wordt gereden.

Vragen aan college en raadsfracties
Gelet op het relatief grote aantal bereikte mensen en het betrekkelijk grote aantal reacties (namelijk 151) heeft Zwijndrecht.net dit overzicht aan het college en aan de raadsfracties voorgelegd. We hebben hen om een reactie gevraagd en de onderstaande vragen gesteld:  

1. In hoeverre herkent u het geschetste beeld in dit overzicht?
2. Heeft u ook signalen ontvangen van de bewoners bij of in de buurt van deze straten dat er (veel) te hard wordt gereden?
3. Is er volgens u voldoende toezicht gehouden bij de bovengenoemde straten? Te denken valt aan de Ringdijk, Laurensvliet, Hoofdland, Koninginneweg, Klarinetsingel, Beethovenlaan en Swanendrift.

4. Is dit overzicht voor u aanleiding om (meer) actie te ondernomen, bijvoorbeeld door de uitkomsten van dit overzicht bij de politie aan te kaarten? Aan welke actiemiddelen geeft  u de voorkeur? Meer controlemomenten of meer fysieke snelheidsafremmende middelen op straten?

College: Fixi-melding betekent gerichter werken
De afdeling voorlichting van de gemeente reageerde snel en kwam met een algemene beantwoording. Het college zet zich in om de situatie op de Zwijndrechtse wegen zo veilig mogelijk te houden. “Dit doen we door wegen veilig in te richten en waar nodig verbeteringen aan te brengen. We kijken continu naar verschillende zaken, die te maken hebben met de verkeersveiligheid. Zo krijgen we meldingen van inwoners over het verkeer. Daarnaast voert de politie regelmatig controles uit en ook gegevens over snelheid en ongevallen geven ons informatie. Dit alles helpt ons om te bepalen of er nieuwe aanpassingen en maatregelen nodig zijn. En bij wegonderhoud kijken we meteen of er aanpassingen nodig zijn om de verkeerssituatie te verbeteren.

Het is goed als inwoners melden als zij een verkeerssituatie onveilig vinden. Als er een punt op een weg wordt aangegeven, kunnen we gerichter werken. We kunnen de punten bespreken met de politie voor mogelijk meer toezicht, eventueel gedragsmaatregelen nemen of fysieke maatregelen overwegen. Inwoners kunnen meldingen doen via Fixi.”

Drie reacties raadsfracties
Van de acht fracties die de Zwijndrechtse raad telt, reageerden CDA, ChristenUnie-SGP, GroenLinks en PvdA niet. Drie fracties reageerden schriftelijk: ZPP, VVD en D66.

1.  ZPP: geluidsoverlast auto’s aanpakken
Volgens de ZPP’er Freek Hartmeijer zou hij de vragen meenemen als het onderwerp ‘veiligheid’ wordt besproken. “U heeft zeker een punt als het gaat om te hard rijden en de geluidsoverlast van diverse opgevoerde auto’s.”

2.  D66: onderzoek meer smileys
Volgen D66’er Dana Gooijer geeft de politie op dit moment prioriteit aan “jeugd en ondermijning." Wel is er de mogelijkheid om aandacht te vragen voor de verkeersovertredingen waarover u gemaild heeft en dit willen wij vanuit de fractie D66 zeker op gaan pakken. We zullen onderzoeken of er mogelijkheden zijn om meer smiley’s te plaatsen op de door u beschreven straten om de snelheid te monitoren. En als naar aanleiding daarvan inzet nodig is zullen we  in het politie jaarplan hier aandacht voor vragen. De Boa’s zijn op dit moment niet bevoegd zijn om te handhaven op snelheid.”

3.  VVD: capaciteit en geld zijn problemen
De VVD’er Daan Spanjersberg beantwoordde de vier vragen. Uit zijn reactie op de eerste twee vragen gaf hij aan dat hij het beeld herkent, dat de inventarisatie weergeeft. Als het gaat om de handhaving, antwoordde de VVD’er dat de capaciteit bij handhaving een “doorlopend probleem” is. Tenslotte overweegt hij, op antwoord op de vierde vraag, schriftelijke vragen te stellen over dit overzicht. Op de vraag welke actiemiddelen zijn voorkeur hebben, wil hij een combinatie van controle (camera’s en laserguns) en snelheidsafremmende maatregelen. Maar: “per situatie is dat verschillend. Bovendien zullen afremmende maatregelen weer veel geld kosten.”

Bespreking in gemeenteraad
De overige vijf fracties hebben niet schriftelijk gereageerd op onze vragen. Daarom hebben we de oriëntatie-avond van 1 november over “Veilig in Zwijndrecht” en de Begrotingsraad op 8 november teruggeluisterd. Wat werd tijdens deze vergaderingen over de verkeersveiligheid c.q. de hoge snelheid op de wegen door de fractiewoordvoerders gezegd?

1.  Oriëntatie-avond: uitgebreide aandacht van ABZ
Bij de oriëntatie-avond van 1 november ging Fred Loos (ABZ) uitgebreid in op deze inventarisatie. De teamleider Toezicht en Handhaving vertelde dat zijn medewerkers geen bevoegdheid hebben om op snelheid te mogen bekeuren. Verder behoorde het ophangen van “smileys” niet tot het takenpakket van zijn medewerkers en hebben deze handelingen volgens de teamleider geen prioriteit. Volgens Loos kan de raad bij de begrotingsbehandeling er wel voor zorgen dat de Boa’s deze smileys kunnen ophangen. Ook Freek Hartmeijer haalde overigens de inventarisatie van Zwijndrecht.net aan.

Bij de bespreking met de politie kwam Fred Loos opnieuw uitgebreid terug op de inventarisatie van Zwijndrecht.net. Hij beloofde onder meer de burgemeester en de politie deze lijst via de griffie toe te sturen. De politiewoordvoerder en de burgemeester gaven tijdens deze oriëntatie-avond namelijk aan dat de politie in Zwijndrecht prioriteit geeft aan jeugdoverlast en “ondermijning.”

2.  Begrotingsbehandeling: geen aandacht  
De bespreking van de programmabegroting op 8 november kwamen de sprekers van de politieke partijen in hun bijdragen niet terug op onze inventarisatie, de verkeersveiligheid of de hoge snelheid van de weggebruikers. De fracties dienden geen moties of amendementen op het gebied van snelheidsbeperkingen in. 

Overzicht straatnamen met te hoge snelheid 

Straatnaam

Aantal keren genoemd

1.       Laurensvliet

7x

2.       Ringdijk

7x1.       Hoofdland

5x1.       Koninginneweg

4x

2.       Klarinetsingel

4x

3.       Beethovenlaan

4x

4.       Swanendrift

4x1.       Beneluxlaan (richting Ringdijk)

3x

2.       Burgemeester Jansenlaan

3x

3.       Jeroen Boschlaan

3x

4.       Kerkweg

3x

5.       Lindtsedijk

3x

6.       Merelstraat

3x1.       Buizerdstraat

2x

2.       Burgemeester Bruïnelaan

2x

3.       Kort Ambachtlaan

2x

4.       Laan van Nederhoven

2x

5.       Stationsweg ('s avonds/nacht

2x

6.       Develweg

2x

7.       A. van Leeuwenhoek

2x

8.       Van Schaikstraat

2x

9.       Rembrandtstraat

2x

10.      Lindelaan

2x

11.      Moermond

2x

12.      Reigerstraat

2x13.      Officiersvliet

1x

14.      Paulus Potterstraat

1x

15.     Jozef Israelstraat

1x

16.      Frans Halstraat

1x

17.      Karel Doormanstraat

1x

18.      Admiraal de Ruyterweg

1x

19.      Joh. Poststraat

1x

20.      Mozartlaan

1x

21.      Baziuinstraat

1x

22.      Straatburgsestraat

1x

23.      Willem de Goedeweg

1x

24.      Karekietstraat

1x

25.      Koolmeesstraat

1x

26.      Prins Mauritsstraat 

1x

27.     Celebeslaan

1x 

28.     Patrijsstraat

1x

29.      Langeraarstraat

1x

30.      Jacob marisstraat

1x

31.      Grotebeerstraat

1x

32.      Jupiterstraat

1x

33.      Burgemeester Pijl Hogeweglaan

1x

34.      Burgemeester Brouwerstraat

1x

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.