Burgemeester Hein van der Loo: “We blijven ons steentje bijdragen bij opvang asielzoekers en Oekraïners”

01 juli 2022 • 09:34 door Willem Schneider
Burgemeester Hein van der Loo: “We blijven ons steentje bijdragen bij opvang asielzoekers en Oekraïners”
Burgermeester Hein van der Loo: "Wij blijven ons steentje bijdragen."

ZWIJNDRECHT - De opvang van Oekraïners en van asielzoekers is een onderwerp dat voortdurend op de politieke agenda staat. Vooral de opvangcrisis bij asielzoekers roept bij de bevolking nogal wat emoties en weerstand op.

Spanningsveld
Dat blijkt bijvoorbeeld uit veel afwijzende reacties van inwoners van Zwijndrecht op Facebook van Zwijndrecht.net op het voorstel van het college om voor twee weken 150 asielzoekers in twee sporthallen op te vangen. Dit collegevoorstel is nu van de baan omdat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) inmiddels een opvangtermijn van minstens drie maanden wil. Toch schrijft het college in een persbericht dat Zwijndrecht “zal blijven meedenken in oplossingen en zo nodig de daad bij het woord zal voegen.”

Het spanningsveld tussen de opvatting van veel inwoners en die van het college is aanleiding voor Zwijndrecht.net burgemeester Hein van der Loo over dit onderwerp vragen te stellen. Van der Loo is in het college verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers en van de Oekraïners.

Keuze voor sporthallen
Opvallend bij de keuze van een opvanglocatie was dat de burgemeester juist koos voor sporthallen. Dit zijn locaties, die in de zomervakantie, door de Zwijndrechtse jeugd intensief worden gebruikt. De vraag is daarom wat de overwegingen waren van het college om asielzoekers tijdelijk in twee sporthallen op te vangen en bijvoorbeeld niet in een leeg gebouw bij het station.
Van der Loo: “De vraag van de staatssecretaris was een zogenaamde crisis noodopvang voor twee weken met een maximum van 150 mensen medio augustus. De Develhal is een aangewezen crisisopvanglocatie, maar was qua capaciteit net niet voldoende. Om de opvang zo goed mogelijk beheersbaar en organiseerbaar te houden, hadden we gekozen ook de Develsteinhal in te zetten. De opvang zou plaatsvinden in de laatste weken van augustus, dat was net de periode van opstarten van het nieuwe sportseizoen. We hadden er alles aan gedaan om de sportverenigingen alternatieven te bieden, en het buiten sporten mogelijk te laten zijn.”

Alternatief te duur
En het lege gebouw bij het station dan? De burgemeester: “De locatie naast het station is door het COA niet goedgekeurd voor crisisnoodopvang. De kosten om deze locatie wel geschikt te maken vallen buiten proportie voor een periode van twee weken.”

Unanieme steun raad
Omdat er spanning bestaat tussen afwijzende opvatting van inwoners van Zwijndrecht en de positieve inzet van het college, is het vraag of er in de volksvertegenwoordiging van Zwijndrecht, de gemeenteraad, steun bestaat voor de afwijzende reacties en/of voor de positieve houding van het college. Van der Loo hierover: “Binnen 24 uur hadden college en fractievoorzitters mij steun betuigd om in deze opvang te voorzien.” De gehele raad stond dus achter zijn besluit. 

Brede communicatie
Ondanks deze steun leeft er bij een aantal Zwijndrechters een sentiment van onvrede en afwijzing van de komst van asielzoekers. Op Facebook van Zwijndrecht.net zijn deze, soms heftige, sentimenten terug te vinden. Anderzijds: over de komst van de Oekraïners overheersen de positieve reacties. Hoe verklaart de burgemeester dit verschil in reacties? Zijn de negatieve reacties ingegeven,  omdat er niet of onvoldoende met omwonenden is gecommuniceerd?

Van der Loo: “De gebruikers van de hallen en de direct naastgelegen gebouwen, zoals de kinderboerderij, de school, de horecagelegenheden en het zwembad, zijn persoonlijk geïnformeerd. Ook is er breeduit gecommuniceerd over de voorgenomen opvang.” Hij geeft aan dat hij verschillende reacties gekregen heeft: “Online maar ook persoonlijk. Zowel kritische als positieve reacties. Per saldo willen mensen constructief meedenken en meewerken aan de huisvesting van vluchtelingen in onze gemeente,” concludeert de burgemeester optimistisch.

“Steentje bijdragen”
Nu de tijdelijke opvang in de sporthallen van de baan is en de bereidheid van het college mee te denken, is de vraag hoe nu verder: gaat Zwijndrecht gelet op de nationale opvangcrisis bij asielzoekers in de toekomst meer asielzoekers opnemen?Van der Loo: “Het knelpunt zit vooral in de doorstroom naar vaste woningen. Dat is een probleem dat breder leeft dan alleen asielzoekers, maar geldt voor iedereen die een woning zoekt. We werken in Zwijndrecht aan het bijbouwen van woningen in alle categorieën. Het opvangen van mensen in nood is een opgave waar we als gemeenten in Nederland samen voor staan, en waar we ook samen onze verantwoordelijk in moeten nemen. Binnen onze mogelijkheden zal Zwijndrecht zijn steentje blijven bijdragen.”

Tegen deze achtergrond de vraag in hoeverre Zwijndrecht kan voldoen aan de nieuwe wensen van het COA om drie maanden opvang te realiseren. "We zijn nu in samenspraak met de collega's in de regio aan het kijken op welke wijze de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid kan voldoen aan de vraag die het COA nu heeft gesteld, namelijk het bieden van crisisnoodopvang aan 225 mensen gedurende drie maanden. Daar hebben we binnen de Veiligheidsregio nu nog geen antwoord op,” geeft de burgemeester aan.

Omstandigheden Oekraïners
Minder ophef is er over de aanwezigheid van de Oekraïense vluchtelingen. Zij verblijven al een aantal maanden op een riviercruiseschip in de Schokhaven. Het idee in maart was dat Zwijndrecht zo’n 130 vluchtelingen daar zou opvangen. Is dit aantal ook bereikt? Hoe gaat het met de inwoners van de riviercruiser, hoeveel zijn er, is er verloop en hoe is hun dagbesteding?
“Op het schip verblijven momenteel circa 120 vluchtelingen uit Oekraïne,” meldt Van der Loo. “Het gaat naar omstandigheden goed met hen. Het schip is op dit moment redelijk vol en er is wat verloop, maar het aantal mensen dat op het schip verblijft, blijft steeds redelijk gelijk.”

Dagbesteding 
“En wat dagbesteding betreft: een groot deel van de mensen is via internet aan het werk voor hun werkgever in Oekraïne. Een aantal studenten volgt via internet de lessen van hun opleiding in Oekraïne. Verder zijn er enkele sport- en spelactiviteiten en zorgt de gemeente voor taalonderwijs. De kinderen gaan naar school. De vluchtelingen uit Oekraïne zijn mensen die in Nederland deels ook zelfstandig hun weg vinden,” vertelt de burgervader.

Werk en integratie
Zijn er ook die werken? “Ja, er zijn vluchtelingen uit Oekraïne die werken. Sommige mensen kunnen hun werkzaamheden die zij in Oekraïne deden, via digitaal werken uitvoeren, anderen hebben in Zwijndrecht of elders werk gevonden.” Het vinden van werk in omgeving kan een eerste stap tot verdere integratie zijn en daarom de vraag in hoeverre de Oekraïners al opgenomen zijn in de samenleving van Zwijndrecht.  Van der Loo: “Dat is op zo'n korte termijn niet te zeggen. Wel zien we dat mensen redelijk hun weg kunnen vinden. Er zijn verschillende initiatieven, bijvoorbeeld van sportverenigingen die mensen laten deelnemen aan hun activiteiten.”

Ervaringen delen
Zoals bekend heeft buurgemeente Hendrik-Ido-Ambacht sinds enkele weken ook een riviercruiser met zo’n 90 tot 100 Oekraïners aan boord. Ambacht heeft daarmee dezelfde formule als Zwijndrecht. Gelet op de langere ervaring is de vraag of de burgemeester tips heeft voor zijn buurgemeente als het gaat om de opvang en integratie van Oekraïners. Van der Loo: “We werken nauw samen met onze collega's die de opvang in Hendrik-Ido-Ambacht voor hun rekening nemen. We delen wederzijds onze ervaringen met elkaar.” En in zijn algemeenheid: “Ik heb grote waardering voor iedereen in Zwijndrecht en daarbuiten die zich inzet voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De oorlogssituatie in Oekraïne is schrijnend.”

Na een half jaar?
De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft het schip voor een half jaar gehuurd.  Wat gebeurt daarna? Volgens Van der Loo is  het schip gehuurd tot september met een optie voor verlenging. “Als opvang daarna nog nodig is, dan zoeken we in overleg met de Veiligheidsregio naar een oplossing,” weet de burgemeester.

Foto's: gemeente Zwijndrecht

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.