Zwijndrecht voert in 2023 recylce-tarief in, vanaf 2025 minder containers

09 december 2021
Zwijndrecht voert in 2023 recylce-tarief in, vanaf 2025 minder containers
Vanaf 2025 vermindert Zwijndrecht het aantal ondergrondse containers

ZWIJNDRECHT -  De gemeenteraad bespreekt op 14 december het Grondstoffenbeleidsplan. Het doel van dit plan is dat in 2025 iedere inwoner uit Zwijndrecht maximaal 100 kilo restafval per jaar heeft. Verder moet 75% van de grondstoffen in 2035 hergebruikt worden. Uiteindelijk moet deze doelen tot beheersing van de afvalkosten leiden. 
Om deze doelen te bereiken wil het college onder meer een recycle-tarief en een registratiesysteem invoeren. Ook zijn B&W voorstanders om de ophaalservice aan huis te laten betalen. Daarnaast zal Zwijndrecht over enkele jaren het aantal ondergrondse containers flink verminderen. 

Recycle-tarief: november 2022 vastgesteld
Dit tarief bestaat uit een vast en een variabel gedeelte. De hoogte van het variabele tarief wordt bepaald door het aantal keer dat je de ondergrondse container gebruikt. De tarieven voor het vaste en variabele deel van de heffing en de wijze van innen worden jaarlijks bepaald in de verordening afvalstoffenheffing. Het tarief komt in de verordening afvalstoffenheffing 2023 die de gemeenteraad in november 2022 vaststelt. De gemeente neemt dan ook een besluit over de precieze invulling van de kwijtschelding voor de huishoudens met lage inkomens. 
 “Met de invoering van recycle-tarief wordt een prijsprikkel toegevoegd aan de serviceprikkel. Juist de combinatie van prijs- en serviceprikkel is bij andere gemeenten zeer succesvol gebleken. Met deze combinatie kunnen we de gewenste trendbreuk realiseren en de stap zetten naar maximaal 100 kilogram restafval per inwoner per jaar.”

Maatwerk/ontheffing 
De gemeente wil maatwerkoplossingen voor senioren en huishoudens met een medische indicatie. Bij de maatwerkoplossing voor senioren gaat om enkele ondergrondse containers in de buurt van seniorenwoningen-/complexen. Deze containers worden voorzien van een kleinere inwerptrommel en -opening, met een daarbij passend tarief. Deze doelgroep kan zo zelf kiezen of het restafval minder vaak in een grote zak of vaker in een kleine zak wordt aangeboden.
Huishoudens met een medische indicatie kunnen een gedeeltelijke ontheffing van de afvalstoffenheffing aanvragen bij invoering van het recycle-tarief. Het gaat dan om medisch afval als infuus-slangen, maar ook om incontinentiemateriaal.

Geen uitzondering voor luierafval 
De gemeente wil geen maatwerk of ontheffing geven aan huishoudens met luierafval. Dat is volgens het college in “lijn met het principe van recycle-tarief, waarin de kosten voor restafval eerlijker verdeeld worden.” Het college vindt dat deze huishoudens “zelf verantwoordelijk zijn voor hun afval. Het hebben van een groter aanbod van (rest)afval hoort bij de levensfase van (jonge) gezinnen en is tijdelijk van aard. Daar horen ook extra kosten bij, net zoals dat het geval is met energie en water. Op de markt zijn inmiddels goede duurzame alternatieven voor wegwerpluiers beschikbaar in de vorm van wasbare luiers. Herbruikbare luiers hebben tegenwoordig een hoog gebruiksgemak en de kosten per kind zijn aanzienlijk lager dan met wegwerpluiers. Door te kiezen voor wasbare luiers kan het extra aanbod restafval beperkt worden.”

Registratiesysteem 
Bij het nieuwe systeem zijn volgens het Grondstoffenbeleidsplan alle ondergrondse containers voor restafval in Zwijndrecht voorzien van een inwerpzuil met trommel- en toegangsregistratie. De klep is te openen met een afvalpas, die aan een adres is gekoppeld. Elke opening van de klep wordt geregistreerd. Het aantal openingen van de klep bepaalt de hoogte van het variabele deel van de afvalstoffenheffing en daarmee de hoogte van de uiteindelijke rekening.
De bewoners van het buitengebied hebben de beschikking over een gechipte minicontainer voor restval. Deze kan eens per vier weken (of minder vaak) worden aangeboden. De vuilniswagen herkent de minicontainer aan de chip. Op deze wijze wordt iedere aanbieding van de minicontainer geregistreerd.

Betalen voor ophaalservice
Verder gaan de inwoners voortaan € 20 betalen voor de ophaalservice aan huis. Dit gaat dan 1 januari 2022 in. De gemeente Zwijndrecht volgt de regiogemeenten Hendrik-Ido-Ambacht, Alblasserdam en Dordrecht, die het ophalen van grof afval tegen betaling al hebben ingevoerd. Hendrik-Ido-Ambacht en Dordrecht hebben gekozen voor een tarief van ca. € 20 per afspraak en Alblasserdam hanteert een (kostendekkend) tarief van € 50 per afspraak. 

150 ondergrondse containers minder 
Volgens de gemeente heeft Zwijndrecht naar de huidige maatstaven, een te hoge containerdichtheid. Er was toen bij de bouw van deze containers een wettelijke maximale loopafstand van 75 tot 125 meter. Sinds 2009 mogen gemeenten zelf de maximale loopafstand bepalen Inmiddels hanteert Zwijndrecht een maximale loopafstand van 300 meter. Deze “erfenis uit het verleden” heeft twee belangrijke effecten: 

Ten eerste zou de serviceprikkel “niet optimaal” werken, waardoor de “hoeveelheid restafval onvoldoende gereduceerd wordt. Een grotere afstand tot een ondergrondse container leidt namelijk tot betere afvalscheiding. Inwoners gaan beter hun best doen om minder restafval over te houden, zodat ze minder vaak de deur uit hoeven om het restafval weg te brengen.” De serviceprikkel moet blijkbaar verminderd worden om inwoners te stimuleren om beter te scheiden.  
Ten tweede heeft de forse investeringen voor de containers geleid tot relatief hoge lasten. “De kapitaallasten voor de ondergrondse containers worden in 15 jaar afgeboekt, die voor de beton-putten in 30 jaar. Het grootste deel van de ondergrondse containers is tussen 2010 en 2012 gerealiseerd. Deze worden tussen 2025 en 2028 afgeschreven. Tijdens de looptijd van dit grondstoffenbeleidsplan maken we een plan om de ondergrondse containers gefaseerd (afgestemd op moment van afschrijving) te gaan uitdunnen. Daarmee kunnen we het effect van recycle-tarief op termijn aanscherpen,” meent het college. 

“Na invoering van recycle-tarief heeft Zwijndrecht, op basis van huidige inzichten (maximale loopafstand en aantal woonhuisaansluitingen per ondergrondse container), een overschot van circa 190 ondergrondse containers. Een eerste voorzichtige inschatting is dat het mogelijk moet zijn om het containerbestand op termijn met circa 150 ondergrondse containers uit te dunnen,” aldus de gemeente in dit nieuwe Grondstoffenbeleidsplan. 

Afvalcoaches, toezicht en handhaving
De inzet van de gemeente is om door middel van een goede voorbereiding “onze inwoners ongewenste neveneffecten zoveel mogelijk te voorkomen. Daar waar het toch niet helemaal goed gaat proberen we in eerste instantie bij te sturen door middel van gerichte communicatie, bijvoorbeeld met inzet van afvalcoaches. Wanneer naar verloop van tijd toch sprake is van bewust fout gedrag, dan zetten we toezicht en handhaving in als instrument om dat foute gedrag aan te pakken,” schrijft het college. 

Betrokkenheid raad
Bij de opstelling van het beleidsplan is de gemeenteraad in het verleden betrokken geweest. Zo stemde de raad in mei 2021 in met het Richtinggevend Plan van Aanpak Grondstoffenbeleid. 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.