Gemeenteraad stemt in met renovatieplannen Nieuwstraat en Maasplein/Werf

25 mei 2021 door Jan-Willem Schneider
Gemeenteraad stemt in met renovatieplannen Nieuwstraat en Maasplein/Werf
Indruk renovatieplannen

ZWIJNDRECHT - Op dinsdagavond 25 mei stelde een raadsmeerderheid € 2.200.000,- beschikbaar voor de renovatie van de Nieuwstraat en het Maasplein. Alleen ABZ en ZPP stemden tegen de kredietvrijgave. ABZ vond de gepresenteerde informatie nog onvoldoende, terwijl ZPP een blauwe zone miste in de plannen. De renovatie past in een eerder raadsbesluit om het hele Veerplein op te knappen. Hoewel het project zou starten aan de Ringdijk gaat wethouder Jos Huizinga beginnen in de Nieuwstraat. “Zo kunnen we het plan sneller uitvoeren”, verduidelijkt hij.

De renovatie start na de bouwvak van dit jaar in de Nieuwstraat. De straat wordt opnieuw ingedeeld waarbij de zone voor de oude bebouwing een stoep wordt. Het andere deel, de rijweg, wordt verhoogd en voorzien van groene nieuwe parkeervakken. Daarbij blijven drie bestaande bomen staan en plant de gemeente groene hagen om het parkeerterrein. Vervolgens verdeelt een poller de Nieuwstraat in twee zones; in een deel mogen bezoekers parkeren, terwijl het andere deel alleen toegankelijk is voor bewoners die een vergunning hebben. Hiermee wil de gemeente zoekverkeer via het Marsdiep ontmoedigen. “Het plan is het resultaat van overleg met klankbordgroepen die het overigens ook niet altijd met elkaar eens waren”, verduidelijkt wethouder Huizinga.

Plannen Maasplein en Werf
Tegelijk met de Nieuwstraat laat de gemeente het Maasplein en de Werf renoveren. Zo krijgen beide straten 'groene' parkeerplaatsen, ondergrondse afvalcontainers, verlegging van straatkolken en schoonwaterriolering. Op het plein plant een aannemer twee soorten resistente iepen. De parkeerplaatsen worden ook hier omringd met groene hagen. De gemeente streeft ernaar om het deel aan de Ringdijk voor 1 oktober dit jaar afgerond te hebben. In april 2022 volgt dan het gedeelte aan de rivierzijde. Daarna is het plan om te beginnen met de werkzaamheden aan de Ringdijk, waar een 30-kilometerzone komt, een veiligere oversteek en parkeerplaatsen.

Renovatieplan past bij eerder raadsbesluit
Om de plannen uit te voeren heeft de gemeente geld nodig, waarvoor ze toestemming van de gemeenteraad nodig heeft. Die gaf de raad; zo wezen Sabine Schipper (D66) en Johan Limberger (CDA) erop dat het renovatieplan past in het eerdere raadsbesluit om het hele Veerplein te renoveren. Beide politici kregen bijval van Jacob van der Duijn Schouten (ChristenUnie-SGP) die nog wees op het parkeerprobleem. “Er is sprake van een mobiliteitsprobleem dat creatief opgelost moet worden, want het aantal parkeerplaatsen blijft per saldo gelijk”.  

ZPP: “Geen betaald parkeren, maar blauwe zone in Nieuwstraat”
Een punt van kritiek was het betaald parkeren in de Nieuwstraat, waar de ZPP liever een blauwe zone had gezien. “In een amendement hebben we geformuleerd dat we een blauwe zone willen in plaats van betaald parkeren”, verduidelijkte Freek Hartmeijer (ZPP). Wethouder Huizinga weerlegde het amendement door te wijzen op bewonersoverleggen. “Uit gesprekken met klankbordgroepen is gebleken dat zowel de horeca als omwonenden liever betaald parkeren zien”, legde hij uit, waarna de meeste raadsleden begrip toonden. Hartmeijer was echter niet overtuigd, zodat hij tegen de kredietvrijgave stemde. 

VVD: “Zwalkende parkeersystematiek”
Tot slot had de VVD nog moeite met de parkeersystematiek die ze “zwalkend” vond. De partij diende dan ook een motie in waarin ze pleitte voor “eenduidige systematiek in het totale gebied”. Om dat te bereiken wilde de VVD dus geen betaald parkeren in de Nieuwstraat met uitsluiting van vergunninghouders. Wethouder Huizinga zou het idee voorleggen aan de klankbordcommissies om hun reacties terug te koppelen. Hiermee ging de raad volledig akkoord, waarna de VVD haar motie introk.

Foto's: Gemeente Zwijndrecht

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.