Zwijndrechtse politiek akkoord met afslanking Drechtstedenstructuur, behalve ABZ

25 november 2020 door Jan-Willem Schneider
Zwijndrechtse politiek akkoord met afslanking Drechtstedenstructuur, behalve ABZ

ZWIJNDRECHT - Met uitzondering van Algemeen Belang Zwijndrecht (ABZ) gaat de gemeenteraad van Zwijndrecht in principe akkoord met de bestuurlijke afslanking van de Drechtsteden. Dit bleek dinsdagavond tijdens een debat tussen raadsleden en het college van burgemeester en wethouders.

Raad krijgt meer grip
De veranderingen, die in 2022 in gaan, beogen een vermindering van de politieke en bestuurlijke druk in de Drechtsteden. Verder krijgen vooral de gemeenteraden opnieuw grip op beleidsterreinen, die ze vroeger aan de Drechtraad en zijn bestuur hebben overgedragen. Een belangrijk voorbeeld vormt het sociaal domein waarin de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) een uitvoerende rol heeft. Na 2022 blijft de dienst regionaal werken, waarbij de wethouders het bestuur zullen vormen van de SDD. Zij leggen elk verantwoording af aan de afzonderlijke gemeenteraden; zo ook aan de Zwijndrechtse gemeenteraad. Via dit model kunnen raden opnieuw kaders stellen en hun wethouders sturen. Om de aansturing zo optimaal mogelijk te laten zijn, komt nog een bestuurlijke klankbordgroep met wethouders. Sabine Schipper (D66) en Iekje Berg (CDA) willen dat in deze groep ook raadsleden aanwezig zijn. Het college neemt dit mee bij de bespreking met de andere Drechtstedelijke colleges.

Dordrecht levert diensten
Een andere verandering is dat Dordrecht servicegemeente wordt van de andere Drechtstedengemeenten. Dat betekent volgens burgemeester Van der Loo dat er dienstverleningsovereenkomsten worden opgesteld tussen Dordrecht en een andere gemeente die om een dienst vraagt. In zijn gloedvolle betoog gaf hij aan dat er aan de voorkant zakelijke harde afspraken moeten gemaakt over de levering van deze diensten. “Via de afspraken is maatwerk per gemeente mogelijk. De ultieme mogelijkheid is dat de gemeente elders inkoopt, al is dat dan uitzonderlijk.” In het nieuwe model verandert Dordrecht van een centrumgemeente naar een servicegemeente met onder meer Zwijndrecht als ‘klant’.  “De verandering vraagt qua sturing wel om een stuk vertrouwen richting Dordrecht”, aldus burgemeester Van der Loo die de wijziging zonnig inziet. “Hier is sprake van een doorstart op weg naar een gouden toekomst. We moeten niet spreken over een weg van wieg tot graf, zoals Iekje Berg (CDA) aangaf”. De CDA-politica maakte de start van het huidige Drechtstedenmodel vanaf 2004 mee, een model dat nu wordt vervangen.

“Gedrocht”
De SP, ZPP, VVD, CU/SGP, D66 en PvdA stemden in met het principebesluit tot bestuurlijke verandering. Robert Kreukniet (VVD) noemde de bestuurlijke constructie van de Drechtsteden een “gedrocht”. “Maar met het nieuwe model hebben we minder inkoopvrijheid en moeten niet als slikken wat Dordrecht voorschrijft”, aldus Kreukniet. Ook de vorming van regiofracties bemoeilijkte volgens hem de besluitvorming en afstemming. Ook Andries Van Gemerden (CU/SGP) was enthousiast, wat hij toelichtte: “De gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (GRD) van toen is niet ontworpen voor nu. De regeling ging eerst uit van consensusbesluitvorming en nu vertrekt ze vanuit een meerderheidsbesluitvorming; ook gebeurde het weleens dat de raadsleden bij het Sociaal Domein instemden met hogere uitgaven, terwijl in de commissie Bestuur en Middelen juist bezuinigingen werden besproken.” 

Risico’s
Schipper (D66), Freek Hartmeijer (ZPP), Berg (CDA) en Chris Moorman (ABZ) vroegen naar de inzichtelijkheid van de financiële consequenties en risico’s. Die waren volgens de burgemeester voor het overgangsjaar 2021 echter nog niet te overzien. Vervolgens zette Moorman uiteen hoe hij dacht over de plannen voor de Drechtraad, die hij afwees op grond van zijn jarenlange ervaring met het project. Als redenen noemde Moorman de onduidelijkheid over de sturing van de SDD en de betrokkenheid van raadsleden in de nieuwe opzet. Verder benadrukte hij de voordelen van het oude model. “De ontmoeting is in de Drechtsteden en dat is een krachtig punt. Belangrijk is ook de massa naar de overheden, we zijn samen stad aan het water, de kracht van de Drechtsteden ligt bij water, weg en spoor. De successen van dit model zijn slecht gevierd. Met dit model verdwijnt de solidariteit.”

Uitwerking
De raad ziet uit naar de uitwerking van in het principe gekozen model: 2021 wordt een overgangsjaar, in 2022, na de gemeenteraadsverkiezingen, wordt het model operationeel en verdwijnt de huidige Drechtraad. In de volgende raadsvergadering in Zwijndrecht wordt dit onderwerp een hamerstuk en zal ABZ een stemverklaring afleggen. 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.