Zwijndrecht aan de wieg van Diaconaal Aandachts centrum (DAC)

18 februari 2009
Zwijndrecht aan de wieg van Diaconaal Aandachts centrum (DAC)

ZWIJNDRECHT - De gezamenlijke kerken van Hervormd en Gereformeerd Zwijndrecht en de Grote Lindt gaven met de zusterkerken in Dordrecht mede de inzet tot werk voor dak- en thuislozen in het Diaconaal aandachts Centrum  (DAC).  
 

Diaconale opdracht
Het Diaconaal Aandachtscentrum (DAC)  is zestien jaar aanwezig in het centrum. Wat is de drive geweest van kerken en veel vrijwilligers uit verschillende kerken om dit diaconale werk op te zetten. En wat is mijn persoonlijke motivatie om ruim 15 jaar leiding te mogen geven als voorzitter van deze stichting.

Leidraad
Een diaconaal rapport dat twintig jaar geleden werd opgesteld is leidraad geweest om te komen voor een opvang van thuis en daklozen en mensen die op de een of andere manier aandacht nodig hadden. De gezamenlijk kerken van gereformeerd en hervormd Dordrecht, Zwijndrecht en Grote Lindt hebben de handen toen ineengeslagen en gelden ter beschikking gesteld om het DAC te openen aan de Steegoversloot in een pand van de hervormde diaconie. Vanuit een bewogenheid en een diaconale opdracht  wilde men een handreiking bieden aan de medemensen aan de rand van de samenleving. Deze opdracht is geworteld in het christelijk geloof waarin al in de vroege christengemeente deze opdracht al bestond, te zorgen voor de zwakke in de samenleving.

De een noemt het diaconaal de ander caritas, wij zijn ook nog aangesloten bij de Johannieter. Hulpverlening die voortgekomen is uit de Johannieter Orde die al tijdens de kruistochten bestond. Na een pover begin waarbij er enkele gasten het centrum bezochten zijn we uit gegroeid naar een centrum waar jaarlijks meer 17000 keer de deur open en dicht gaat. Een centrum waar iedereen welkom is als hij of zij zich wel houdt aan de regels die er gelden.

In de loop van de jaren hebben andere kerken zich aangesloten bij onze stichtingsraad en zodoende bepalen zij ook mede het beleid dat er wordt gevoerd. Wie zijn deze kerken:  Remonstrantse gemeente, Baptisten gemeente, Vrije Evangelische gemeente, Christelijke gereformeerde gemeente Zuidhoven, Hervormd Dubbeldam en sinds kort de Roomskatholieke Kerk. Wij zouden het op prijs stellen als nog meer kerken willen meedoen.

Geloof
Als er ergens over het geloof wordt gesproken dan is het wel in het DAC. Onze medewerkers bieden een luisterend oor waar soms heel wat ellende en frustratie naar boven komt van ervaringen uit hun jeugd met het geloof of kerk. Onze pastoraal medewerker ds. H. Schepers die eigenlijk een taak heeft voor onze medewerkers, wordt nogal eens aangesproken door onze bezoekers want hij is tenslotte de "dominee". Als ik zou citeren uit het schrift dat in onze stilteruimte ligt dan gaat het van een gebed naar een aanklacht een schreeuw om aandacht of een belijdenis.

Vele vragen lossen wij ook niet op, maar een ieder weet zich gesteund door zijn of haar geloof. om deze opdracht uit te voeren. Maar ook kunnen we terugvallen op vele pastores in Dordrecht wanneer een pastoraal probleem zich voordoet. Zo krijgt geloof een gestalte in de ogen van onze medemens, spontaan en niet opgelegd.

Inspiratie
Wat heeft mij geïnspireerd om dit bestuurlijke werk te doen en de ambassadeursrol op mij te nemen.
Mijn basis ligt in het C.J.M.V.werk later C.J.V. en nog later Y.M.C.A. In dit jeugd en bestuurlijke werk zijn mij de tools aangereikt om zonder aanzien des persoon of achtergrond het evangelie door te geven aan jongeren. Dit heeft zich doorgezet in kerkelijk werk en zo ook naar het DAC om er te zijn voor de ander.

Ik ben al meer dan 16 jaar als diaken verbonden aan de wijkgemeente van de Grote Kerk met een speciale opdracht het voorzitterschap van DAC. Mede om de "handen van de kerk" gestalte te geven in de Dordtse samenleving aan diegenen die daar om vragen. Deze taak geeft veel voldoening maar ook een heldere kijk op alles wat er speelt aan de onderkant van de samenleving (ook wel de vierde wereld genoemd). Deze taak is voor mij en al onze medewerkers voorlopig helaas nog niet af. Misschien wordt er in de toekomst nog wel meer van ons verwacht!

Op de foto: De tot de (Hervormde) wijkgemeente Grote kerk behorende Henk Bax is voorzitter van de stichting DAC. Hij heeft op veel andere terreinen zijn bestuurlijke sporen meer dan verdiend en is daarvoor ook koninklijk onderscheiden. Henk is nu oa. voorzitter van het Oranjedagcomité, actief lid van het Platform Stedelijke Herdenking en het Platform dak en thuislozen.

Gerelateerde wijken:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.