Gemeente investeert fors in bedrijventerrein De Geer

10 maart 2009

ZWIJNDRECHT - De gemeente Zwijndrecht investeert 9 miljoen euro in de duurzame reconstructie van bedrijventerrein De Geer. De provincie Zuid-Holland heeft hiervoor een subsidie toegekend van 1,3 miljoen euro. Het waterschap Hollandse Delta krijgt de gelegenheid extra waterberging te realiseren. Eind 2009, begin 2010 gaat de eerste schop de grond in. Het college wil juist in deze tijd van recessie meer investeren in gemeentelijke projecten om de regionale economie te stimuleren.

 Zwijndrecht wil de bestaande bedrijventerreinen opwaarderen naar eigentijdse en duurzame terreinen met een voor ondernemers prima vestigingsklimaat. Voor de bedrijventerreinen Grote Lindt en De Geer is in 2007 een herstructureringsplan gemaakt. Het plan is opgesteld in nauwe samenspraak met ondernemers in het gebied en belanghebbenden zoals het Waterschap. Er zijn de afgelopen jaren diverse bijeenkomsten georganiseerd waar ondernemers hun ideeën en wensen kenbaar konden maken. Met de input van die bijeenkomsten zijn in het herstructureringsplan een aantal maatregelen benoemd, die bij moeten dragen aan een duurzame herstructurering van de voor de werkgelegenheid belangrijke bedrijventerreinen. Een van de maatregelen is het project duurzaamheid, waarbij 19 ondernemers een milieuscan hebben laten uitvoeren om te kijken hoe de bedrijfsvoering duurzamer uitgevoerd kan worden. De reconstructie van De Geer wordt als eerste opgepakt. Later is het bedrijventerrein Groote Lindt aan de beurt.

Nieuwe riolering, nieuwe wegen
De totale riolering op De Geer is in slechte staat en moet worden vernieuwd, evenals de verzakte wegen en voetpaden. Dit is een uitgelezen mogelijkheid om andere knelpunten op het terrein aan te pakken. Een van de knelpunten is de parkeerdruk. Om die te verminderen worden extra parkeerplaatsen aangelegd langs de Fruiteniersstraat.  Nader onderzoek moet uitwijzen hoeveel extra parkeerplaatsen er nodig zijn. Daarnaast gaat de gemeente met de ondernemers in gesprek over vervoersmanagement. Daarbij kan gedacht worden aan carpoolen, maar ook naar het stimuleren van het gebruik van de fiets om naar het werk te gaan. 

Om de verkeersveiligheid te verbeteren wordt de openbare verlichting vernieuwd en er komen fietsstroken op de rijbaan. De oostelijke entree van De Geer wordt verlegd waardoor een betere en veiliger aansluiting van de Geerweg op de Houtkoperstraat ontstaat. Om de verkeersstromen goed te begeleiden denkt de gemeente aan het invoeren van eenrichtingsverkeer in een paar straten. De gemeente gaat hierover in overleg met de bedrijven, voordat de verkeersbesluiten daarover genomen worden.

Door een aantrekkelijke waterpartij aan te leggen wil het waterschap Hollandse Delta samen met de gemeente een extra waterberging aanleggen aan de Gildenweg. De waterberging is nodig om er voor te zorgen dat er bij hevige regenval voldoende water kan worden opgevangen. Daarnaast bekijkt Hollandse Delta of het mogelijk is een inlaatvoorziening voor water uit de Oude Maas aan te leggen. Door het inlaten van rivierwater verbetert de waterkwaliteit van het bedrijventerrein De Geer.

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.