College van B&W wil met gemeenteraad koers bepalen voor komende jaren

20 mei 2009

ZWIJNDRECHT - De gemeente Zwijndrecht heeft de laatste jaren gebouwd aan een gezonde financiële basis. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is ambitieus, maar kijkt wel realistisch naar de toekomst. De economische ontwikkelingen maken het mede noodzakelijk voor de gemeente om haar voornemens te herprogrammeren. Wat kunnen we wel doen en waar moeten we een pas op de plaats maken?

Jaarlijks biedt de perspectiefnota in het voorjaar een vooruitblik op de begroting. Hoe staan we ervoor en kunnen we de plannen uitvoeren in relatie tot onze financiën? De kredietcrisis dwingt de gemeente om daar nu extra kritisch naar te kijken. In de perspectiefnota 2009 zegt B&W nadrukkelijk dat het de gemeentelijke ambities wil waar maken. Dit moet kunnen door gericht te kiezen voor projecten en beleidsvoornemens. En daarover gaat het college in debat met de gemeenteraad.

Onzekerheid
Door de economische ontwikkelingen is er onzekerheid over de inkomsten vanaf 2010. Zo zijn er minder legesinkomsten door verminderde bouwproductie. Als de economie weer aantrekt, gaat het Rijk bezuinigen op het gemeentefonds, waaruit gemeenten hun jaarlijkse bijdrage krijgen. Pas in de loop van 2010 wordt duidelijk wat dit betekent. De uitgaven van de gemeente veranderen mogelijk ook. Het aantal aanvragen voor uitkeringen neemt toe. Daarnaast merken verenigingen dat bedrijven minder willen sponsoren. Bovendien neemt de gemeente Zwijndrecht deel aan diverse samenwerkingsverbanden met andere gemeenten. Zwijndrecht wil met de partners in de regio onderzoeken hoe zij sterker uit deze periode komen.

Werkgelegenheid stimuleren
De markt kan nu minder investeren en dat maakt het des te meer nodig dat de gemeente blijft investeren. Daarom wil B&W een aantal investeringen naar voren halen om de economie en de werkgelegenheid te stimuleren. Te noemen zijn: Stationsplein, invullen van open plekken in de gemeente en hoogwaardig openbaar vervoer Koninginneweg.

Tegemoet komen
B&W stelt voor om zowel de inwoners als de gesubsidieerde instellingen tegemoet te komen. Voorgestelde maatregelen zijn: geen verhoging van de onroerende zaak belasting (OZB) in 2010 en het ontzien van de gesubsidieerde instellingen bij aanpassing van budgetten voor 2010 vanwege de gedaalde inflatie.

Sluitende begroting als doel
B&W streeft ernaar om in het najaar een sluitende begroting 2010 voor te leggen aan de gemeenteraad. Daarom wil het college nu al het debat aan gaan met de gemeenteraad. Bij het bepalen van prioriteiten zijn de inhoudelijke ambities het uitgangspunt. Wat is noodzakelijk, wat vinden we belangrijk en wat is wenselijk? In die volgorde zijn de prioriteiten te bepalen. In de perspectiefnota kiest B&W richting.

Ten aanzien van ruimte is met name bereikbaarheid een prioriteit. Daarnaast is het op orde brengen van het buitengebied, inclusief handhaving, een activiteit die volgens het college moet doorgaan.

Binnen wonen, zorg en welzijn gelden de praktische invulling van het peuterspeelzaalbeleid en het uitvoeren van het accommodatiebeleid als speerpunten.

Bij economie zet de gemeente de herstructurering van het industrieterrein De Geer met kracht door.

Samenhang
Naast de perspectiefnota 2009 komen voor de zomervakantie ook de jaarrekening 2008 en de eerste bestuursrapportage 2009 aan de orde in de gemeenteraad. De eerste bestuursrapportage 2009 geeft een overzicht van de ontwikkelingen in inkomsten en uitgaven. De jaarrekening laat zien in welke mate de doelen voor 2008 met de beschikbaar financiële middelen zijn gerealiseerd. Deze stukken vormen tezamen de basis voor het bepalen van de beleidsvoornemens van de gemeente voor de komende jaren.

Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.