Raadsprogramma positief ontvangen

31 maart 2010

ZWIJNDRECHT -'Helder, realistisch en doortastend'. Dat is de titel van het concept Raadsprogramma 2010-2014.
Het programma gaat uit van vier pijlers: transparant bestuur, impuls aan dienstverlening, uitvoering en ambities in balans. Het programma werd besproken in de gemeenteraad op dinsdagavond na de informatiemarkt  die georganiseerd werd voor de gemeenteraad.

Fred Loos namens ABZ en Elbert Vissers namens de VVD luisterden naar het commentaar  van de overige partijen op het stuk wat zij als formateurs met behulp van vele ambtenaren gemaakt hadden.
Over het algemeen waren de opmerkingen positief. Het CDA had wat opmerkingen en tekstaanvullingen uitgesproken door Wil Hofland, de PvdA had wat meer positieve opmerkingen en stelde nog wat verduidelijkende tekstwijzigingen voor die Miranda de Vries nog zou doorsturen.

CuSGP sprak bij monde van Henk Pasveer lovende woorden voor het stuk maar had zich bij aanvang van de bijeenkomst nog afgevraagd wat de fracties van ABZ en VVD van het werkstuk vonden.
D66 had het moeilijk met het voorliggende stuk. Zij hadden het idee dat het toch een dichtgetimmerd werkstuk was waarmee de raad het maar moest doen. Groenlinks had ook nog een paar opmerkingen en een tekstvoorstel. Fred Loos en Elbert Vissers gingen op onderdelen in. Voor sommige onderdelen deden zij toezeggingen en voor het overige wezen zij op het proces van behandeling.
Vooral het stuk dualisme kreeg extra aandacht door de vragen van D 66 maar ook door de opmerkingen van Miranda de Vries.

Fred Loos gaf duidelijk aan dat het niet de bedoeling is dat de raad vier jaar gaat achteroverleunen maar dat zij juist actief moest zijn. De vorm daar zal nog wel even over gediscussieerd worden. De raad krijgt wethouders  die het beleid uitvoeren en een meerderheid moeten vinden in de raad. Juist de identiteit van de wethouder is voor sommige partijen moeilijk los te laten. Maar over het algemeen zien de partijen de vernieuwende manier van werken passend binnen de gedachte van dualisme een goede beweging.

Groenlinks wilde eigenlijk al alle kandidaat wethouders in het openbaar horen, wegen en aannemen of afwijzen. Fred Loos gaf duidelijk aan op de vragen hierover dat er vertrouwen moet zijn dat de formateurs kandidaten wegen. De eerste vraag aan kandidaten is dan ook; kunt U zich vinden in het voorliggende raadsprogramma en wat mist U hierin. De burgemeester gaf aan dat dit een normaal proces is.

D66 vroeg zich nog af wat er zou gebeuren als zij het raadsprogramma zouden afwijzen en er een goede wethouder zou komen van     D 66. Dat is geen probleem werd aangegeven want de wethouder  is niet door kleur bepaald maar door zijn kunde en zijn/haar passendheid binnen het team.
Na alle vragen en opmerkingen werd de avond na elven beëindigd

Buiten de raadzaal was er plotseling kritiek van diverse kanten waaronder Wethouder van Steekelenburg en de gemeentesecretaris dat vanuit de fracties ABZ en VVD naast de formateurs geen opmerkingen werden gesproken van instemming of afwijzing. Chris Moorman werd hierop aangesproken  en gaf zelf duidelijk aan dat het niet zijn stijl is om opmerkingen te maken in de stijl van; geweldig gedaan, prachtig werkstuk etc. Ja en Amen past niet bij mij gaf hij aan. Daarop luwde de kritiek die hij gemakshalve ook maar even doorverwees naar de fractievoorzitters Fred Loos en Elbert Vissers.

De formateurs gaan donderdag verder met de gesprekken van kandidaat wethouders en mogen deze woensdag weer aan de bak in de Drechtraad waar Fred Loos wordt voorgedragen als Vice Voorzitter van de Drechtraad als een van de twee kandidaten. Dick van Meeuwen de huidige vice voorzitter is zijn tegenkandidaat. Het zijn drukke tijden in de politiek. Volgende week dinsdag komt het conceptraadsprogramma met al zijn aanpassingen in de carrousel en daarna in de raad. Alle partijen kunnen naar hartenlust de tekst aanpassen en of amenderen. Uiteraard is dit weer openbaar en iedereen is van harte welkom.
 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.