Algemene beschouwingen, de gewoonlijke voorleeswedstrijd

10 november 2010

ZWIJNDRECHT -Afgelopen dinsdag 9 november was het weer een algemene beschouwing . Het was de begroting voor de komende jaren die op het programma stond. Vooruitlopend op hun beschouwing hadden de politieke partijen al hun vragen kunnen stellen in de carrousel.

De algemene beschouwingen worden door heel Nederland gehouden rond deze tijd. H I Ambacht had deze al gehouden en daar was  de Volgerlanden al een onderwerp van beschouwing geweest. Niet vreemd aangezien er hier een tekort van 18 miljoen euro dreigt. H I Ambacht verwacht van Zwijndrecht de helft van dit bedrag te ontvangen terwijl Zwijndrecht er slechts 2.5 miljoen voor gereserveerd heeft. Het was dan ook niet vreemd dat er door diverse fracties opmerkingen over gemaakt werden.

De algemene beschouwing lijkt altijd op een voorleeswedstrijd. De meeste fracties lezen hun uitgeschreven tekst letterlijk voor.
Algemeen Belang Zwijndrecht vormt daar een uitzondering op want die levert nooit  een tekst in maar spreekt vanuit de losse pols en hun aantekeningen. Henk Pasveer van de CuSGP doet zijn collega van ABZ Fred Loos dat enigszins na. Hij is weliswaar tekstvaster en levert zijn tekst in. Volgens Aaike Kamsteeg  zijn deze beiden dan ook de natuurlijkste sprekers.

De teksten van de sprekers werden net als in de voorgaande algemene beschouwing middels het scherm in het midden van de raadzaal in beeld gebracht.
Van tevoren was niet duidelijk of iedereen zou instemmen met de begroting. VVD had diverse bezwaren, ABZ had een aantal bedenkingen en het was de vraag of het CDA als zogenaamde oppositiepartij zou tegenstemmen nu men niet meer in het college zat. Groenlinks en de PvdA werden van tevoren ingeschat als voorstemmers net als CuSGP.  Over D66 was het maar de vraag welke kant deze op zou gaan. In de eerste ronde liet de VVD zich nogal kritisch uit. Vooral de hoogte van de OZB en de daarbij behorende methodiek zat hun dwars. Bij ABZ  klonk dat ook door maar daar werd vooral gefocust op de 10 % stijging van de rioolbelasting en het project Koninginneweg. Bij de andere partijen kwam de schuldenlast vooral als zorg naar boven.


Over de kwaliteit van de begroting was iedereen het eens, goed  leesbaar. Het publiek bestond vooral uit ambtenaren. Een enkele senior had tijd vrij gemaakt om te komen luisteren. Een aantal ambtenaren had zich al beklaagd dat zij de bijdrage van Chris Moorman misten. Zijn stijl met vergelijkingen en gedichten kleurde vaak de grijze voorleeswedstrijd. Fred Loos memoreerde daaraan en las een uitspraak van Lao Tse voor waarin de kern zat dat de wijze kennis draagt en daarmee inzicht toont. Het was duidelijk dat voor Fred dit niet zijn  sterkste kant is dat in tegenstelling met zijn financieel en inhoudelijke bijdrage.


Na de beantwoording was het duidelijk dat het college veel van de kritiek meegenomen had en bereid was enkele wensen van de raad over te nemen. In de tweede ronde van de raad waarin onderling debat mocht plaats vinden ontstond er een levendig debat op diverse punten. Uiteindelijk was het debat over de belastingverhoging het minst  en het debat over de Blue Lagoon het meest humoristisch. De burgemeester gaf de raad aan dat dit een prima Koefnoen onderwerp was.


Uiteindelijk kwam er een motie over groene stroom voor uitkeringsgerechtigden en mensen tot 130 %  van dat niveau.Het was een motie in navolging van de grote steden waarin Marius Schenkel vanuit de CuSGP een emotioneel betoog hield om toch iets anders te doen voor de sociaal zwakkeren. Het college had al aangegeven dat zij het voorstel in de Drechtsteden wilde inbrengen maar Dhr. Schenkel wilde dit niet aan het toeval overlaten en diende de motie in  om zo zeker te zijn dat het niet vergeten zou worden.

Iedereen was het eens dat het idee niet verkeerd was maar vooral de uitvoering zoals die verwoord stond stuitte een aantal mensen tegen de borst. Het argument dat een grote inkoop meer voordeel op kan leveren door Fred Loos van ABZ ingebracht leverde een stuk discussie op. Het leek er op dat de motie door Dhr. Schenkel aangepast zou worden maar op het laatste moment wilde hij eerst een schorsing om met zijn collega s dit kort te sluiten.

Na de schorsing bleef hij bij zijn originele, uit de grote steden gekopieerde, motie. Fred Loos kondigde daarop en tweede motie aan waarin verwoord werd dat er ook gekeken moest worden naar  het voordeel voor alle inwoners van de Drechtsteden. Het college had in de schorsing druk gewerkt en nam beide moties over om in de |Drechtsteden in te brengen. Bij de stemmingen over de begroting wilde de CuSGP niet voor vier jaar instemmen met de meerjarenbegroting. Aangezien dat alleen kon middels een stemverklaring voor 2011 besloot Dhr. Pasveer dit toch maar niet te doen.


VVD ging akkoord met de belastingvoorstellen voor dit jaar en had haar amendement niet ingediend, ABZ ging dit jaar akkoord met de verhoging van de 10% rioolbelasting maar stemde niet in met alle voorstellen rond de Koninginneweg. Zo werd na een zitting van 8 uur met pauzes uiteraard de begroting voor de komende jaren van Zwijndrecht goedgekeurd met een diversiteit aan toezegging aan diverse fracties. Voor Groenlinks was het prettig dat hun punt rond de peuterspeelzalen werd binnengehaald waarin ook het CDA en PvdA een punt scoorden.


De discussies zijn allemaal terug te luisteren op het internet maar bij het schrijven van dit artikel was de meest actuele agenda  van de laatste carrousel van oktober. Toch zal binnenkort ongetwijfeld alle bijdragen terug te horen en te lezen zijn op de website van de gemeente Zwijndrecht waarbij vooral de debatten het leukst zijn om terug te luisteren.

 

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.