Raadspresentatie Kijfhoek

27 januari 2011

ZWIJNDRECHT - Het was niet een echt uitbundige agenda van de gemeenteraad  van Zwijndrecht.
Toch was de agenda wel actueel aansluitend op de gebeurtenissen in de regio en specifiek binnen Zwijndrecht.


De brand op het rangeerterrein Kijfhoek maakte het agendapunt rampenbestrijding en de veiligheidsregio bijzonder actueel. In het raadsvoorstel staan alle acties  en scenario s beschreven die nodig zijn om op te treden bij een ramp of alles wat daarvoor aan af kan gaan. In de carrousel had men daar niet de gereserveerde tijd van 1 uur en drie kwartier voor nodig. Het is helder hoe alles beschreven is en de praktijk van de brand bij Kijfhoek gaf al aan hoe het in Zwijndrecht verloopt.
Bij de andere agendapunten van de herbenoeming van 3primair en de gelijkstelling van bijzonder en openbaar onderwijs was  ook de tien minuten nodig om alles te bespreken.


Het agendapunt Maasterras  was de bespreking van de structuurvisie die door de crisis niet echt realistisch te noemen was. Dat werd  niet door iedereen onderschreven. Er was nog steeds twijfel over de noodzaak van het voorbereiden van een structuurvisie die net als in Dordrecht toch niet echt  tot uitvoering  zullen komen. In Dordrecht worden huizen die al op de nominatie stonden om gesloopt te worden nu toch niet gesloopt. In Zwijndrecht was dit nog niet zo ver. De eerste tien jaar zal er volgens de zienswijze van het college toch niet van komen. In het raadsprogramma was al aangegeven dat het plan Maasterras wel de koelkast in kon. Het aannemen van de structuurvisie met opleg notitie komt nu nog een keer terug in de carrousel  zodat er een helder raadsvoorstel geformuleerd kan worden.


Bij aanvang van de raadsvergadering was er eerst een presentatie over de brand op kijfhoek. Helder en duidelijk werd er door de burgemeester en de brandweercommandant verteld hoe het hele proces rondom de brand verlopen was. Het was overduidelijk dat het optreden van de Zwijndrechtse brandweer erger heeft voorkomen. Het personeel van Key rail had als eerste het terrein verlaten wat het werk voor de brandweer alleen maar bemoeilijkte. Dankzij een spoedcursus rangeren en een teruggeroepen machinist lukte het om meer wagons uit de gevarenzone te krijgen. Het heeft weinig gescheeld of alle sirenes in Zwijndrecht waren afgegaan. De gemeenteraad sprak zijn lof uit voor het werk van de brandweer.

Tevens moest de burgemeester de noodverordening in werking laten treden en weer opheffen. De burgemeester en de brandweercommandant waren er gedurende het proces achter gekomen hoe moeilijk het werk op Kijfhoek was geweest. Door toevoeging van de Burgemeester van H I Ambacht aan het crisisteam met goedkeuring van de brugemeester van Ridderkerk kon het werk onder leiding van Burgemeester voortvarend aangepakt worden. De brandweercommandant gaf ook aan dat het werk dwars door diverse regio s heen liep.

De noodverordening kon feitelijk pas ingesteld worden door het bijeenroepen van de gemeenteraad maar daarvoor was op dat moment geen tijd voor. Geen enkele fractie had daar problemen mee. D 66 had de moeite genomen om een motie op te stellen die het college stunt in haar werk voor een bedrijfsbrandweer op Kijfhoek. Alleen de fractie van de PvdA moest extra overgehaald worden te tekenen. De burgemeester was blij met de motie die uiteindelijk unaniem door de gemeenteraad gesteund werd in zijn werk rondom het standpunt van de gemeente Zwijndrecht rond Kijfhoek.


Na de uiteenzetting rondom Kijfhoek was er het vragen half uurtje van de gemeenteraad.
De enige echte vraag  kwam van CuSGP die aan het college vroeg naar de situatie van de woningen aan de Koninginneweg  die tijdelijk verhuurd worden. Zij waren er achter gekomen dat de woningen per persoon , Poolse werknemers, voor vijfhonderd euro per maand verhuurd worden met een maximum van drie mensen per woning. De normale huur van de woningen bedraagt zo een 350 euro. De woekerwinst stuitte hun tegen de borst. Wethouder Kamsteeg gaf aan dat vanwege de ophanden zijnde sloop deze constructie mogelijk is. Hij gaf aan dat er in de regio nogal wat fout is met tijdelijke verhuur maar dat voor eigenaren die tijdelijk hun woningen verhuren aan uitzendbureau s  een lucratieve business is. Hij betoogde ook dat de tijdelijke werknemers voor bedrijven noodzakelijk zijn. Hij begreep dat de fractie het tegen de borst stuitte.


Voor Algemeen Belang Zwijndrecht werd er een nieuw  burgerraadslid benoemd. Kirsten Moorman   volgt daar Martijn Maatman op die raadslid is geworden. Burgemeester Scholten  verhaalde over het feit dat in het verleden verboden was dat twee personen uit een gezin in de gemeenteraad zaten. Maar ook hoe neven en nichten ooms en tantes niet op elkaar mochten stemmen. Door de wijziging van de gemeentewet was het daarom nu mogelijk dat Kirsten  net als haar vader lid kon worden van de gemeenteraad.

Opmerkelijk was al dat tijdens de gemeenteraadsverkiezingen Kirsten Jeltje van de Nieuwenhoven in de poll van het blad opzij had verslagen. De poll ging over de stellibng ; kies je voor een frisse verschijning  of een oude rot. Maar ook bij de verkiezingen had Kirsten een redelijk aantal voorkeursstemmen gehaald. Zij is dus vanaf heden burgerraadslid voor ABZ.


In de besluitvorming rond de startersregeling, de brandbeveiligingsregeling en bestemmingsplan Molenvliet ( sluiting Blue Lagoon locatie) was er geen bezwaar van de fracties waarna de raadsvergadering werd gesloten.
 

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.