weer een brand als raadspresentaie

09 februari 2011

ZWIJNDRECHT -De gemeenteraad had een beperkte agenda zover zelfs dat er slechts een zaal voor de openbare bijeenkomst stond gereserveerd. Op het laatste moment week de gemeenteraad uit voor het laatste punt van de carrousel. Voorzitter loos verontschuldigde zich naar de  aanwezigen dat er van zaal gewisseld diende te worden maar er was zoveel  animo voor het agendapunt rond de geagendeerde brief van het beeldenpark dat het beter was van zaal te wisselen zodat er ook meer tijd werd gecreëerd voor de leden van de raad om er over te praten.
De agendapunt bestemmingsplan Walburg en controleprotocol brachten geen vuurwerk.


Het voorzieningencluster in Heerjansdam, voorheen WoZoCo, had heel wat meer tijd nodig in de bespreking. Het betrof de vaststelling voor het bestemmingsplan. Er hadden zich een aantal insprekers gemeld maar die mochten vanwege de procedure niet inspreken omdat zij ook al een zienswijze hadden ingediend. Door de korte behandeling van de voorgaande agendapunten adden zij echter genoeg tijd om met raadsleden hun mening te kunnen wisselen.


Bij de behandeling van het agendapunt hadden PvdA en ABZ bij monde van Dhr. Kooi en Dhr Moorman vragen rondeom het exploitatieverhaal. Wethouder Kamsteeg gaf aan dat de gemeente het in eigen beheer uitvoert en dat daarom het explotaiteverhaal niet in het voorontwerp ter inzage had gelegen. Dhr kooi wees op uitspraken in Nederland die anders uitpakte en Dhr. Moorman sloot daar op aan met de overdracht rondom de woningbouwvereniging. Beiden hadden ook bedenkingen rondom het eigendomsvraagstuk rondom de school de Rank.
Naar aanleiding van deze opmerkingen gaf de wethouder aan dat hij middels een brief hierop zou terugkomen. Voorzitter Loos concludeerde dat het op dat punt een debatstuk zou worden bij behandeling in de raad.


Het agendapunt rondom de behandeling van de noodoproep van de vrienden van het beeldenpark had al extra tijd gekregen  maar monde al snel uit nadat de insprekers keurig aangehoord waren in een spraakverwarring. Was de PvdA nu voor sluiting van het park of niet.
Mw van de velde kreeg niet helder wat de PvdA wilde. Gelukkig voor haar wordt het hele agendapunt opnieuw met meer tijd behandeld in de volgende carrousel.


In de Raad was er een presentatie over de brand in een boerderij in Heerjansdam afgelopen vrijdag. De boerderijschuur van de familie Dam was in de brand geraakt. Daarin bleek bijzonder veel asbest te zitten. Bewoners in de omgeving waren geëvacueerd geworden. De gemeente Zwijndrecht heeft direct een diversiteit van maatregelen genomen zo vertelde wethouder Mirck de gemeenteraad. Een ding was duidelijk dat de gemeente Zwijndrecht direct daadkrachtig heeft opgetreden. Zelfs de sportverenigingen werden gewaarschuwd voor het gevaar van de asbestdeeltjes. De gemeente heeft direct een gespecialiseerd bedrijf in de arm genomen om de neergeslagen asbest deeltjes te verwijderen. De onderhandelingen met Dhr. Dam en zijn verzekering hadden nog niet geleid tot overeenstemming. De gemeente handelt daarom vanuit haar bevoegdheid  mede in het belang van alle omwonenden. Een van de bewoners kan nog steeds niet in zijn huis vanwege de asbestdeeltjes.


De gemeente Zwijndrecht treed streng en rechtvaardig op. Zij hebben ook besloten de boerderij direct te slopen dit uiteraard door een gespecialiseerd bedrijf om zo het probleem rondom de huizen aan de Dorpsstraat zo snel mogelijk te beslechten. Hoe de kosten  komen te liggen is niet duidelijk. De gemeenteraad is in ieder geval op de hoogte  en is tevreden over de inzet van hetcollege in haar optreden.

Na de presentatie van perikelen rondom de boerderij was er nog een initiatiefvoorstel om het platform voor diversiteit weer op te richten. Dit komt de volgende keer op de agenda terug. Na het afhameren van een aantal punten was de gemeenteraad klaar. Opvallend was dit keer geen vragen in het vragenhalfuurtje gesteld werden. 
 

Gerelateerde wijken:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.