Bezuinigen op nieuw beleid, openbare ruimte en grote subsidiënten

25 mei 2011 door Ad van Herk

ZWIJNDRECHT - Om de noodzakelijke bezuinigingen te realiseren is het college zeer terughoudend met het uitvoeren van nieuw beleid en stelt het college voor investeringen in de openbare ruimte te verminderen. De Perspectiefnota 2012 staat in het teken van bezuinigen. Daarbij beperkt het college de maatschappelijke gevolgen voor haar inwoners zoveel mogelijk tot een minimum. De gemeentelijke belastingen zullen licht stijgen. Inwoners zullen wellicht wel merken dat voorzieningen of diensten versoberen doordat grote gesubsidieerde instellingen 10% minder subsidie ontvangen vanaf 2012.

Doordat de uitkeringen vanuit het Rijk minder krimpen dan verwacht is de financiële positie van de gemeente wel iets beter dan voorzien. Toch stelt het college voor om geld te reserveren: het Rijk is van plan om op het gebied van zorg en welzijn een aantal taken aan de gemeenten over te dragen en het college verwacht dat dit niet zonder extra kosten zal kunnen.

Geen geld voor nieuw beleid
De financiële positie noodzaakt het college zeer kritisch te zijn op nieuwe plannen. De nota staat daarom vooral in het teken van besparingen. Dit keer presenteert het college geen nieuw beleid. En op een groot aantal terreinen worden budgetten te verlagen. Daarmee is het gelukt om de maatschappelijke gevolgen voor onze inwoners tot een minimum te beperken. Eerdere voorstellen om te besparen op subsidies voor verenigingen zijn op dit moment voor 2012 nog niet nodig.

Lichte stijging gemeentelijke belasting
Het is ook nog niet nodig de gemeentebelastingen fors te verhogen. Het college stelt voor de Onroerend Zaak Belasting licht te laten stijgen en de rioolheffing minder te laten stijgen dan gebruikelijk. Per saldo betekent dit voor een gemiddeld gezin slechts een zeer geringe lastenstijging van tussen de 1 en 2 euro op jaarbasis.

Investeringen in openbare ruimte
Het gemeentelijke investeringsprogramma, waarin alle grote investeringen in de openbare ruimte zijn opgenomen, is bijgesteld. Alle reconstructies van wegen, vervanging van rioleringen en dergelijke zijn onderzocht en beoordeeld op de mogelijkheid om werk soberder te doen of uit te stellen. Dit betekent wel dat de gemeente meer risico loopt. Mocht onverhoopt toch ergens de riolering of het wegdek kapot gaan, dan zijn daarvoor niet direct middelen beschikbaar en moeten reserves worden aangesproken.

Organisatie werkt efficiënter
De gemeentelijke organisatie is inmiddels flink gekrompen; door slimmer te werken en medewerkers flexibel in te zetten is het gelukt om 24 formatieplaatsen niet meer in te vullen. Ook zijn de kosten voor inhuur fors naar beneden gebracht.

Bespreking in gemeenteraad
Op dinsdag 14 juni bespreekt de gemeenteraad de Perspectiefnota in haar vergadering. In diezelfde vergadering behandelt de raad ook de Jaarrekening 2010. De vergadering van de gemeenteraad is openbaar.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.