De Koninginneweg is een No Go voor ABZ

26 juni 2011
De Koninginneweg is een No Go voor ABZ

ZWIJNDRECHT - Algemeen Belang Zwijndrecht heeft haar ernstige twijfels uitgesproken over het project Koninginneweg. “Investeren in stenen heeft Zwijndrecht in het verleden veel geld gekost”, sprak Fred Loos uit bij de algemene beschouwing rondom de perspectienota.  Dat het project Zwijndrecht extra geld gaat kosten staat voor ABZ als een paal boven water.

Zij stellen dat het subsidiegeld beter gebruikt kan worden voor andere projecten dan een busbaan die alleen maar lege bussen de ruimte moet geven. Er is ruimte genoeg voor een busbaan op het traject waar men nu een busbaan  en daarmee een brede laan heeft getekend. Wie de plattegrond van Zwijndrecht van 1950 ziet kan daar de ruimte die er ligt nog mooi zien, vergelijkbaar wat men nu wil neerleggen met het verschil dat tussen de Jansenlaan en de laan  van Walburg nu de ruimte te klein is.

Vooral de appartementen van De Schakel – eigendom van Woonkracht 10- vormen daar een flessenhals waardoor er geen busbaan kan komen. In het persbericht van de gemeente staat verder dat er begonnen wordt met het stationsplein op te knappen. De voormalige bus vertrek punten zijn verdwenen en het stationsplein moet voor de zoveelste keer veranderd worden -tot zoals het nu heet – een representatief plein met veel groen.

ABZ heeft daar ook al diverse vragen over gesteld in het verleden aangezien de nieuwe stationsweg zo breed is geworden dat verkeersgebruikers er geen wijs meer uit kunnen  en wat al geleid heeft tot diverse ongelukken. Ook de bus gebruikers zijn niet blij met de nieuwe locaties voor de bus. Vooral niet als zij de trein moeten halen voorzover ze zelfs met de bus het station kunnen bereiken laat staan dat men met de bus de andere kant van Zwijndrecht kan bereiken aldus ABZ.

ABZ is niet tevreden over de gang van zaken rondom het project Koninginneweg. Zijn nemen deel aan het college maar hebben rond de discussie Koninginneweg alleen maar gezien dat het college  en ambtenaren gewerkt hebben aan een route naar een ja voor de Koninginneweg. Alternatieven zijn er niet aangedragen laat staan dat er een inspanning op is gepleegd om die te vinden aldus ABZ.

In het persbericht van de gemeente lijkt het er op dat er een hele busbaan komt tot en met winkelcentrum Walburg aldus ABZ maar dat is dus niet waar. Met een aantal partijen is weliswaar een overeenkomst gesloten maar daarin zitten  alleen partijen die er direct voordeel aan hebben. De ontwikkeling van de passage zoals door de Fa van Wingerden wordt voorgesteld maakt daar geen deel van uit.

Om het project Koninginneweg echt te starten is het subsidiegeld nodig anders gebeurt het gewoon niet aldus wethouder Kamsteeg die met de mededeling kwam dat de subsidiegelden binnen zijn.
Volgens het persbericht van de gemeente Zwijndrecht moet echter Provinciale Staten in oktober wel goedkeuring geven aan de najaarsnota zodat in de jaren 2012 tot en met 2015 de rest van de gelden uitgekeerd kunnen worden.

ABZ blijft dus op alle fronten haar twijfels houden over de kosten, nut en noodzaak van dit project. Mede vanwege het weinige bus gebruik naar het station toe en het ontbreken van enige garantie op prijs prestatie  naar toekomstig aan te trekken gebruikers. Vooral de flessenhals tussen Walburg en station  spelen daar een grote rol in.

Volgens de afspraken van de gemeenteraad zou er 30 % sociale woningbouw terugkomen in het gebied waar de laagbouw van de Koninginneweg gesloopt wordt. In het eerste gebied worden nu Koopwoningen- de royaen- aangeboden. Op dit moment wordt daar nog door Polen, Italianen, Belgen of wat er ook aan |nationaliteit in zit een deel van de woning gehuurd  voor 500 euro per persoon middels tussenkomst van een externe partij. Per deelproject moet de hele Koninginneweg een uitstraling krijgen van een brede groene laan die de nieuw entree van Zwijndrecht gaat voren.

De grondruil die plaatsvindt tussen gemeente en woningbouw is ook niet erg helder aldus ABZ. Behalve de laagbouw gaat Woonkracht 10 ook haar flats slopen in het gebied aan en rond Koninginneweg en Passage. Zwijndrecht verminderd daarmee het aantal sociale woningen zoals afgesproken in de Woonvisie en conform de PALT afspraken.

Voor ABZ is het duidelijk dat de subsidie regeert en niet het gezonde verstand. Stop dit project in de ijskast en start wanneer de vastgelopen woningmarkt weer op gang komt, verkoop wat meer van de sociale voorraad om de balans tussen koop en huur sneller op orde te krijgen. Met de huidige regels vanuit Europa zit de huurmarkt na de koopmarkt – die door de regels van Basel 3 verder klem zit-  vrijwel op slot.  Corporaties zien dat binnen de verhuis bewegingen. Nieuwe huurders boven de 33.000 kunnen vrijwel geen huis meer kopen en zeker niet  huren. ABZ ziet het college geen oplossingen aandragen om daar iets aan te doen, maar krijgt wel brede steun als zij deze agendapunten agendeert.

Zwijndrecht is vast gewaarschuwd aldus ABZ dat enerzijds het verkeer wel eens flink klem kan komen te zitten met twee lege busbanen en daarna de burger die financieel weer dubbel mag gaan bijdragen aan de extra kosten en een verhoogde OZB.
Daarom heeft ABZ het college bij de perspectiefnota ook meegegeven dat de begroting van het najaar voor haar een lakmoesproef is rondom het mee blijven doen in een college.

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.