Impuls voor Noordoevers

18 januari 2012
Impuls voor Noordoevers

ZWIJNDRECHT / HENDRIK IDO AMBACHT - Op dinsdag 7 februari vergaderen de raadsleden van de Drechtsteden over het project Noordoevers Transformatiezone. Zij bespreken een voorstel van het Drechtstedenbestuur om het project Noordoevers los te koppelen van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D) en onder te brengen bij de gemeente Dordrecht. De bespreking heeft een oriënterend karakter Definitieve besluitvorming vindt voor 15 maart plaats in de zes afzonderlijke gemeenteraden. Noordoevers Het project Noordoevers beoogt het gebied (dat loopt van de sportvelden in Zwijndrecht tot en met de Antoniapolder in Hendrik-Ido-Ambacht) langs de oevers van de Noord te veranderen in een duurzaam woon-, leef- en werkmilieu. Het woonmilieu betreft de Transformatiezone; het werkmilieu het Genie- en Citadelterrein. Transformatiezone Omdat de vraag naar locaties voor wonen en werken in de laatste jaren is veranderd - door met name economische ontwikkelingen - is in 2010 een nieuwe planvisie opgesteld met onder meer een beperking van het aantal te bouwen woningen. De uitvoering van het project moet in fases (tranches) plaatsvinden tussen 2013 en 2023. 


ROM-D 
De ROM-D werd in 1999 opgericht om de economische positie van de Drechtsteden te versterken. Dordtse Kil III en later Noordoevers werden ondergebracht bij ROM-D. De grondexploitatie van het project Noordoevers leidt bij ongewijzigde koers tot een omvangrijk tekort bij de ROM-D. Het uitnemen van het project Noordoevers biedt ROM-D de kans zich uitsluitend op de kerntaken te richten. ROM-D wordt gezien als onmisbaar instrument bij de economische ontwikkeling van de Drechtsteden. De provincie, die participeert in ROMD, stelt besluitvorming over Noordoevers en ROM-D vòòr 15 maart a.s. voorwaardelijk voor het verstrekken van een eerder toegezegde kapitaalbijdrage van € 10 miljoen voor nieuwe projecten. Uiteraard wordt overlegd met de andere aandeelhouders van de ROM-D, waarin ook het OBR (Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam) en de Bank Nederlandse Gemeenten deelnemen. 

Financiën
Het geld dat nodig is om het Drechtstedenproject vanaf 2013 te kunnen uitvoeren, moet naar rato van het aantal inwoners door de deelnemende gemeenten worden bijeengebracht. Voor alle zes gemeenten een zware opgave, zeker in de tijd dat overheidinkomsten sterk teruglopen, maar berekeningen tonen aan dat stopzetten van het project duurder is dan gefaseerde uitvoering. In de eerste fase van het project gaat het om een tekort van in totaal € 7,5 miljoen, waarvoor bij de ROM-D reeds een voorziening is . 

Solidariteit
De voorgestelde aanpak vereist programmatische en financiële solidariteit en verantwoordelijkheid van de zes gemeenten. Het onderschrijven van die solidariteit is voor de gemeente Dordrecht voorwaardelijk om de investering te doen. Voorzitter van het Drechtstedenbestuur en de Drechtraad, drs. A.A.M. Brok: “Het gaat in de Drechtsteden zeker niet om vrijblijvende samenwerking: de gevraagde solidariteit gaat gepaard aan resultaatverplichtingen. De kracht van dit voorstel is het bestuurlijk handelen dat eruit spreekt. Niets doen is geen optie. Op andere beleidsterreinen, zoals ruimtelijke ordening, gezondheidszorg en onderwijs is het voordeel van samenwerking in de Drechtsteden al eerder aangetoond.”

Gerelateerde wijken:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.