Begroting Zwijndrecht voor 2014 sluitend

17 oktober 2013 door Hennie van der Zouw
Begroting Zwijndrecht voor 2014 sluitend

ZWIJNDRECHT - Het college van burgemeester en wethouders van Zwijndrecht is tevreden een sluitende begroting 2014 te kunnen presenteren aan de gemeenteraad. Minder gunstig ziet de prognose eruit voor de jaren daarna. Voor verdere bezuinigingen gaat het college de komende tijd keuzes in kaart brengen en die met de gemeenteraad bespreken. Met de raad zal ook bekeken worden op welke wijze de bevolking, maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven betrokken kunnen worden bij de afwegingen.

De behandeling van de begroting inclusief belastingvoorstellen is gepland voor de Politieke Markt van 15 oktober en de gemeenteraad van 12 november. De meerjarenbegroting 2014-2017 is de laatste begroting van deze raadsperiode. Wethouder Aaike Kamsteeg (Financiën): “Nu het einde van de raadsperiode nadert, hebben we nog in volle hevigheid te kampen met de gevolgen van de economische crisis.

Daarom is een voorzichtig financieel beleid geboden. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar zijn we behoedzaam geweest met het maken van keuzes die gevolgen hebben voor 2015 en later.” Het college stelt voor om de meeste lasten in 2014 te verhogen met de verwachte inflatie van 2 procent. De verhoging van de rioolheffing voor meerpersoonshuishoudens met 8,6 procent is nodig om de kosten die te maken hebben met aanleg en onderhoud van het riool te dekken.

Verder is het plan om het tarief voor eenpersoonshuishoudens in twee jaar tijd gelijk te trekken met het tarief voor meerpersoonshuishoudens. Nu betalen eenpersoonshuishoudens slechts de helft daarvan, terwijl er nagenoeg geen verschil is in kosten voor de gemeente. Samenwerking met samenleving en bedrijfsleven Om ook in een tijd van financiële schaarste tot zo breed mogelijk gedragen beleidskeuzes te komen, zoekt het college steeds meer naar samenwerking met de bevolking.

Zo wordt met de inwoners bekeken waar de kwaliteit van de openbare ruimte op orde moet zijn en waar het iets minder mag. Ook bij onderwerpen als duurzaamheid en milieu wordt de samenleving steeds meer bij het beleid betrokken. De inzet van de bevolking op cultuurgebied maakt het mogelijk om met bescheiden middelen activiteiten succesvol te organiseren, zoals de cultuurmarkt, het Zwijndrechts dictee in samenwerking met de Belgische zusterstad en verschillende exposities in het oude raadhuis. 

Met een grote inbreng van het bedrijfsleven wordt gewerkt aan een nieuw economisch actieprogramma. Het bestaande programma is nagenoeg geheel uitgevoerd.

Decentralisaties met Drechtstedengemeenten voorbereiden
Zwijndrecht wil een gemeente zijn waar iedereen meedoet. De gemeente krijgt een forse hoeveelheid extra taken en uitdagingen om inwoners deel te laten nemen aan de samenleving. Het rijk verwacht dat gemeenten deze taken - Wmo 2015, nieuwe Wet jeugdzorg, Participatiewet - goedkoper en effectiever kunnen uitvoeren. Ook zouden gemeenten het best in staat zijn de eigen kracht en het netwerk van inwoners aan te spreken. Door de Drechtstedengemeenten wordt de uitvoering van genoemde wetten gezamenlijk voorbereid.

Opgaven in 2014
De gemeente heeft een aantal grote projecten kunnen afronden, zoals het Educatief Plein in Heerjansdam en de stationsomgeving. Over de beoogde Multifunctionele Accommodatie Kort Ambacht ligt definitieve besluitvorming in het verschiet. In 2014 speelt nog steeds het vraagstuk rond het zwembad. B&W heeft aan de gemeenteraad toegezegd twee varianten uit te werken: ‘opknappen van De Hoge Devel voor minstens tien jaar’ en ‘een zwembad voor de Zwijndrechtse waard op de locatie van De Louwert onder nader door de raad te stellen voorwaarden’. Over de huisvesting voor het onderwijs verwacht B&W in 2014 met de gemeenteraad knopen door te hakken. Er is leegstand van lokalen en het aanbod aan gebouwen kan efficiënter worden benut.

Veiligheid
Een belangrijk onderwerp op de agenda van Zwijndrecht blijft de veiligheid. Het college richt zich daarbij onder meer op het bestrijden van de overlast door jeugd- en jongerengroepen in de wijken Noord en Kort Ambacht. Voor de verbetering van de veiligheid op en langs het spoor zet de gemeente de lobby bij het Rijk voort, samen met Dordrecht.

Gerelateerde wijken:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.