B&W zet ambitieus in op een gezond en leefbaar Zwijndrecht

27 juni 2014 door Hennie van der Zouw
B&W zet ambitieus in op een gezond en leefbaar Zwijndrecht

ZWIJNDRECHT -  Zwijndrecht is een gemeente waar het fijn wonen en werken is en waar zorg dicht bij huis geregeld wordt. Een gemeente waar inwoners aandacht voor elkaar hebben en waarbij ontspanning in de natuur of via cultuur en sport gevonden kan worden.
 
B&W stelt een ambitieus programma op om samen met de Zwijndrechtse samenleving in te zetten op gezondheid en zorg in de naaste omgeving, een groene omgeving en schone lucht, een gevoel van veiligheid en samenhang in de wijken, op sport, cultuur en evenementen, als ook een verdere economische ontwikkeling en verbetering van de arbeidsmarkt voor jong en oud. Het college zal een forse inzet plegen op een degelijke uitvoering van de nieuwe taken op het gebied van zorg en ondersteuning.
 
Het college verwacht met deze nieuwe impuls dat Zwijndrechtenaren hun leefomstandigheden hoger gaan waarderen. B&W gaat meer verbinding zoeken en contacten leggen met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Zij hebben kennis en ervaring in hun eigen buurt en met de onderwerpen die zij belangrijk vinden.
 
Vooruitblik
Voor de uitvoering van het raadsprogramma werkt B&W meer in detail uit wat de gemeente de komende vier jaar gaat doen en wat daarvan de financiële consequenties zijn. Hiervoor is een Kadernota opgesteld, waarin een vooruitblik op de meerjarenbegroting en een eerste aanzet voor het uitvoeringsprogramma van B&W zijn opgenomen.
Naar de huidige inzichten lijkt het haalbaar om in de jaren 2015 en 2016 tot een sluitende begroting te komen. De verwachtingen voor de jaren daarna zijn minder gunstig met oplopende tekorten. Er is dus alle reden om het degelijk financieel beleid met kracht voort te zetten.
 
Mening van de samenleving
De gemeenteraad bespreekt de Kadernota met de eerste uitwerking van het uitvoeringsprogramma op 8 juli 2014. B&W is van plan om de inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers hierover in september te raadplegen. Pas daarna wordt definitief invulling gegeven aan het uitvoeringsprogramma.
 
Speerpunten
B&W heeft 11 speerpunten geformuleerd voor de komende raadsperiode:
 
· De veiligheid wordt beter: het aantal inbraken en autodiefstallen moet omlaag en de ervaren leefbaarheid en veiligheid omhoog.
· De gemeente maakt meer gebruik van de kracht in de samenleving. Het vertrouwen van bewoners en bedrijfsleven in de overheid neemt toe, ook waar het de gemeentelijke dienstverlening betreft.
· De samenwerking tussen gemeenten en het lokale bedrijfsleven wordt verder versterkt.
· Meer jongeren kiezen voor een opleiding met toekomstperspectief in Zwijndrecht en de regio.
· De evenementenkalender krijgt een impuls met een afwisselend en aantrekkelijk aanbod op het gebied van kunst, cultuur en sport met specifieke aandacht voor de jeugd.
· Realisatie van de Multifunctionele Accommodatie (onderwijs, sport, welzijn) in Kort Ambacht zuid is een sterke impuls voor de leefbaarheid en de sociale samenhang in Kort Ambacht.
· Het leefklimaat in Zwijndrecht wordt verbeterd: meer binnenstedelijk groen, verbetering luchtkwaliteit en ontwikkeling Hooge Nesse, Develbos en Polder Buitenland.
· In 2018 is de gerealiseerde energiereductie 10% ten opzichte van 2013 en 10% van het totaalverbruik in 2018 bestaat uit duurzame energieopwekking.
· Er komt een voortvarende aanpak en regie op het preventieve aanbod voor de jeugd zodat de instroom in zware en dure zorg over vier jaar met 10% is teruggebracht.
· Door het bevorderen en bundelen van algemene, lokale voorzieningen voor mensen met een lichamelijke of psychische beperking, wordt het beroep op duurdere voorzieningen met 5%  gereduceerd.
· Het solide financieel beleid wordt met kracht voortgezet.

Gerelateerde wijken:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.